Contact
  1. 7580-Dementie: na diagnose

Bij u is de diagnose dementie gesteld. Deze diagnose kan een opluchting zijn, omdat eindelijk duidelijk is wat er met u aan de hand is. Het is ook een schok, want het is geen goed nieuws. Het is goed dat u zich realiseert dat u door de diagnose vandaag geen ander mens bent dan gisteren. Deze folder geeft u informatie waarmee (hopelijk) uw eerste vragen worden beantwoord.

Diagnose dementie

De meeste vormen van dementie geven u de tijd om een weg te vinden in hoe ermee om te gaan. Het advies van andere mensen met dementie, is om niet te ver vooruit te kijken. Praten over iets wat zo’n belangrijk deel gaat uitmaken van uw leven helpt. Om u er bewust van te worden en het te accepteren. Mensen met dementie zeggen vaak dat ze zich schamen of schuldig voelen. Dat is niet nodig. Het gaat om een ziekte waar niemand iets aan kan doen. Praten helpt, maar u bepaalt zelf of, en met wie, u deelt dat u dementie heeft.

Verschillende soorten dementie

Er zijn veel verschillende soorten dementie. Iedere vorm tast de hersenen aan. Hierdoor gaat iemand steeds verder achteruitgaat in functioneren. Geen enkele vorm van dementie is te genezen. Hieronder leest u de meest voorkomende vormen van dementie. Uitgebreidere uitleg en uitleg over zeldzamere vormen van dementie vindt u op www.dementie.nl.

De ziekte van Alzheimer

Van alle mensen met dementie heeft ongeveer zeventig procent Alzheimer. Kenmerkend voor deze vorm van dementie zijn de geheugenproblemen. Ze hebben te maken met het kortetermijngeheugen en zijn anders dan vergeetachtigheid wanneer iemand ouder wordt. Om een voorbeeld te noemen: een boodschappenbriefje is normaal, een briefje met uitleg over de werking van het koffiezetapparaat of met de namen van de kleinkinderen is zorgelijker.

Vasculaire dementie

Deze ziekte wordt vaak veroorzaakt door beroertes die de hersenen beschadigen. Naast lichamelijke klachten kan vasculaire dementie beginnen met trager denken, spreken en handelen. Ook het concentratievermogen vermindert. Welke verschijnselen het duidelijkst zijn, hangt af van welk deel van de hersenen is aangetast.

Frontotemporale dementie (FTD)

Deze vorm van dementie komt vaak op jongere leeftijd voor en uit zich door veranderingen in persoonlijkheid en gedrag of in taal. Dit komt doordat FTD de gebieden in de hersenen beschadigt die verantwoordelijk zijn voor besluitvorming en gedrag, emotionele reacties en taalvaardigheid.

Lewy body dementie

Bij Lewy body dementie kunnen de symptomen van uur tot uur en van dag tot dag wisselen. Vaak hebben mensen met Lewy body ook verschijnselen van Parkinson zoals stijfheid, starre gelaatsuitdrukking en een gebogen lichaamshouding. Bij Lewy body blijft het geheugen nog lang intact, maar gaat het reageren trager. Het ruimtelijk is inzicht minder en het maken van plannen en het nemen van initiatief is lastiger.

Communicatie met uw zorgverleners

Isala

Het onderzoek in Isala naar uw geheugenproblemen is afgerond.

Informatie voor de huisarts

Het is belangrijk dat uw huisarts op de hoogte is van uw gezondheid. Daarom informeert de internist van het Centrum voor ouderengeneeskunde uw huisarts over de gestelde diagnose. Voor meer informatie, vragen of met hulpvragen, kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Aanmelding voor casemanager dementie

Isala meldt u aan voor casemanagement dementie. De casemanager neemt (telefonisch) contact met u op. U kunt ook een familielid aanwijzen als contactpersoon. Wanneer u geen casemanagement wilt, kunt u dit bij ons aangeven.

Casemanager dementie

Wat kan een casemanager dementie voor u betekenen?

Een casemanager dementie is een speciaal opgeleide verpleegkundige of maatschappelijk werker. Zij (of hij) biedt een luisterend oor en is voor u en uw naasten een vast aanspreekpunt voor informatie en advies. Zij helpt u om te gaan met de veranderingen die de ziekte in uw leven veroorzaakt. En kan zorg en hulp regelen wanneer dit nodig is.

Eerste afspraak

De casemanager neemt binnen drie weken (telefonisch) contact met u op of met de aangewezen contactpersoon op.

Kosten

Hulp van de casemanager dementie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor u zijn er geen kosten aan verbonden.

Vragen voor de casemanager dementie

De komende periode krijgt u ongetwijfeld allemaal vragen. Het is verstandig deze op te schrijven, zodat u ze kunt bespreken met de casemanager dementie. Als u vragen heeft die niet kunnen wachten tot de eerste afspraak, kunt u terecht op het telefonische spreekuur: elke maandag van 9.00 tot 12.00 uur via 088 624 20 10.

Meer informatie

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Ouderengeneeskunde, verpleegkundig consulent 
088 624 79 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Meppel

Ouderengeneeskunde, verpleegkundig consulent
088 624 4545 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Laatst gewijzigd 10 maart 2022 / 7580 / L