Contact
 1. 8364-Beroerte - Herseninfarct (PID): H3 Bijlage trombolyse

Patiënten Informatie Dossier

Na een herseninfarct moet de behandeling zo snel mogelijk starten. Hoe eerder dat gebeurt, hoe groter de kans op herstel.

Bij trombolyse krijgt u een infuus met medicijnen (alteplase). De medicijnen lossen het stolsel op dat vastzit in een bloedvat in de hersenen.

Trombolyse moet in de eerste 4,5 uur na het optreden van de eerste klachten gebeuren. Na 4,5 uur wegen de voordelen niet meer op tegen de nadelen:

 • De kans op herstel wordt steeds kleiner
 • De kans op complicaties, zoals ernstige bloedingen, wordt steeds groter

Trombolyse wordt niet uitgevoerd als:

 • De uitvalsverschijnselen langer dan 4,5 uur geleden begonnen zijn;
 • De uitvalsverschijnselen snel verminderen of gering zijn;
 • De CT-scan een heel groot herseninfarct laat zien;
 • De bloeddruk te hoog is;
 • Het glucosegehalte (bloedsuiker) te laag of te hoog is;
 • Er een grote kans is op bloedingen, bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde antistollingsmiddelen;
 • U een recent herseninfarct heeft gehad, korter dan 6 weken geleden;
 • U eerder een bloeding in of rond de hersenen hebt gehad;
 • U een grote operatie hebt gehad in de 2 weken voor het herseninfarct;
 • Er een hartinfarct of bloeding in het maagdarmkanaal of de urinewegen is geweest in de 3 weken voor het herseninfarct.

Trombolyse via een infuus

Via een infuus in de ader van uw arm krijgt u medicijnen (alteplase). De medicijnen lossen het stolsel op dat vastzit in een bloedvat in de hersenen.

Na het inlopen van de trombolyse wordt u regelmatig gecontroleerd en bent u aangesloten aan de monitor.  De eerste 8 uur worden de controles elke 30 minuten gedaan. Daarna worden de controles elk uur gedaan. 24 uur na toediening van de trombolyse stoppen deze controles.

Bij elke controle wordt er gekeken naar: de bloeddruk, hartslag, temperatuur, bewustzijn, pupillen, kracht in armen en benen. Deze controles worden ook ’s nachts gedaan.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8364 / P
Specialisme en centra