ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Longfunctie: Ventilatiemeting in rust (VO2 rust) voorafgaand aan een hartkatheterisatie

De ventilatiemeting in rust wordt gebruikt om het hartminuutvolume te bepalen tijdens een hartkatheterisatie. De hartkatheterisatie wordt uitgevoerd door een cardioloog.

Algemene voorbereiding

  • Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit op de afspraak met uw cardioloog voorafgaand aan het onderzoek. Hij geeft dan aan welke u kunt blijven innemen. Ook geeft uw arts dan aan hoe u uw medicijngebruik kunt hervatten na afloop.
  • Tenminste twee uur voor de test geen inspanning verrichten.
  • Vier uur voor de test niet eten, niet roken en geen cafeïnehoudende dranken gebruiken.

Verhinderd?
Als u niet op de afgesproken dag kunt komen, wilt u dit dan tijdig melden en een nieuwe afspraak maken? Wij kunnen dan in uw plaats een andere patiënt helpen.

Het onderzoek
Voorafgaand aan de test moet u zoveel mogelijk in rust zijn. Op de longfunctieafdeling ligt u gedurende tien minuten; u mag dan niet praten en lezen. Daarna krijgt u een mondstuk in uw mond en een klemmetje op uw neus. Gedurende vijftien minuten ademt u rustig door uw mond. Hierbij wordt uw ademhaling geregistreerd.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Contact
Als u vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde, bereikbaar via telefoonnummer (038) 424 24 56.


10 april 2017 6599 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht