Contact
 1. 6514-Onderzoeken-bekkenbodemcentrum

Als u naar het Bekkenbodemcentrum van Isala wordt doorverwezen, komt u op twee afspraken voor een gesprek en onderzoeken. Hier kunt u daar meer over lezen.

Uw eerste bezoeken

U krijgt twee afspraken bij het Bekkenbodemcentrum.

Eerste bezoek

 • gesprek met de bekkenfysiotherapeut;
 • uitwendig bekkenfysiotherapeutisch onderzoek;
 • urodynamisch onderzoek.

Tweede bezoek

 • gynaecologisch onderzoek;
 • urologisch onderzoek;
 • inwendig bekkenfysiotherapeutisch onderzoek;
 • eindgesprek met één van de specialisten over uw behandeling.
Let op
Natuurlijk is ons onderzoek afhankelijk van uw klachten. Maar de onderzoeken die u hier vindt, komen vaak voor. Ze zijn nodig om uw klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Eerste bezoek

Gesprek met de bekkenfysiotherapeut

Met de bekkenfysiotherapeut heeft u een gesprek over uw situatie en ziektegeschiedenis (anamnese). De bekkenfysiotherapeut vraagt wat uw klachten precies zijn. Daarbij wordt ingegaan op alle zaken die te maken hebben met de bekkenbodem en het bekken, zoals: plassen, ontlasting, bevallingen, seksuele problemen, pijn, uw algemene gezondheid, maar ook uw persoonlijke en sociale omstandigheden.

Uitwendig bekkenfysiotherapeutisch onderzoek

Bij het uitwendige onderzoek brengt de bekkenfysiotherapeut alle klachten en mogelijke bewegingsbeperkingen in kaart. De bekkenfysiotherapeut kijkt naar:

 • uw houding en bewegingen;
 • bewegingen van de buik;
 • uw ademhaling;
 • bewegingen van de bekkenbodem in rust, tijdens hoesten en bij persen.

Urodynamisch onderzoek

Op dezelfde dag vindt bij de urologieverpleegkundige het urodynamisch onderzoek plaats. Dit is een inwendig onderzoek naar de functie van de blaas en het afsluitmechanisme. Door middel van katheters (dunne slangetjes) die via de plasbuis en endeldarm worden ingebracht, worden hiertoe metingen verricht. Door dit onderzoek kan worden vastgesteld wat de oorzaak is van uw (incontinentie)klachten. Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten. Lees meer over het urodynamisch onderzoek in de patientenfolder 'Urodynamisch onderzoek'.

Tweede bezoek

Gynaecologisch onderzoek

Lees meer over het gynaecologisch onderzoek op onze website.

Urologisch onderzoek

Vaak bestaat het urologisch onderzoek uit een cystoscopie. De uroloog schuift een slangetje in uw blaas, waardoor hij de binnenkant van de blaas kan bekijken. Via een televisiescherm kunt u met de uroloog meekijken. Meer informatie over dit onderzoek vindt u in de patientenfolder 'Cystoscopie'.

Inwendig bekkenfysiotherapeutisch onderzoek

Om te analyseren hoe uw bekkenbodemspier functioneert, kan een inwendig onderzoek nodig zijn. Dit onderzoek kan twee elementen bevatten: palpatie vaginaal en palpatie anaal.

Palpatie vaginaal

Hierbij bekijkt de bekkenfysiotherapeut een aantal zaken:

 • Er wordt gevoeld naar de toegankelijkheid van de schede en de mate van een eventuele verzakking. Hoe is het gevoel in de schede, zijn er littekens? En zo ja, geven die pijn of verstoren die de functie van de bekkenbodemspieren?
 • Getest wordt of u de bekkenbodem kunt aanspannen, hoe u aanspant en of u ook weer kunt ontspannen.
 • Er wordt onderzocht wat er gebeurt bij hoesten en persen. Daaraan is bijvoorbeeld te zien of u urine verliest of hoe erg een verzakking is. Of dat de bekkenbodem tijdens persen aanspant in plaats van ontspant.

Palpatie anaal

Dit onderzoek wordt gedaan als palpatie vaginaal niet mogelijk is, of als u juist klachten heeft van uw darm of de anale sluitspieren.

Bij dit onderzoek bekijkt de bekkenfysiotherapeut de volgende zaken:

 • Er wordt gevoeld naar de spanning in de sluitspieren. Spant u die aan, en zo ja, hoe?
 • Er wordt beoordeeld hoe krachtig uw bekkenbodem is, en of u die kunt aanspannen en ontspannen.
 • Er wordt onderzocht wat er gebeurt bij hoesten en persen, en of er een verzakking van de darm aanwezig is.

Eindgesprek

Er zijn diverse behandelingen mogelijk voor (incontinentie)klachten rond de bekkenbodem. In overleg kiest ons medisch team de beste behandelmethode voor uw klachten. Dit behandelvoorstel bespreken wij samen met u. U heeft dan een eindgesprek met de specialist die zorgdraagt voor uw behandeling (de uroloog, bekkenfysiotherapeut of gynaecoloog).

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Urologie, Bekkenbodemcentrum
088 624 27 40 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
info.urologie@isala.nl

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6514