Contact
  1. 7577-Neuromodulatie (PID): H4 Plaatsen definitieve kastje

Patiënten Informatie Dossier

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de operatie voor het plaatsen van een definitief kastje. U leest hoe u zich goed voorbereidt op de operatie, hoe de opname verloopt en wat u na de operatie kunt doen om zo goed mogelijk te herstellen.

Voorbereiding op de operatie

Voor uw operatie heeft u een afspraak bij de Polikliniek Preoperatief onderzoek. Op de polikliniek Preoperatief onderzoek heeft u een gesprek met:

  • een apothekersassistente (als u medicatie gebruikt);
  • een preoperatief verpleegkundige;
  • een anesthesioloog.

Uw afspraak bij polikliniek Preoperatief onderzoek duurt ongeveer een uur. Als u medicijnen gebruikt, neem dan een actueel medicijnoverzicht of medicijnpaspoort mee.

Opname

U komt op de afgesproken datum en tijd naar de Opname dagverpleging. Een verpleegkundige vangt u hier op en brengt u naar een kamer. Daarna voert hij of zij een aantal controles bij u uit. De verpleegkundige zorgt dat u klaar bent voor de operatie. Zodra u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u naar de voorbereidingskamer. Als de operatiekamer klaar is, komt de operatieassistent u ophalen. De anesthesist bespreekt dan de afgesproken verdoving en pijnstilling nogmaals met u.

De operatie

De arts maakt een snee van ongeveer 4 cm aan de bovenkant van uw bil. De neuromodulator en de geleidingsdraad worden daarna onder uw huid geplaatst. De neuromodulator heeft ongeveer de afmetingen van een stopwatch. Aan de buitenkant is nauwelijks zichtbaar dat bij u een neuromodulator is ingebracht. De arts houdt zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Zo kunt u met de arts die u gaat opereren afspreken in welke bil het apparaatje wordt ingebracht, bijvoorbeeld omdat u het liefst op een bepaalde zijde slaapt. De elektrische prikkels die het definitieve kastje afgeeft, zijn hetzelfde als van het testkastje.

De operatieassistenten draaien u op de buik om goed bij het operatiegebied te kunnen. Tijdens de operatie bepaalt de arts met röntgenstralen de juiste plaats voor de geleidingsdraad. Ook wordt een infuus ingebracht. De wond wordt met oplosbare hechtingen gesloten. Daarna wordt een verband aangelegd dat drie dagen moet blijven zitten. In bed wordt u naar de uitslaapruimte gereden. Daar houden verpleegkundigen uw toestand goed in de gaten. Als u goed wakker bent, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling.

Mogelijke risico’s en complicaties

Zoals bij elke operatie bestaat ook bij deze ingreep de kans op infectie van de wond of kan een nabloeding optreden. Als u koorts krijgt of er komt pus of buitengewoon veel bloed uit de wond, moet u direct contact opnemen met de polikliniek Urologie of buiten werktijden met de Spoedeisende hulp.

Weer terug op de verpleegafdeling

Als u na de operatie pijn heeft, geef dit dan aan bij de verpleegkundige. Zij kan u iets geven tegen de pijn. Als u goed wakker bent, bekijkt de verpleegkundige wanneer u mag eten drinken. Een verpleegkundige verwijdert dan meestal ook het infuus. De meeste patiënten mogen nog dezelfde dag weer naar huis.

Bezoek polikliniek Urologie

Voordat u naar huis gaat, wordt u eerst nog verwacht bij de continentieverpleegkundige op de polikliniek Urologie om de neuromodulator aan te zetten. Ook krijgt u uitleg over de werking van de afstandsbediening. Dit staat ook beschreven in de folder van de leverancier van de neuromodulator die u krijgt.

Leefregels voor thuis

  • Na 3 dagen mag u het verband zelf verwijderen en mag u weer douchen. Baden mag weer als u voelt dat de hechtingen zijn opgelost. Dit kan 2 tot 4 weken duren.
  • Pleisters mag u 3 dagen na de operatie zelf verwijderen
  • Voordat u naar huis gaat, bespreekt de verpleegkundige met u welke pijnstillers u thuis mag gebruiken als dit nodig is. Zitten kan een tijdje pijnlijk blijven.
  • Lichamelijke activiteit, sporten en tillen: U mag zich gedurende 4 weken niet lichamelijk inspannen. Dus ook niet sporten of zwaar tillen (meer dan 5 kilo).
  • Wanneer mag u weer werken? Dat hangt af van het soort werk dat u doet. Het duurt gemiddeld 4 weken voordat u al uw normale werkzaamheden weer kunt doen. Dit bespreekt de continentieverpleegkundige met u.

Nazorg

Na twee weken belt de continentieverpleegkundige om te vragen hoe het met u gaat.

Werking

Het kan zijn dat de instelling van uw neuromodulator nog niet meteen goed is na de operatie. Uit ervaring weten we dat er minimaal 2 à 3 weken nodig zijn om uw lichaam te laten wennen aan de nieuwe situatie. Het kan zijn dat u daardoor niet meteen een verbetering van uw klachten merkt. Neem dus de tijd om te beoordelen of uw klachten minder worden.

Afhankelijk van de verwachtte levensduur van de batterij, kan op een later moment een afspraak gemaakt worden voor het doormeten van de batterij. Ook bij toename van de oorspronkelijke klachten, kan contact worden opgenomen met de verpleegkundige voor het doormeten van de batterij.

Laatst gewijzigd 30 augustus 2023 / 7577 / P