Contact

Kwaliteit dialysezorg

  1. Kwaliteit dialysezorg

Isala Dialysecentrum staat voor kwaliteit van zorg en persoonlijke betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk dat u in het dialysecentrum de zorg krijgt waar u recht op heeft. Dit geldt zowel voor hemodialyse, peritoneaal dialyse en thuisdialyse. Als op de predialyse-poli en in onze zorg en begeleiding ter voorbereiding op een niertransplantatie.

Het Isala Dialysecentrum streeft er naar kwalitatief goede zorg te leveren, die bijdraagt aan uw kwaliteit van leven en eventueel herstel. Om onze zorg te controleren maken we gebruik van het toetsingssysteem van Nefrovisie en van de JCI (Joint Commission International). Op deze manier kunnen we onze zorg blijven verbeteren.

Landelijk kwaliteitssysteem

In Nederland hanteren alle dialysecentra het kwaliteitssysteem voor dialysezorg van Nefrovisie. Het Isala Dialysecentrum wordt elke anderhalf jaar bezocht door een externe commissie. Deze commissie toetst of we voldoen aan de normen van Nefrovisie. Daarnaast leveren we digitale gegevens aan. Deze gegevens worden vergeleken met de andere dialysecentra binnen Nederland. Hierdoor wordt onze geleverde zorg continu beoordeeld. Dit komt de kwaliteit van de zorg in ons dialysecentrum ten goede.

Internationale standaard

De toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt elke drie jaar door JCI gedaan. Voor dit keurmerk wordt gekeken naar meer dan 1200 aspecten van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs. Hiermee maken we aantoonbaar te voldoen aan internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

Ervaringen