Contact

Bevolkingsonderzoek darmkanker

  1. Bevolkingsonderzoek darmkanker

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het bevolkingsonderzoek naar darmkanker gefaseerd ingevoerd. Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar komen hiervoor in aanmerking. Zij ontvangen één keer in de twee jaar een uitnodiging. Het moment van het ontvangen van de uitnodiging is afhankelijk van de geboortedatum. Meedoen is op vrijwillige basis.

Hoe werkt het?

Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt gekeken of er bloed in de ontlasting zit. Bij de uitnodiging is daarom een verzamelsetje toegevoegd. In het verzamelsetje zit o.a. een buisje voor de ontlasting. Dit buisje met ontlasting moet vervolgens worden opgestuurd naar een laboratorium, omdat bloed in de ontlasting niet altijd met het blote oog zichtbaar is. Als blijkt dat er bloed in de ontlasting aanwezig is, ontvangen mensen een uitnodiging voor een vervolgonderzoek. Dit vervolgonderzoek vindt plaats bij de afdeling Maag-, darm- en leverziekten van Isala. Zij voldoen aan de toelatingseisen die het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) hiervoor heeft gesteld.

Vervolgonderzoek (colonoscopie/coloscopie)

Het vervolgonderzoek bestaat uit twee delen: een intakegesprek en een inwendig kijkonderzoek of colonoscopie. Dit vervolgonderzoek is niet verplicht. Doel is om in een vroegtijdig stadium vast te stellen of iemand daadwerkelijk darmkanker of voorstadia daarvan heeft, omdat daarmee de kans op een succesvolle behandeling groter wordt. Als blijkt dat er tijdens het onderzoek poliepen worden gevonden, dan worden deze verwijderd en onderzocht op aanwezigheid van kanker of een voorstadium hiervan.

Meer informatie over het intakegesprek en de colonoscopie kunt u vinden in de folder Colonoscopie.

Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker?

Darmkanker is een van de meest voorkomende soorten kanker. Een bevolkingsonderzoek darmkanker kan op termijn ongeveer 2.400 sterfgevallen per jaar voorkomen. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2011 besloten een bevolkingsonderzoek darmkanker in te voeren. Meer informatie over het bevolkingsonderzoek vindt u op de site van het RIVM.

Het Klinisch chemisch laboratorium en het Laboratorium van Pathologie van Isala nemen ook deel aan het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Ervaringen