Contact
  1. 7281-Acute alvleesklierontsteking (PID): H4 Voeding, pijnbestrijding, emoties
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

​Voeding

Voeding speelt een belangrijke rol in de behandeling van acute alvleesklierontsteking. Eén van de belangrijkste functies van de alvleesklier is het produceren van spijsverteringsenzymen. Wanneer u iets eet, krijgt de alvleesklier een seintje dat hij deze enzymen moet gaan afgeven. Nu uw alvleesklier ontstoken is veroorzaakt die afgifte pijn. De spijsverteringsenzymen kunnen niet goed afvloeien en hierdoor verergert de ontsteking. Om de alvleesklier te laten herstellen moet de productie en afgifte van de enzymen geremd worden. Daarom houden we u de eerste 24 uur van opname nuchter en geven we veel vocht via het infuus. Daarna zal de arts besluiten hoe u weer gevoed gaat worden. We proberen dit via een opbouwschema met normale voeding te doen, echter soms is het nodig om sondevoeding te geven.

Medicatie innemen

Uw medicatie mag u gewoon blijven innemen met een slokje water, zoals u gewend bent.

Diëtiste

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis maakt u kennis met de diëtiste. In overleg met uw behandelend arts bepaalt zij welke voeding voor u belangrijk is. Daarnaast geeft zij u voordat u met ontslag gaat advies mee over voeding voor thuis.

Voedingsverpleegkundige

In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat u met sondevoeding naar huis gaat. In dat geval worden de benodigde materialen en de thuiszorg voor u geregeld door de voedingsverpleegkundige.

Pijnbestrijding

Acute alvleesklierontsteking gaat gepaard met pijnklachten. De mate van pijn die ervaren wordt, is voor iedere patiënt verschillend. Als u wilt weten hoe verpleegkundigen en artsen met uw pijnklachten omgaan, leest u dit in de informatiefolder Pijnbestrijding en pijnregistratie.

Paracetamol

Omuw pijnklachten te verminderen wordt met uw behandelend arts pijnstillende medicatie afgesproken. Het eerste keuzemiddel is vrijwel altijd paracetamol. U krijgt pijnstillende medicatie van de verpleegkundige op vaste tijden per dag. U mag niet meer dan 8 tabletten per dag innemen. De normale voorgeschreven dosering is 4 keer per dag 1000 mg. Dat is 4 keer per dag 2 tabletten of 4 keer per dag 1 zetpil.

Aan de hand van uw pijnscore past de verpleegkundige (volgens een voorgeschreven schema) zo nodig uw pijnmedicatie aan. Als er onduidelijkheden zijn, zal ze overleggen met de arts. Overigens zal het niet zo zijn dat u volledig pijnvrij zult zijn, maar de pijn moet wel draaglijk zijn.

Emoties

Acute alvleesklierontsteking is een vrij onbekend ziektebeeld. Ziek zijn, een behandeling ondergaan en opgenomen worden in het ziekenhuis heeft een grote impact op uw leven en op dat van uw familie. Dit kan allerlei reacties en problemen bij u en uw naasten veroorzaken zoals gevoelens van angst, afhankelijkheid en onzekerheid. U kunt zich bijvoorbeeld zorgen maken over uw werk of de opvang van uw kinderen of partner.

Indien u dat wenst kunt u hiervoor hulp krijgen van een maatschappelijk werker of een geestelijk verzorger.

Maatschappelijk werker

Wat kan de medisch maatschappelijk werker voor u doen?

  • Begeleiden bij de verwerking en acceptatie van ziek zijn en/of een behandeling ondergaan.
  • Informeren, adviseren en bemiddelen bij praktische gevolgen van ziekte bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, werksituatie, financiën, veranderde wet- en regelgeving.
  • Contacten leggen met en/of verwijzen naar instanties buiten het ziekenhuis.
  • Ingang zetten van het nazorgtraject.
  • Ondersteuning bieden aan partner/kinderen, andere familieleden of relaties.
  • Leren omgaan met gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid.
  • Ondersteuning bieden bij het omgaan met slecht nieuws.

U kunt een maatschappelijk werker bereiken door uw behandelend arts of verpleegkundige te laten bellen voor een afspraak. Ook kunt u zelf contact opnemen via telefoonnummer: (038) 424 52 89 op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen naar medisch.maatschappelijkwerk@isala.nl.

29 november 2018 / 7281 / P