Contact

Overige aandoeningen

  1. Overige aandoeningen

Op de afdeling Neurochirurgie worden patiënten opgenomen voor chirurgische behandeling of een onderzoek gericht op een aandoening van of bij het centrale of perifere zenuwstelsel.

Perifeer zenuwletsel kan in enkele gevallen chirurgisch behandeld worden door de neurochirurg. Voorbeelden hiervan zijn het carpaal tunnel syndroom en neurolyse. Vaak heeft u al lange tijd klachten door beknelling of irritatie van een zenuw, bijvoorbeeld in uw hand of elleboog.

Ervaringen