Contact
  1. 8341-Borstkanker met uitzaaiingen (PID): H2 Behandeling bij borstkanker met uitzaaiingen

Patiënten Informatie Dossier

Uw arts heeft met u besproken dat u borstkanker met uitzaaiingen heeft en dat uw ziekte niet meer genezen kan worden. Voor de meeste mensen met ongeneeslijke borstkanker zijn er wel medische behandelingen mogelijk. Dit kunnen behandelingen zijn om het verloop van de ziekte te vertragen, klachten door de ziekte te voorkomen en/of te verminderen en het leven verlengen. Dit noemen wij ook wel palliatieve behandelingen. In dit hoofdstuk leest u meer over de verschillende behandelingen. Welke behandeling voor u het beste is, overlegt u met uw arts of regieverpleegkundige.

Welke behandelingen bestaan er?

Hieronder vindt u de verschillende palliatieve behandelingen, die er bestaan bij de behandeling van uitgezaaide borstkanker:

  • hormonale (endocriene) therapie;
  • bisfosfonaten (adjuvante therapie);
  • behandeling met morfine;
  • radiotherapie (bestraling).

Wat is hormonale (endocriene) therapie?

Met hormonale therapie zorgen we ervoor dat de aanmaak van bepaalde hormonen in uw lichaam stopt of vermindert. Het doel van deze behandeling is dat de uitzaaiingen kleiner worden of niet verder groeien.

Sommige soorten borstkanker hebben vrouwelijke hormonen nodig om te groeien. De kankercellen hebben op hun celwand dan plaatsen (receptoren), waar deze hormonen zich vasthechten. Als uw lichaam geen hormonen meer aanmaakt, overleven de kankercellen minder goed of helemaal niet. Hierdoor kunnen klachten worden voorkomen, of afnemen en kan uw leven worden verlengd.

Wat zijn bisfosfonaten (adjuvante therapie)?

Om te voorkomen dat kwaadaardige tumorcellen zich ongeremd blijven delen is een therapie met bisfosfonaten mogelijk. Bisfosfonaten zijn medicijnen die ingrijpen op de balans tussen de cellen die bot afbreken en de cellen die bot aanmaken. Het medicijn zorgt voor een juiste balans tussen deze cellen.

Daarnaast remmen bisfosfonaten de groei van eventueel nog aanwezige tumorcellen af. Dit werkt zo: als tumorcellen zich willen delen, worden nieuwe bloedvaten aangemaakt om de tumorcellen van zuurstof en voedingsstoffen te voldoen. Bisfosfonaten gaan de vorming van deze bloedvaten tegen. Dit remt de groei van de kankercellen.

Pijnbestrijding met morfine

U kunt als gevolg van hun ziekte pijnklachten krijgen. Een behandeling met morfine helpt om deze pijnklachten onder controle te krijgen.

Radiotherapie (bestraling)

Radiotherapie (bestraling) is vaak een onderdeel van de totale behandeling van borstkanker. De behandeling heeft als doel om (pijn)klachten te verminderen en om te voorkomen dat de kanker verder uitzaait. Uw radiotherapeut-oncoloog kan u hier meer over vertellen.

U leest meer over deze behandelingen in de patiëntenfolders op de website van Isala, of als bijlagen van dit PID.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8341 / P