Contact
 1. 7233-Doelgerichte therapie

U heeft zojuist van uw arts gehoord dat u doelgerichte therapie krijgt. Samen met uw arts heeft u ook over de behandeling gesproken. Er komt dan veel informatie op u af. Het is onmogelijk om al deze informatie in een keer te onthouden. Daarom krijgt u deze folder. Hier vindt u alle informatie om u voor te bereiden op de behandeling. Zo kunt u het thuis op elk moment rustig nalezen.

Wat is doelgerichte therapie?

Doelgerichte therapie is een behandeling met medicijnen die kankercellen doelgericht remmen in hun groei. 'Doelgericht' betekent dat de medicijnen zich richten op speciale kenmerken (moleculaire eigenschappen) van de kankercellen. Dit zijn eigenschappen van vooral de kankercellen en minder van gezonde cellen in het lichaam. Vandaar de naam doelgerichte therapie (targeted therapy).

Het delen van cellen bestaat uit verschillende stappen. Elke stap kan geremd of gestimuleerd worden door signalen binnen en buiten de cel. Bij kankercellen gaat er iets mis met deze signalen, waardoor de cellen ongeremd blijven delen . Bovendien gaan de cellen  nieuwe bloedvaatjes maken, zodat ze voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen om te blijven groeien (angiogenese).

Bij doelgerichte therapie worden medicijnen gegeven die de verschillende stappen in de celdeling of het aanmaken van nieuwe bloedvaatjes proberen te remmen. Daardoor wordt de  celdeling tijdelijk of blijvend gestopt.

Screenshot doelgerichte therapie

Bekijk met de link hierboven de video op kanker.nl

Wat is het doel van doelgerichte therapie?

Uw arts of verpleegkundige bespreekt met u wat het doel is van de behandeling. Een behandeling met doelgerichte therapie kan om verschillende redenen gegeven worden:

 • U kunt deze behandeling ná een operatie krijgen om te voorkomen dat de kanker terugkomt. De behandeling is gericht op genezing. Dit heet adjuvante behandeling.
 • U krijgt de behandeling voorafgaand aan operatie of bestraling. Dit heet neo-adjuvante behandeling. De behandeling is gericht op genezing.
 • U krijgt de behandeling om de ziekte te remmen en nieuwe klachten te voorkomen of bestaande klachten te verminderen. De ziekte kan niet genezen. Dit heet palliatieve behandeling. Bij een palliatieve behandeling kan de levensverwachting kort zijn, maar er zijn ook patiënten die jarenlang leven met een ziekte die niet te genezen is.

Het is vooraf niet altijd goed te voorspellen of de behandeling het gewenste resultaat zal hebben. Uw arts of verpleegkundig specialist vertelt u hoe het resultaat van de behandeling beoordeeld zal worden.

Welke soorten doelgerichte therapie zijn er?

Er zijn veel soorten doelgerichte therapie. Ze werken verschillend, maar hebben hetzelfde doel: het remmen van de signalen waardoor de kanker blijft groeien. Bij doelgerichte therapie kunnen verschillende medicijnen gegeven worden:

 1. Medicijnen in tabletvorm. Dit zijn medicijnen die aan de binnenkant van de kankercel werken. Ze worden kleine moleculen genoemd.
 2. Medicijnen die via een infuus worden gegeven. Dit zijn medicijnen die aan de buitenkant van de kankercel werken. Ze worden monoklonale antilichamen genoemd. De toediening krijgt u op de dagverpleging, op de verpleegafdeling Oncologie/ Hematologie, op de buitenpolikliniek in Heerde of thuis.

U kunt doelgerichte therapie als enige behandeling krijgen of in combinatie met andere behandelingen, zoals chemotherapie, immunotherapie of hormonale (endocriene) therapie.

De behandeling met doelgerichte therapie

Medicijnen in tabletvorm kunt u zelf thuis innemen. U krijgt uitleg van de verpleegkundige over de inname. Deze medicijnen moet u ophalen bij de politheek van Isala.

Krijgt u medicijnen via een infuus? Dan gaat u hiervoor naar de afdeling Dagverpleging of de verpleegafdeling Oncologie/Hematologie. Soms kunt u doelgerichte therapie thuis krijgen of op de buitenpoli in Heerde.

Bekijk hierboven het filmpje over de dagverpleging.

