Contact
  1. Isala monitort risicopatiënten met COVID-19 thuis

De afgelopen weken is Isala gestart met het thuismonitoren van risicopatiënten met COVID-19. Aan de ene kant als service voor de huisarts bij de zorg voor kwetsbare COVID-patiënten. Aan de andere kant voor longpatiënten met COVID, die hierdoor eerder vanuit het ziekenhuis naar huis kunnen.

Monitorcentrum covid-patiënten

Het monitorcentrum in Isala

Dit biedt meerdere voordelen: het ontlast de druk op de huisartsenzorg en het helpt ook bedden op de verpleegafdeling in Isala vrij te maken. In beide situaties kunnen patiënten thuis in hun eigen vertrouwde omgeving blijven om verder te herstellen.

Longpatiënten na opname eerder naar huis

Er zijn twee groepen patiënten met COVID-19 die thuis gemonitord worden. De eerste groep zijn patiënten van de afdeling Longgeneeskunde. Longarts Jan Willem van den Berg: ‘Sinds twee weken kunnen patiënten die in Isala opgenomen zijn met COVID-19 eerder naar huis met ondersteuning van zuurstof en thuismonitoring. Deze patiënten blijven onder behandeling van hun longarts maar kunnen thuis in hun vertrouwde omgeving verder herstellen, terwijl wij ze begeleiden en van afstand in de gaten houden.

Dit zijn patiënten die verder geen infuus of andere behandeling meer nodig hebben maar alleen via een neusslangetje zuurstofondersteuning krijgen en ook die aan het afbouwen zijn. Voor hen is er geen medische noodzaak meer om in het ziekenhuis te liggen. Hoe fijn is het dan dat je lekker naar huis kan, terwijl je toch op afstand in de gaten wordt gehouden. Ook voor hun herstel is het trouwens beter: in een ziekenhuisbed beweeg je toch minder dan thuis.’

Positieve geluiden

Via patiënten die na hun opname in Isala met thuismonitoring naar huis gingen, komen de eerste positieve geluiden binnen. Longverpleegkundige Karen Dalhuisen begeleidt deze patiënten en vertelt: ‘Twee weken geleden zijn de eerste patiënten met thuismonitoring naar huis gegaan. Zij vonden het heel fijn dat ze eerder naar huis konden. Dat is ook wel een voorwaarde: patiënten moeten het zelf zien zitten en hun thuissituatie moet het ook toelaten. Maar als dat kan, is het voor patiënten echt van toegevoegde waarde dat ze lekker naar huis kunnen. Zo’n 3 tot 4 dagen eerder dan als ze in het ziekenhuis de zuurstof hadden afgebouwd.’

Kwetsbare COVID-patiënten thuis gemonitord

De tweede groep patiënten bij wie thuismonitoring wordt ingezet, zijn patiënten met COVID-19 die zich bij hun huisarts melden met klachten. Het gaat om risicopatiënten die matig ziek zijn, maar nog niet zo ernstig, dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Gijs Patijn, chirurg en medisch adviseur binnen het Connected Care Center van Isala vertelt hoe deze zorg er in de praktijk uitziet.

‘Allereerst bezoekt een co-assistent van Isala de door de huisarts aangemelde patiënt thuis. Om er zeker van te zijn dat het om COVID-19 gaat, wordt een PCR-test gedaan. Daarna bekijkt de co-assistent of de patiënt in staat is om zelf vier keer per dag het zuurstofgehalte in zijn bloed te meten. Dit gaat heel makkelijk via een saturatiemeter die de patiënt op zijn of haar vinger zet. Ook legt de co-assistent uit dat de eigen huisarts gewoon de hoofdbehandelaar blijft, maar dat de saturatiemeter de gegevens rechtstreeks naar het monitorcentrum in Isala (gesitueerd in Isala locatie Meppel) stuurt. Wijken de zuurstofgehaltes ernstig af, dan trekt het centrum aan de bel bij de huisarts, die vervolgens de patiënt kan insturen naar het ziekenhuis.’

Een gerust gevoel

‘We verwachten dat het patiënten een gerust gevoel geeft als zij weten dat hun zuurstofwaardes constant in de gaten worden gehouden’, vervolgt Gijs. ‘Zij hoeven niet meer zelf te twijfelen over of hun benauwdheidsklachten ernstig zijn of nog even kunnen wachten. Ook voor huisartsen geeft het comfort als ze weten dat hun patiënt op afstand nauwlettend wordt gevolgd. We verwachten dat het monitoren helpt om ziekenhuisopnamen te voorkomen, omdat patiënten niet onnodig of te vroeg naar het ziekenhuis worden ingestuurd.’

Ontlasten huisarts

‘Het thuismonitoren van patiënten is een ontwikkeling die we vanuit Isala steeds vaker inzetten’, vertelt Jan Gerard Maring, programmadirecteur Connected Care in Isala. ‘Nu dus ook om COVID-19-patiënten eerder het ziekenhuis te laten verlaten, waardoor ziekenhuisbedden vrijkomen én patiënten die onder behandeling van de huisarts zijn te monitoren. Deze monitoringsservice verzekert de patiënt ervan dat er meteen ingegrepen wordt zodra het zuurstofgehalte in zijn of haar bloed te laag wordt en ontlast de huisarts. De huisarts hoeft zich namelijk niet af te vragen of het met die ene kwetsbare patiënt thuis wel goed gaat. Hij kan op elk moment de gemeten zuurstofwaarden van de patiënt bekijken op het dashboard dat wij met de huisarts delen.’

Steeds meer zorg thuis

Dat Isala met een service voor huisartsen komt is nieuw. ‘Waarom Isala dit doet?’, reageert Jan Gerard. ‘Omdat het verplaatsen van ziekenhuiszorg naar huis een ontwikkeling is die gaande is om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. Als Isala vinden we het onze verantwoordelijkheid om aan deze ontwikkeling bij te dragen, zodat de zorg beschikbaar blijft voor alle patiënten in onze regio.

Maar die zorg bieden wij niet alleen, dit doen we samen met onder andere de huisartsen; zorg moet je niet gescheiden willen zien in huisarts- en ziekenhuiszorg. Het gaat immers om dezelfde mensen. Daar komt bij dat wij, als ziekenhuis, groot genoeg zijn om een dergelijke service 24/7 aan te bieden, terwijl het voor een huisarts niet haalbaar is om ook in de avonden, nachtelijke uren en weekenden de gegevens van patiënten te monitoren.’

Meer informatie

Meer weten? Kijk op de site van het Connected Care Center of Longgeneeskunde.

Gerelateerd nieuws