Contact
  1. 6671-Endeldarmkanker (PID): H4 Controle en herstel

Patiënten Informatie Dossier

Na de behandeling voor endeldarmkanker wordt u regelmatig gecontroleerd. Ook kan er aanvullend onderzoek gedaan worden. Hier leest u daar meer over en vindt u een controleschema.

Controles na de behandeling

Na de behandeling voor endeldarmkanker wordt u regelmatig gecontroleerd. Deze controles vinden plaats om het opnieuw optreden van kanker op te sporen en om te kijken of u nog klachten heeft van de behandeling.
Meestal bestaat de controle uit:

  • gesprek met de chirurg of verpleegkundig specialist over hoe het met u gaat;
  • aanvullend onderzoek.

Aanvullend onderzoek

Het aanvullend onderzoek bestaat uit:

Bloedonderzoek tumormarker CEA

CEA staat voor Carcino Embryonaal Antigeen. Dit is een tumormarker, dat wil zeggen: een bepaalde stof in het bloed die wijst op de aanwezigheid van kanker. CEA is echter niet specifiek voor darmkanker en is niet altijd verhoogd. Ook bij andere soorten kanker kan de CEA-waarde verhoogd zijn. Bovendien zijn er ook goedaardige aandoeningen, zoals ontstekingen in de darm of lever, waarbij uw CEA-waarde verhoogd kan zijn. Ook bij rokers kan het CEA verhoogd zijn. Dit bloedonderzoek wordt daarom gedaan in combinatie met of na andere onderzoeken.

Echografie van de lever en longfoto

Om mogelijke uitzaaiingen op te sporen kan een echografie van de lever worden gemaakt en een röntgenfoto van de longen.

Colonoscopie

Iemand die darmkanker heeft gehad, heeft een wat hoger risico op het opnieuw krijgen van poliepen (en darmkanker). Daarom controleren we uw darm uw leven lang op het ontstaan van nieuwe poliepen. 1 jaar na de operatie wordt de eerste colonoscopie geadviseerd. Daarna wordt elke 3 jaar een darmonderzoek geadviseerd en daarna iedere 5 jaar, zolang mensen vitaal blijven. U hoeft dan niet meer deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek op darmkanker.

Controleschema

Het aantal controles dat voor u geldt, hangt af van de behandeling die u gehad heeft. Het meest voorkomende controleschema vindt u hieronder. Het controleschema dat voor u van toepassing is, bespreekt uw arts met u. De controles worden gedaan door de chirurg of door de verpleegkundig specialist. Als u een stoma heeft gekregen, komt u ook regelmatig op controle bij de stomaverpleegkundige.

Tabel van folder Endeldarmkanker (PID): H4 Controle en herstel

Jaar

6 maanden

12 maanden

1

CEA
Echo lever, longfoto

CEA
CT scan buik/longen

2

CEA
Echo lever, longfoto

CEA
Echo lever, longfoto

3

CEA

CEA
Echo lever, longfoto

4

CEA

CEA
Echo lever, longfoto

5

CEA

CEA
Echo lever, longfoto

Herstel

Soms is het lastig om na een periode van onderzoek en behandeling de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Misschien heeft u gevoelens van angst, onzekerheid en onrust. Wanneer dat het geval is, kunt u het volgende doen:

  • (Meer) informatie zoeken, zie ook 'Endeldarmkanker (PID) H5'.
  • Professionele (medische) hulp of psychische ondersteuning zoeken. Dit kan bij uw huisarts of binnen het ziekenhuis bij de regieverpleegkundige oncologie, maatschappelijk werk, psycholoog of diëtist.
  • Gespreksgroepen bijwonen of deelnemen aan een revalidatieprogramma.
  • Erover blijven praten wanneer u dat wilt. Uw omgeving kan denken dat als de behandeling voorbij is, u ook weer de oude bent. Zoek daarom iemand die naar u wil luisteren en u begrijpt.
Laatst gewijzigd 3 januari 2022 / 6671 / P