Contact
  1. 5225-Bril bij kinderen

Een bril corrigeert de brekingsafwijking in de ogen. Als de orthoptist de ogen van uw kind heeft onderzocht en constateert dat uw kind een brekingsafwijking in de ogen heeft, dan vindt u hier meer informatie over de behandeling.

Wat is een brekingsafwijking?

Als de breking van het oog perfect is, wordt het licht zodanig ’gebroken’ door hoornvlies en lens, dat het beeld precies op het netvlies valt. Het brandpunt valt precies op het netvlies.

Een brekingsafwijking of refractieafwijking wil zeggen dat het beeld niet precies op het netvlies valt. Het brandpunt valt dan voor of achter het netvlies. Dit betekent niet dat de ogen ’slecht’ zijn, want de sterkte van de brillenglazen zegt niets over de gezondheid van de ogen. Net als een schoenmaat niets zegt over de gezondheid van de voeten.

Welke vormen van brekingsafwijkingen zijn er?

Er zijn drie vormen van brekingsafwijkingen:

Myopie: Bij Myopie is er sprake zijn van bijziendheid. Hierbij zie je dichtbij beter dan in de verte.

Hypermetropie: Bij hypermetropie is er sprake van verziendheid. Hierbij moeten de ogen zowel in de verte als dichtbij zich erg inspannen om het beeld scherp te krijgen en te houden.

Astigmatisme: Bij astigmatisme komt er op alle afstanden een enigszins vervormd beeld door. Het kan bijvoorbeeld zijn dat
horizontale lijnen scherp gezien worden en verticale lijnen wazig. Astigmatisme kan voorkomen in combinatie met bijziendheid of verziendheid, of zelfs met beide.

Wat is bijziendheid of myopie?

Bij bijziendheid is de breking van het oog te sterk of het oog is te lang. Het brandpunt valt dan voor het netvlies. Daardoor kun je dichtbij wel scherp zien, maar in de verte is het wazig. Met een min-bril valt het brandpunt weer op het netvlies. Bijziendheid bij kinderen neemt vaak toe zolang zij groeien. Rond het twintigste jaar blijft de sterkte meestal min of meer stabiel.

Wanneer de min-sterkte snel toeneemt en daarbij gepaard gaat met een snelle groei van de lengte van het oog is eventueel een aanvullende behandeling (met behulp van oogdruppels of contactlenzen) nodig.

Wat is verziendheid of hypermetropie?

Bij verziendheid is de breking van het oog niet sterk genoeg. Het brandpunt valt daardoor achter het netvlies. Hier kan het oog zelf iets aan doen door te accommoderen (= scherp stellen). Bij het scherpstellen wordt de spier rondom de ooglens aangespannen, waardoor de lens boller wordt. Daardoor wordt de breking sterker en kan het beeld op het netvlies terechtkomen.

Bij dichtbij kijken moet je altijd al scherpstellen. Dus als het oog verziend is, moet het bij dichtbij kijken extra scherpstellen. Dit kost veel inspanning. Hierdoor kun je hoofdpijn krijgen, pijnlijke ogen, en moeite met langere tijd lezen. Ook kunnen de ogen daardoor gaan scheelzien.

Plus-bril

Om verziendheid te corrigeren, heb je een plus-bril nodig. Daarmee hoeft het oog minder scherp te stellen, dus zich minder in te spannen. Doordat de ogen zich na het krijgen van de bril kunnen ontspannen, kan het zijn dat de bril bij de volgende meting wat sterker kan. Vaak blijft de sterkte daarna stabiel.

Als de verziendheid niet zo sterk is, kan het zijn dat er later geen bril meer nodig is. Het gebeurt nogal eens in de puberteit dat de ogen de extra inspanning wel goed aankunnen. Op latere leeftijd ben je dan wel wat eerder aan een leesbril toe.

Wat is astigmatisme?

Bij astigmatisme heeft het oog geen ronde bolling, zoals bij een voetbal. De bolling is meer ovaal, zoals bij een rugbybal. De ene richting van het oog is wat boller, de andere richting is wat platter. Hierdoor is er niet één brandpunt, maar zijn er twee brandpunten. Het oog heeft bijvoorbeeld verticaal een te sterke bolling; daarbij zit het brandpunt vóór het netvlies. Maar horizontaal is de bolling juist te weinig. Daar zit het brandpunt achter het netvlies.

Cilinder

Het verschil tussen deze sterktes wordt een cilinder genoemd. Als bijvoorbeeld de ene sterkte -1 is en de andere sterkte +1, dan is het verschil een cilinder van 2 dioptrieën. Deze afwijking wordt gecorrigeerd door een lens met twee sterkten. Bij dit voorbeeld komt er in de verticale richting een min-sterkte en in de horizontale richting een plus-sterkte.

Keuze montuur

Bij een bril met cilinders kun je beter geen montuur nemen met exact ronde glazen. De glazen kunnen in een dergelijk montuur namelijk verdraaien en dan klopt de richting van de cilinder niet meer. Bij kinderen is een stevig montuur raadzaam. De bril blijft dan beter recht voor de ogen staan. Als uw kind voor het eerst door een bril met cilinders kijkt, kan alles er vreemd uitzien. Even uitkijken dus met bijvoorbeeld traplopen. De meeste kinderen zijn na een paar dagen wel gewend.

Astigmatisme verandert meestal niet veel in de loop van de tijd. Als het kind ook bijziend is, dan geldt tevens het gewone verhaal voor bijziendheid. De bijziendheid neemt dan meestal toe tijdens de groei; de cilinder blijft echter vrij constant.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met:

Oogheelkunde

088 624 30 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
088 624 50 00 (bij spoed na 17.00 uur en in het weekend)

Laatst gewijzigd 19 oktober 2022 / 5225

Links