Contact

IBD-centrum

  1. IBD-centrum

De (internationale) term IBD staat voor Inflammatory Bowel Disease, vrij vertaald: darmziekten gepaard gaande met ontstekingen. De ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa behoren tot deze groep darmziekten.

Beide zijn chronische ziekten. Dit betekent dat de verschijnselen behandeld kunnen worden, maar dat de ziekte blijft bestaan. De klachten die daar uit voortkomen, hebben een grote impact op het dagelijks leven van de patiënt. Veel van hen blijven daarom onder controle van een medisch specialist.

Binnen Isala worden patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa behandeld door een multidisciplinair team binnen het IBD-centrum. In dit centrum werken MDL-artsen, IBD-verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, chirurgen, pathologen, radiologen en diëtisten samen om zo bij elke klacht gespecialiseerde zorg te bieden.

Ervaringen