Contact
 1. 6671-Endeldarmkanker (PID): H4 Controle en herstel
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

Patiënten Informatie Dossier

Controles na de behandeling

Na de behandeling voor endelarmkanker zult u regelmatig worden gecontroleerd. Deze controles zijn bedoeld om het opnieuw optreden van kanker op te sporen en om na te gaan of u nog klachten heeft van de behandeling. Over het algemeen zal deze controle bestaan uit:

 • Gesprek met de chirurg of verpleegkundig specialist over hoe het met u gaat.
 • Lichamelijk onderzoek met indien nodig rectaal onderzoek
 • Aanvullend onderzoek.

Het aanvullend onderzoek kan bestaan uit:

 • Bloedonderzoek; afhankelijk van uw situatie wordt voorafgaand aan uw polikliniekbezoek bloed afgenomen. In uw bloed zal onder andere de CEA-waarde worden bepaald (zie het kopje ‘Endeldarmkanker’).
 • Echografie van de bovenbuik en longfoto; om mogelijke uitzaaiingen op te sporen kan een echografie van de bovenbuik worden gemaakt (eventuele uitzaaiingen in de lever), en een röntgenfoto van de borstkas (eventuele uitzaaiingen in de longen).
 • Colonoscopie; wanneer uw volledige darm voor de operatie bekeken is, vindt meestal één jaar en drie jaar na de operatie een colonoscopie plaats. Aan de hand van de bevindingen wordt bepaald wanneer u ter controle moet terugkomen voor de volgende colonoscopie.

Het aantal controles is afhankelijk van de behandeling die u gehad heeft. Het controleschema dat voor u van toepassing is, zal met u worden besproken. U zult worden gecontroleerd door de chirurg of door de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is een gespecialiseerde verpleegkundige die opgeleid is om, naast de verpleegkundige zorg, ook medische controles uit te voeren. Als u een stoma heeft gekregen, komt u ook regelmatig op controle bij de stomaverpleegkundige.

Herstel thuis

Soms hebben patiënten na een periode van onderzoek en behandeling moeite om de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van angst, onzekerheid en onrust. Om weer grip op uw situatie te krijgen, kunt u het volgende ondernemen:

 • (Meer) informatie zoeken.
 • Professionele (medische) hulp of psychische ondersteuning zoeken bij uw huisarts of binnen het ziekenhuis bij de regieverpleegkundige Oncologie, maatschappelijk werker, psycholoog of diëtist.
 • Gesprekgroepen bijwonen of deelnemen aan een revalidatieprogramma.
 • Erover blijven praten wanneer u dat wilt. Uw omgeving kan denken dat als de behandeling voorbij is, u ook weer als vanouds functioneert. Zoek daarom iemand die naar u wil luisteren en u begrijpt.

Intermezzo

Intermezzo is een kleinschalige, laagdrempelige ontmoetingsplek tussen huis en ziekenhuis voor volwassenen en kinderen met kanker, hun familieleden, vrienden en mantelzorgers. Een plek waar mensen met kanker en hun naasten tot rust kunnen komen en weer nieuwe energie kunnen opdoen.

Lastmeter

Als bijlage is de zogenoemde Lastmeter opgenomen. Deze meter biedt u de mogelijkheid om zelf aan uw verpleegkundige of arts te laten weten hoe het met u gaat. Het kan helpen in gesprek te gaan over zorgen of problemen die u door uw ziekte en/of behandeling ervaart. De regieverpleegkundige Oncologie zal u ook vragen om op bepaalde momenten deze lastmeter in te vullen. De werkwijze is dat u eerst op de ‘thermometer’ aangeeft hoeveel last u de afgelopen week heeft gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied. Daarna vult u de probleemlijst in voor eventueel ervaren problemen in de afgelopen week.

17 januari 2019 / 6671 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.