Contact
 1. 6668-Endeldarmkanker (PID): H1 Inhoudsopgave, inleiding contact

Patiënten Informatie Dossier

In dit Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u informatie over uw ziekte (of de ziekte die u mogelijk heeft) en uw behandeling in Isala Oncologisch centrum. Veel van de informatie die u tijdens gesprekken met artsen en verpleegkundigen krijgt, vindt u terug in dit PID. Uiteraard lichten wij in de gesprekken toe wat in uw unieke, persoonlijke situatie van toepassing is. Soms kan dit iets afwijken van de algemene informatie in dit PID.

​Inhoudsopgave​

(de bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave

Hoofdstuk 2: Endeldarmkanker en onderzoeken

Hoofdstuk 3: Behandeling bij endeldarmkanker

 • Bijlage: Behandelwijzer chemotherapie
 • Bijlage: Radiotherapie bij endeldarmkanker
 • Bijlage: LAR-syndroom na endeldarmoperatie
 • Bijage: Wait-and-see
 • Bijlage: Voorbereiding op darmoperatie met Pleinvue

Hoofdstuk 4: Controle en herstel

Hoofdstuk 5: Aanvullende informatie

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige oncologie is uw vaste aanspreekpunt tijdens de gehele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Regieverpleegkundigen oncologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal van hen is verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten zijn zelfstandig bevoegd om een aantal medische taken uit te voeren.

 • De regieverpleegkundige is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor overleg of vragen.
 • Zij geeft u informatie over uw ziekte en behandeling.
 • Zij voert medische controles uit, zelfstandig of onder toezicht van een medisch specialist.
 • Zij kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven.
 • Zij kan u zo nodig verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala.

Belangrijk tijdens uw behandeltraject

Voor de komende periode vinden wij het volgende belangrijk:

 • Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende medisch specialist of regieverpleegkundige.
 • Schrijf eventueel uw vragen op en neem ze mee naar een volgende afspraak. Er is ruimte om uw vragen te stellen.
 • Wanneer er zaken gebeuren die niet aan uw verwachtingen voldoen of die naar uw idee anders of beter kunnen, dan horen wij dit graag. Uw opmerkingen bieden ons de mogelijkheid de zorg steeds beter af te stemmen op de behoeften van onze patiënten.

Registratie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse kankerregistratie. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk betere resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

De commissie die toezicht houdt op deze registratie bewaakt de bescherming van uw privacy aan de hand van de wettelijke regels die daarvoor van toepassing zijn. Wilt u meer lezen over deze registratie? Lees dan de folder 'Registratie van kanker' van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De regieverpleegkundige kan de folder eventueel voor u printen.

Er zijn ook andere registraties (per ziektebeeld) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw medisch specialist of regieverpleegkundige.​

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met endeldarmkanker.

Regieverpleegkundigen

 • Ellis Ballast
 • Christine Compaan
 • Hanna van Dam
 • Dominique Damminga
 • Jentje Hofstede
 • Erna Kist
 • Rosanne Kruft
 • Ivonne Schoenaker
 • ____________________

Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur via 088 624 27 87 en regie.mdl@isala.nl. Bij spoed zijn zij van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.
Locatie V2.0

Maag-, darm- en leverziekten

 • A. Alkhalaf
 • A. Flierman
 • H. de Graaf
 • M. Meijssen
 • L. Poen
 • N. Rossen
 • H. van der Sluis
 • W. de Vos
 • E. de Vries
 • E.J. van der Wouden
 • L. de Wijkerslooth
 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 088 624 62 23.
Locatie V2.0

Radiotherapie

 • G. Paardekooper
 • H. Vos-Westerman
 • O. Reerink
 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 via 088 624 54 49.
Locatie Gebouw R

Chirurgie

 • A. van Dalsen
 • E. Steller
 • E. van Westreenen
 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 088 624 62 95.
Locatie V2.0

Interne geneeskunde

 • H.B. Fiebrich-Westra
 • J.W. de Groot
 • R. Lugtenberg
 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 088 624 60 40.
Locatie V2.0

Endoscopie

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 088 624 56 37 en buiten kantooruren via 088 624 50 00.
Locatie V3.3

Dagverpleging

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur via 088 624  13 30.
Locatie V3.3

Verpleegafdelingen

 • Interne geneeskunde, maag-, darm- en leverziekten
  Locatie V2.3
  088 624 12 35
 • Interne geneeskunde, oncologie
  Locatie V2.3
  088 624 12 30
 • Chirurgie
  Locatie V2.4
  088 624 12 45
 • Intensive care
  Locaties V3.4 en V3.5
  088 624 13 45 (V3.4)
  088 624 13 55 (V3.5).

Diëtetiek

 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 088 624 53 27.
Locatie V4.0

Verpleegkundig consulenten stomazorg

 • Marleen Blankvoort
 • Harriët Junte
 • Dicky Kroes
 • Margriet Korterink
 • Tineke Nijmeijer
 • Eveline Prikken.

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via 088 624 73 56 en stomazorg@isala.nl

Spoedeisende hulp

Ook bereikbaar buiten kantoortijden via 088 624 50 00.

Postadres

Uw postadres in Isala is:
Isala
T.a.v. mevrouw / de heer ...
Afdeling … , kamer …
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. van Heesweg 2
8075 AB Zwolle

Bezoektijden verpleegafdeling

Dagelijks van 15.30 - 17.00 uur en van 18.30 - 20.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen ook van 10.30 - 12.00 uur. De feestdagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag
 • Eerste en Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag.

Website 

Bekijk ook de website van de polikliniek Maag-, darm- en leveroncologie voor de laatste ontwikkelingen en nieuws.

Laatst gewijzigd 29 maart 2024 / 6668 / P