Contact
  1. 5189-Scheelzien bij kinderen

Bij scheelzien (of strabismus) kijken de beide ogen niet naar hetzelfde punt. Bij latent of verborgen scheelzien kunnen de ogen wel recht kijken, maar hebben een neiging tot scheelzien.

Als de orthoptist na onderzoek scheelzien of latent scheelzien bij uw kind heeft geconstateerd, dan vindt u hier meer informatie over de behandeling.

Wat is scheelzien?

Scheelzien (of strabismus) wil zeggen dat beide ogen niet naar hetzelfde punt kijken. Het afwijkende oog kan naar binnen of naar buiten staan (dit heet horizontaal scheelzien). Of naar boven of naar beneden staan (dit heet verticaal scheelzien). Ook is een combinatie van horizontaal en verticaal scheelzien mogelijk.

Hoe ontstaat scheelzien?

Meestal is er een aangeboren neiging tot scheelzien. In dat geval komt scheelzien bij meer mensen in de familie voor. Verziendheid kan meespelen bij het ontstaan van scheelzien. Hierbij moeten de ogen zo aangespannen worden om scherp te zien, dat de ogen als het ware ’doorschieten’ naar binnen toe. Een plusbril zorgen voor verbetering van het scheelzien. Verder komt scheelzien vaker voor bij te vroeg geboren kinderen en bij kinderen met een afwijking in de hersenen.

Wat zijn de gevolgen van scheelzien?

Een kind dat constant scheel kijkt, ziet geen diepte. Hierdoor kan het moeite hebben met afstanden en dieptes inschatten. De meeste kinderen leren vanzelf hoe ze hiermee moeten omgaan.

Jonge kinderen zien meestal niet dubbel, doordat het beeld van het afwijkende oog uitgeschakeld wordt. Het nadeel hiervan is dat de gezichtsscherpte van dat oog achteruitgaat, het oog wordt ‘lui’. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder Een lui oog bij een kind.

Hoe wordt scheelzien behandeld?

Allereerst wordt er alles aan gedaan om de gezichtsscherpte zo goed mogelijk te maken. Bij een duidelijke afwijking van de oogsterkte adviseert de orthoptist een bril. Bij een lui oog wordt het goede oog afgeplakt om het luie oog beter te leren zien. Soms wordt het scheelzien hiervan minder erg, maar soms erger.

Bij een deel van de scheelziende kinderen is een scheelziensoperatie nodig. Het doel van deze operatie is per persoon verschillend: het bereiken van een cosmetisch nette oogstand, het opheffen of verminderen van klachten (zoals dubbelzien of hoofdpijn) en het behouden van de samenwerking tussen de ogen. Soms zijn er één of meer oogspieroperaties nodig om de ogen recht te krijgen. Het is ook mogelijk dat de ogen na een operatie jarenlang recht blijven staan, maar later weer geleidelijk gaan afwijken. De orthoptist kan dan onderzoeken of een nieuwe operatie mogelijk is.

Wat is latent scheelzien?

Bij latent of verborgen scheelzien kunnen de ogen wel recht kijken. De ogen hebben echter een neiging tot scheelzien. Het kan dan bij ziekte of vermoeidheid lastig zijn om de ogen recht te houden. Dit kan op elke leeftijd voorkomen.

Wat zijn de gevolgen van latent scheelzien?

Als dit latente scheelzien onvoldoende onder controle wordt gehouden, kunnen er allerlei klachten ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn hoofdpijn, pijnlijke ogen, wazig zien, dubbelzien, met name na inspanning van de ogen, dus bijvoorbeeld na een tijd lezen.

Hoe wordt latent scheelzien behandeld?

Allereerst is het belangrijk om een eventuele afwijking van de oogsterkte te corrigeren met een bril. Mogelijk helpen oefeningen om de controle over de oogstand te verbeteren.

In sommige gevallen is een oogspieroperatie nodig. Hierbij worden de oogspieren verplaatst, zodat de ogen minder neiging hebben om af te wijken. Daardoor worden de ogen beter recht gehouden.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Oogheelkunde

088 624 30 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (bij spoed na 17.00 uur en in het weekend)

Laatst gewijzigd 19 september 2022 / 5189

Links