Contact
 1. 7571-Immunotherapie

U heeft zojuist van uw arts gehoord dat u immunotherapie krijgt. Samen met uw arts heeft u ook over de behandeling gesproken. Er komt dan veel informatie op u af. Het is onmogelijk om al deze informatie in een keer te onthouden. Daarom krijgt u deze folder. Hier vindt u alle informatie om u voor te bereiden op de therapie. Zo kunt u het thuis op elk moment rustig nalezen.

Wat is het immuunsysteem?

Alle mensen hebben een afweersysteem (immuunsysteem) om het  lichaam te beschermen tegen gevaren van buitenaf, zoals het binnendringen van virussen of bacteriën. Het immuunsysteem zorgt ook voor afweer tegen “ziekmakers” in het lichaam zelf, zoals kankercellen. Kankercellen zijn cellen die ongeremd delen.

Het immuunsysteem bestaat uit verschillende cellen, onder andere T-cellen. T-cellen zijn betrokken bij het herkennen en aanvallen van kankercellen. Als het immuunsysteem een kankercel herkent als vreemd, ruimen de T-cellen de kankercel op. Kankercellen kunnen ontsnappen aan het immuunsysteem. Ze blijven dan alsmaar delen.

Wat is immunotherapie?

Op de T-cellen (afweercellen) zitten checkpoints. Deze checkpoints zorgen gewoonlijk voor een rem op de T-cellen als de opruimreactie klaar is en de kankercellen zijn uitgeschakeld.  Daardoor stopt de afweerreactie tegen de kankercellen, wanneer deze zijn uitgeschakeld en gaan de T-cellen geen gezonde cellen in het lichaam aanvallen.

Bij immunotherapie krijgt u medicijnen die zorgen dat de T-cellen niet worden geremd, maar juist voor afweer tegen de kankercel blijven zorgen, zolang dat nodig is. Deze medicijnen heten ook wel checkpointremmers (checkpointinhibitors). Ze remmen dus de remmers van het immuunsysteem.

Immunotherapie kan als enige behandeling worden gegeven, of in combinatie met andere behandelingen, zoals chemotherapie of hormonale (endocriene) therapie.

Immunotherapie screenshot

Bekijk hierboven het filmpje over Immunotherapie van Radboud MC afdeling medische oncologie

Wat is het doel van immunotherapie?

Uw arts en/of verpleegkundig specialist vertelt wat het doel is van uw behandeling met immunotherapie. Een behandeling met immunotherapie kan om verschillende redenen gegeven worden:

 • U krijgt deze behandeling ná een operatie om te voorkomen dat de kanker terugkomt. De behandeling is gericht op genezing. Dit heet adjuvante behandeling.
 • U krijgt deze behandeling voor een operatie of bestraling. Dit heet neo-adjuvante behandeling. De behandeling is gericht op genezing.
 • U krijgt deze behandeling om de ziekte te remmen en nieuwe klachten te voorkomen. Of om bestaande klachten te verminderen. De ziekte kan niet worden genezen. Dit heet een palliatieve behandeling. Bij een palliatieve behandeling kan de levensverwachting kort zijn, maar er zijn ook patiënten die jarenlang leven met een ziekte die niet te genezen is.

Het is vooraf niet altijd goed te voorspellen of de behandeling aanslaat. Uw arts of verpleegkundig specialist vertelt u hoe zij het resultaat van de behandeling meten.

De behandeling met immunotherapie

Bij immunotherapie krijgt u medicijnen via een infuus.

Patiënten die immunotherapie krijgen, verblijven op de afdeling Dagverpleging of op de verpleegafdeling oncologie/hematologie. Soms kunt u de immunotherapie thuis krijgen of op de buitenpoli in Heerde.

Op de afdeling dagverpleging van Isala Zwolle mogen twee begeleiders meekomen. In Meppel mag, vanwege de beperkte ruimte, één begeleider meekomen.