Op de afdeling Dagverpleging van Isala Zwolle mogen twee begeleiders mee. In Meppel mag, vanwege de beperkte ruimte, één begeleider mee. 

Bijwerkingen en invloed op uw leven

De naam “doelgerichte therapie ” wil dus zeggen dat de medicijnen vooral van invloed zijn op de kankercellen in het lichaam. Helaas kunnen deze medicijnen ook gezonde cellen in het lichaam beïnvloeden. Hierdoor kunt u bijwerkingen krijgen. Ook kan dit invloed hebben op praktische zaken in uw leven. Hieronder bespreken wij vruchtbaar

Vruchtbaarheid

Voor de start van de doelgerichte therapie zal uw arts met u bespreken of de behandeling invloed heeft op uw vruchtbaarheid.

Als het in uw situatie van toepassing is, dan kunt u verwezen worden naar een fertiliteitsarts, een specialist op het gebied van vruchtbaarheid.

Invloed op een ongeboren kind

Het is absoluut af te raden tijdens en kort na de behandeling zwanger te worden of een kind te verwekken. De medicijnen zijn mogelijk schadelijk voor een ongeboren kind. Uw arts bespreekt met u wanneer het in uw situatie weer veilig is zwanger te worden of een kind te verwekken.

Autorijden

Als u bij uw behandeling medicijnen krijgt om misselijkheid of een allergische reactie te voorkomen, of rustgevende medicatie, dan kunnen die van invloed zijn op uw rijvaardigheid. Uw regieverpleegkundige of verpleegkundig specialist zal u hierover informeren. Neemt u de medicatie zelf in, dan ziet u een sticker op de verpakking die hier informatie over geeft.

Als u door vermoeidheid of verminderde concentratie minder alert kunt zijn bij deelname aan het verkeer, wees dan verstandig en zoek een andere oplossing.

Zonnen, zwemmen en saunabezoek

Als u medicijnen krijgt die huiduitslag of een droge huid kunnen veroorzaken, dan wordt het afgeraden om lang, warm te douchen, baden of zwemmen.

Veel doelgerichte middelen maken de huid gevoeliger voor zonlicht. Gebruik bedekkende kleding, vermijdt op de warmste uren de volle zon en gebruik zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor ( boven de 30)

Houd er rekening mee dat u zich tijdens een behandeling met doelgerichte therapie 'anders dan anders' kunt voelen. Saunabezoek kan hierdoor anders aanvoelen dan vóór de behandeling. Als u denkt dat het voor u prettig zal zijn, kunt u het proberen. 

Uitscheidingsproducten

U hoeft géén rekening te houden met “besmette” uitscheiding producten, zoals tijdens een behandeling met chemotherapie. Met uitscheidingsproducten bedoelen wij bijvoorbeeld zweet, urine (plas) en ontlasting (poep).

Wanneer moet u ons bellen?

Neem bij onderstaande klachten direct contact op met het ziekenhuis. Ook wanneer de klacht 's avonds, 's nachts of in het weekend ontstaat:
 • ernstige en/ of plotselinge kortademigheid, benauwdheid, een ziek gevoel
 • plotseling optredende heftige buikpijn
 • koorts van 38,5 graden of hoger en/of koude rillingen
 • een bloedneus die langer dan 15 minuten aanhoudt
 • bloeden van een wondje dat langer dan 15 minuten duurt
 • bloed ophoesten
 • plotseling pijn en/of zwelling van een kuit
 • pijn. Gebruikt u pijnstilling, dan gaat het om pijn die niet reageert op de voorgeschreven medicatie.
Bij andere klachten kunt u doorgaans bellen tijdens kantooruren. Als u twijfelt of onzeker bent over bepaalde klachten, mag u altijd bellen.

Contact

Tijdens kantooruren

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de regieverpleegkundige via:

                                                            (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)


(Uw regieverpleegkundige vult hier het juiste telefoonnummer voor u in.)

Zo nodig overlegt de regieverpleegkundige met uw behandelend specialist. In sommige gevallen kan zij u ook naar uw huisarts verwijzen.

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren (‘s avonds, ’s nachts en in het weekend) belt u via de receptie. U kunt dan vragen naar de dienstdoende arts-assistent Interne geneeskunde.

088 624 50 00

Laatst gewijzigd 9 februari 2024 / 7233 / P