Contact

Polikliniek Nefrologie

  1. Polikliniek Nefrologie

Op de polikliniek Nefrologie komen patiënten met nierfunctiestoornissen door diabetes of hoge bloeddruk of nierproblemen als nierstenen, cysten en nierontstekingen. Ook wanneer u al behandeld wordt met hemodialyse of peritoneaaldialyse of een niertransplantatie heeft ondergaan, komt u regelmatig voor controle op de polikliniek Nefrologie.

Multidisciplinair Project Nierfalen

Sinds 2007 werken op de polikliniek Nefrologie vertegenwoordigers van diverse vakgebieden (disciplines) samen. Naast de nefroloog heeft u contact met een verpleegkundig specialist, diëtist, een maatschappelijk werker of een voorlichtingsverpleegkundige. Ook kunt u in contact komen met een vertegenwoordiger van de patiëntenvereniging.

Het team bespreekt met u allerlei zaken rondom leven met een nierziekte en met dialyse, bijvoorbeeld welke veranderingen er plaatsvinden in het dagelijkse leven en op welke wijze u kunt bijdragen aan het uitstellen van dialyse. U krijgt uitleg over medicijnen, voeding en ondersteuning bij leefstijlaanpassing. Als dialyse onvermijdelijk is, wordt besproken welke behandelvormen er mogelijk zijn en wat voor u de beste keuze is, passend bij uw leven.

Voorlichting

In groepsverband

Twee keer per jaar wordt er een groepstraining aangeboden. Iedere groepstraining bestaat uit een serie van vier avonden waarin informatie wordt gegeven over nierziekten en behandeling. Ook wordt er aandacht besteed aan wat u zelf kunt doen om de achteruitgang van de nieren te vertragen.

Voor deze groepstraining worden u en uw partner, familie en vrienden uitgenodigd. Tijdens deze avonden kunt u met andere nierpatiënten ervaringen uitwisselen.

Groepstraining STERK

Uit onderzoek blijkt dat patiënten, die zelf de regie voeren over hun ziekte en hun behandeling, gezonder en meer tevreden zijn dan patiënten die alles overlaten aan hun arts. Om mensen hierbij te ondersteunen is de STERK-training ontwikkeld. STERK staat voor STimuleren van Eigen Regie en Kwaliteit van leven van nierpatiënten. Tijdens de training wordt gesproken over wat belangrijk is bij het omgaan met de ziekte en aan wat mensen zelf kunnen doen om de achteruitgang van de nierfunctie zo goed mogelijk te remmen.

 

De training STERK is ontwikkeld door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), in opdracht van de Nierstichting. Het gaat om drie bijeenkomsten in het eigen ziekenhuis met een tussenperiode van twee á drie weken. Er zijn tien tot twaalf deelnemers per training, desgewenst met partners. Twee zorgverleners begeleiden de bijeenkomsten. Er is altijd een verpleegkundige bij. Afwisselend is ook een nefroloog, diëtist of maatschappelijk werker aanwezig.

 

De behandelend internist of de verpleegkundig specialist kan u meer vertellen over deze training.

Individueel

Naast de groepsvoorlichting is er de mogelijkheid voor individuele gesprekken. Wij bieden u vier gesprekken aan met daarin de voorlichting over de diverse behandelvormen. Ook is er voldoende tijd voor uw vragen en eventuele onduidelijkheden. De zorg voor een shunt of katheter – als deze bij u is aangelegd – en de hepatitisvaccinatie vinden ook plaats tijdens deze individuele gesprekken.

Transplantatie

Wij werken samen met de transplantatieafdelingen van diverse academische ziekenhuizen. Medewerkers van de transplantatieafdeling van het UMCG verzorgen één à twee keer per jaar een voorlichtingsavond in het hoofdgebouw van Isala.

Verwijzing

Bent u doorverwezen naar de polikliniek Nefrologie? Wij plannen voor u een afspraak in. U ontvangt van ons een bevestiging. De arts bepaalt op basis van medische noodzaak welke patiënten naar het ziekenhuis moeten komen en welke patiënten een telefonische afspraak krijgen. 

Ervaringen