Contact
  1. 8432-IBD (PID): H7 Zwangerschap en IBD

Patiënten Informatie Dossier

De ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hoeft een zwangerschap niet in de weg te staan. Wel moet u rekening houden met bepaalde dingen. Daarover leest u meer in dit hoofdstuk.  

Adviezen bij een zwangerschapswens

U heeft de meeste kans om zwanger te worden als de ziekte rustig is.

Tijdens een actieve fase van de ziekte neemt uw vruchtbaarheid af. Ook heeft u dan een verhoogde kans op een miskraam, vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. Het is het beste als de ziekte 6 maanden in remissie is.

Heeft u een zwangerschapswens? Neem dan contact op om een afspraak te maken met uw MDL-arts.

Tijdens deze afspraak bespreken we onder andere of uw darmziekte erfelijk is, uw vruchtbaarheid, medicatiegebruik, wijze van bevallen en borstvoeding.

Medicijngebruik tijdens de zwangerschap

Als u zwanger wilt worden, is het belangrijk dat u uw medicijnen blijft gebruiken. Zo voorkomt u een opvlamming. De meeste medicijnen lijken geen ongunstig effect te hebben op de vruchtbaarheid.
Er zijn een paar uitzonderingen:

Het medicijn Methotrexaat

Gebruikt u dit medicijn? Dan moet u daar 6 maanden voor de zwangerschap mee stoppen als u of uw partner zwanger willen worden. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Methotrexaat kan aangeboren afwijkingen bij het kind geven.

Het medicijn sulfasalazine

Dit medicijn kan bij mannen de kwaliteit van het sperma beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om een kinderwens van tevoren te bespreken met uw MDL-arts.
Dus wilt u zwanger worden, neem dan contact op om een afspraak te maken.

Medicatie en zwangerschap

Normaal gesproken schrijft een arts tijdens een zwangerschap liever geen medicijnen voor. Bij IBD ligt dat anders. Het opvlammen van de ziekte heeft namelijk meer risico’s voor moeder en kind, dan het gebruik van bepaalde medicijnen.

Een rustige ziekte (in remissie) tijdens de zwangerschap is de belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle zwangerschap. Daarom is het advies om de medicatie gewoon te blijven gebruiken tijdens de zwangerschap. Stop dus zelf nooit met medicatie. Overleg bij vragen of twijfels altijd met je arts of verpleegkundig specialist.

De meeste IBD-medicijnen kunnen tijdens de zwangerschap gebruikt worden. Een uitzondering daarop is Methotrexaat. Met dit middel moet 6 maanden vóór een zwangerschap gestopt worden. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen, omdat het aangeboren afwijkingen bij het kind kan geven.
Met het gebruik van Allopurinol moet ook gestopt worden tijdens een zwangerschap.

Soms kan besloten worden om in het laatste trimester van de zwangerschap tijdelijk te stoppen met Biologicals. Doe dit altijd in overleg met uw MDL-arts. De reden hiervoor is dat kleine hoeveelheden van het medicijn in het bloed van de baby terechtkomen. Hierdoor is er een beperking bij het geven van levende vaccins. Al krijgt het kind bij het volgen van het rijksvaccinatieprogramma pas met 14 maanden zijn BMR-vaccinatie (levend vaccin).

Algemene adviezen bij een zwangerschapswens zijn:

  • stop met roken of drugs;
  • drink geen alcohol;
  • eet zo gezond mogelijk;
  • start met foliumzuur.

Begeleiding tijdens een zwangerschap

Bent u zwanger, vertel dit dan zo snel mogelijk aan uw behandelend arts. Er zullen dan extra controles (iedere 2 maanden) gepland worden om u zo goed mogelijk te begeleiden.

Het verloop van de ziekte tijdens een zwangerschap is heel verschillend. Soms is de zwangerschap juist een erg rustige fase met minder klachten, maar er kunnen ook opvlammingen ontstaan.

Juist daarom zijn de extra controles van belang. Zo kunnen we tijdig ingrijpen bij beginnende klachten.

Verloskundige of gynaecoloog

Heeft u colitis ulcerosa en gebruikt u het medicijn Mesalazine? Dan wordt u tijdens uw zwangerschap en bevalling begeleidt door een verloskundige in de eerste lijn.

Gebruikt u afweeronderdrukkende medicatie, biologicals of bent u in het verleden geopereerd? Dan wordt u doorverwezen naar een gynaecoloog voor de begeleiding en controles tijdens een zwangerschap.

Meestal kan de bevalling via de normale weg plaatsvinden. Alleen als u fistels of een pouch heeft, kan het beter zijn om via een keizersnede te bevallen.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 8432 / P