Bijwerkingen

Immunotherapie richt zich voornamelijk op de T-cellen en op de kankercellen. Als de T-cellen té hard werken kunnen ze niet alleen de kankercellen aanvallen, maar ook gezonde delen van het lichaam. Daardoor kunnen bijwerkingen optreden.

Vruchtbaarheid

Immunotherapie heeft geen invloed op uw vruchtbaarheid.

Invloed op een ongeboren kind

Wij raden u absoluut af om tijdens en kort na de behandeling zwanger te worden of een kind te verwekken. De medicijnen zijn mogelijk schadelijk voor een ongeboren kind. Uw arts bespreekt met u wanneer het in uw situatie weer veilig is zwanger te worden of een kind te verwekken.

Autorijden

Als u bij uw behandeling medicijnen krijgt om misselijkheid of een allergische reactie te voorkomen, of rustgevende medicatie, dan kunnen die van invloed zijn op uw rijvaardigheid. Uw regieverpleegkundige of verpleegkundig specialist zal u hierover informeren. Neemt u de medicatie zelf in, dan ziet u een sticker op de verpakking die hier informatie over geeft.

Als u door vermoeidheid of verminderde concentratie minder alert kunt zijn bij deelname aan het verkeer, wees dan verstandig en zoek een andere oplossing.

Zonnen, zwemmen en saunabezoek

Als u medicijnen krijgt die huiduitslag of een droge huid kunnen veroorzaken, dan wordt het afgeraden om lang, warm te douchen, baden of zwemmen.

Veel immunotherapie middelen maken de huid gevoeliger voor zonlicht. Gebruik bedekkende kleding, vermijdt op de warmste uren de volle zon en gebruik zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor ( boven de 30).

Houd er rekening mee dat u zich tijdens een behandeling met immunotherapie 'anders dan anders' kunt voelen. Saunabezoek kan hierdoor anders aanvoelen dan vóór de behandeling. Als u denkt dat het voor u prettig zal zijn, kunt u het proberen. 

Uitscheidingsproducten

U hoeft géén rekening te houden met “besmette” uitscheiding producten, zoals tijdens een behandeling met chemotherapie. Met uitscheidingsproducten bedoelen wij bijvoorbeeld zweet, urine (plas) en ontlasting (poep).

Wanneer moet u ons bellen?

​Neem bij onderstaande klachten direct contact op met het ziekenhuis. Ook wanneer de klacht ’s avonds of in het weekend ontstaat:

 • Heftige kortademigheid en/of hoesten;
 • Nieuwe of toegenomen pijn op de borst;
 • Koorts: meer dan 38,5 graden en/of een ziek gevoel.

Neem bij onderstaande klachten ook contact op met het ziekenhuis. Deze klachten kunnen doorgaans wachten tot de volgende werkdag:

 • braken of misselijkheid, langer dan 24 uur;
 • diarree (waterige, dunne of zachte ontlasting), verhoging van aantal keren per dag dat u ontlasting heeft
 • slijm of bloed in uw poep
 • hoofdpijn die niet overgaat of ongewone hoofdpijn;
 • huiduitslag of verandering van de huid
 • geel worden van de ogen of huid
 • zich niet fit voelen/ moeheid.

Als u twijfelt of onzeker bent over bovenstaande klachten of als ze hevig zijn, mag u altijd bellen.

Contact

Tijdens kantooruren

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de regieverpleegkundige via:

                                                            (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)


(Uw regieverpleegkundige vult hier het juiste telefoonnummer voor u in.)

Zo nodig overlegt de regieverpleegkundige met uw behandelend specialist. In sommige gevallen kan zij u ook naar uw huisarts verwijzen.

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren (‘s avonds, ’s nachts en in het weekend) belt u via de receptie. U kunt dan vragen naar de dienstdoende arts-assistent Interne geneeskunde.

088 624 50 00

Wij vragen u in het weekend bij voorkeur na 12.00 uur te bellen. Als u denkt dat het om een spoedsituatie gaat, mag u ook voor 12.00 uur bellen. 

Laatst gewijzigd 12 december 2023 / 7571 / P