Contact
 1. 8564-Korte diagnostische opname

U heeft met uw (huis)arts gesproken over een korte diagnostische opname op afdeling interne ouderengeneeskunde in Isala. Dat betekent dat u 2 á 3 dagen wordt opgenomen in ons ziekenhuis voor onderzoek. Daarna zult u weer ontslagen worden naar huis. Lees samen met uw familielid of mantelzorger deze folder goed van tevoren door. In deze folder vindt u tips en handige informatie over de voorbereiding en indeling van de dagen bij deze opname.

Wat moet u van te voren voorbereiden?

 • Neem de laatste versie van uw medicatieoverzicht mee, deze kunt u opvragen bij uw eigen apotheek
 • Neem voor de eerste 24 uur uw medicatie mee in de originele verpakking
 • Houdt alvast rekening met vervoer naar huis voor op dag 3 bij ontslag.
 • Als het mogelijk is, is het belangrijk dat u samen met uw partner, kind, mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger komt. Zij worden ook betrokken tijdens deze opname.

Wat kunt u verwachten tijdens uw opname?

Tijdens de korte diagnostische opname krijgt u een aantal gesprekken en onderzoeken om een goed beeld te krijgen waar uw klachten vandaan komen en zo te komen tot een mogelijk behandelplan. Deze gesprekken en onderzoeken worden gedaan door het behandelteam van interne ouderengeneeskunde.

Welke medewerkers kunt u tegenkomen tijdens de opname?

Het behandelteam van interne ouderengeneeskunde bestaat uit verschillende medewerkers:

 • internist ouderengeneeskunde
 • verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde/ arts assistent ouderengeneeskunde
 • verpleegkundig consulent ouderengeneeskunde
 • verpleegkundigen van afdeling interne ouderengeneeskunde.

Op aanvraag kunnen ook andere specialisten of ondersteunende diensten gevraagd worden mee te denken, zoals een:

 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • logopediste
 • diëtist

Alle medische informatie die u nodig heeft over de onderzoeken zelf, ontvangt u van uw arts of een medewerker van de afdeling waar u onder behandeling bent.

Dag 1: opname en onderzoek

U meldt zich op de verpleegafdeling bij de secretaresse of op de polikliniek interne ouderengeneeskunde (afhankelijk van wat er op uw afspraakbrief staat) met uw familielid of mantelzorger. U zult kennis maken met de verschillende medewerkers van het behandelteam:

Verpleegkundig consulent ouderengeneeskunde

De verpleegkundig consulent ouderengeneeskunde vraagt naar uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ook wil hij of zij weten wat u kan in het doen van de dagelijkse activiteiten. Uw partner, kind, mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger zal ook betrokken worden in dit gesprek. Hiervoor gebruiken wij een aantal vragenlijsten.

Verpleegkundige

De verpleegkundige zal u een korte rondleiding geven over de afdeling en een aantal metingen doen. Dit gaat om uw lengte, gewicht en bloeddruk.
Als er al bekend is welke onderzoeken u krijgt, geeft de verpleegkundige u hier informatie over.

Verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde / Arts assistent ouderengeneeskunde

De verpleegkundig specialist of de arts-assistent ouderengeneeskunde zal een lichamelijk, sociaal en psychologisch onderzoek uitvoeren. Ook zal uw partner, kind, mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger hierbij betrokken worden.

Na deze onderzoeken worden er mogelijk nog andere onderzoeken aangevraagd of uitgevoerd. Dat is per patiënt verschillend en afhankelijk van de klachten waarvoor u bent opgenomen. De verpleegkundig specialist of arts-assistent informeert u hierover.

Medewerker apotheek

Een medewerker van de apotheek controleert uw huidige medicatie.

Dag 2: onderzoek

Onderzoeken die de eerste dag niet gedaan zijn, worden op de tweede dag gedaan. Ook kunnen uitslagen van andere onderzoeken leiden tot aanvullend onderzoek.

Dag 3: behandelplan en/of diagnose

Er zal een familiegesprek plaatsvinden voor ontslag naar huis. Hierin zal de arts of de verpleegkundig specialist de uitslagen bespreken van de onderzoeken. Er zal ook een mogelijk vervolg of behandelplan besproken worden. Het ontslag kan in de ochtend of aan het einde van de middag plaats vinden. Dit zal op dag 2 met u besproken worden.

Na opname:

De verpleegkundig consulent belt u en uw mantelzorger een aantal weken na opname over hoe u de opname ervaren heeft en hoe het nu met u gaat.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder. Op isala.nl vindt u nog veel handige informatie.

Zelf uw zorg online regelen 
Opname in Isala 
Mantelzorgwijzer
Zorg na ziekenhuisopname
Zorg voor je naaste 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle

Ouderengeneeskunde
088 624 45 45 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 30 december 2022 / 8564