Contact

Isala Dialysecentrum

  1. Isala Dialysecentrum

Isala Dialysecentrum biedt alle vormen van niervervangende behandeling voor patiënten met een nierziekte. Niet alleen in ons ziekenhuis, maar ook bij u thuis. Ook vakantiedialyse behoort tot de mogelijkheden.

Verwijzing voor een behandeling in het dialysecentrum verloopt via de nefroloog.

Gecertificeerd

Ons dialysecentrum is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de grootste dialysecentra in Nederland wat betreft het aantal erkende behandelplaatsen. Volgens het toetsingssysteem van Nefrovisie en JCI scoren wij hoog op kwaliteit. Dat kan alleen maar dankzij een gemotiveerd en vakkundig behandelteam. Dit team van nefrologen, verpleegkundigen, secretariaat, technici en afdelingsassistenten is in omvang meegegroeid om een optimale en adequate zorg te kunnen en blijven verlenen.

Hemodialyse

Isala Dialysecentrum beschikt over dertig dialysestations voor hemodialyse in Isala Zwolle en twaalf dialysestations in Isala Diaconessenhuis in Meppel. Binnen het centrum verrichten dialyseverpleegkundigen de meeste handelingen, zoals de voorbereidingen voor de dialyse, het aanprikken van de shunt, het aansluiten, het bedienen van de apparatuur en de nazorg. Als het mogelijk is, verricht u bepaalde handelingen zelf, zoals het meten van de bloeddruk.

Medische en verpleegkundige zorg

De dialyseverpleegkundigen werken in twee teams. Elk team bestaat uit ongeveer dertig dialyseverpleegkundigen. Wij streven ernaar dat u gedurende uw verblijf regelmatig door dezelfde verpleegkundige wordt verzorgd en begeleid.

Er is op de afdeling een nauwe samenwerking met de maatschappelijk werkers en de medewerkers van de afdeling Diëtetiek. Eenmaal per week komt de nefroloog of de verpleegkundig specialist tijdens de behandeling bij u langs. Daarnaast komt u jaarlijks op controle bij uw nefroloog.

Voor hemodialyse kunt u terecht in Isala in Zwolle in Isala Diaconessenhuis in Meppel.

Thuishemodialyse

Patiënten en degenen die hen assisteren worden opgeleid tot het uitvoeren van de hemodialysebehandeling in de thuissituatie. Dit is ook mogelijk voor de nachtelijke thuishemodialyse. U kunt voor het opleiden voor thuishemodialyse terecht in Isala Zwolle en Meppel.

Peritoneaaldialyse

​De afdeling Peritoneaaldialyse biedt de mogelijkheid tot CAPD (continue ambulante peritoneaaldialyse) en APD (automatische peritoneaaldialyse). Zowel CAPD als APD zijn dialysebehandelingen die in de thuissituatie worden uitgevoerd.

Spreekuurbezoek aan verpleegkundige en nefroloog

Als de behandeling en de peritoneaaldialyse goed verlopen, komt u om de zes à zeven weken terug op de polikliniek Nefrologie. U heeft dan twee gesprekken: een bij de peritoneaaldialyse-verpleegkundige en een bij de nefroloog.

Huisbezoeken

U ziet de peritoneaaldialyse-verpleegkundige niet alleen op het spreekuur in het ziekenhuis. Ook komt zij een aantal keren op huisbezoek:

  • Thuisplaatsingsbezoek
    De peritoneaaldialyse-verpleegkundige die u getraind heeft (de zorgcoördinator), zal na de training de bruikleenspullen bij u thuis brengen en installeren. Dit bezoek vormt tevens de afronding van de training.
  • Halfjaarlijkse en/of jaarlijks huisbezoek
    Het doel van dit bezoek van de zorgcoördinator is om het afgelopen halfjaar of jaar te evalueren, eventuele problemen te bespreken en ondersteuning te bieden waar nodig. Familieleden mogen hierbij uiteraard aanwezig zijn.


U kunt voor peritoneaaldialyse terecht in Isala Zwolle.

Ervaringen