Contact

Grote regiofunctie

  1. Grote regiofunctie

Onze afdeling heeft een samenwerking met vele ziekenhuizen in de regio. Per jaar worden er op de afdeling Neurochirurgie van Isala ongeveer tweeduizend patiënten behandeld. U wordt vaak naar Isala doorverwezen door de neuroloog uit uw eigen ziekenhuis.

Indien het herstel na uw operatie wat meer tijd in beslag neemt dan bestaat de mogelijkheid van terugplaatsing naar het verwijzende ziekenhuis. De arts en verpleegkundigen zullen u hier altijd van op de hoogte houden. Verreweg de meeste patiënten gaan vanuit Isala met ontslag naar huis. Als het nodig is, regelt de transferverpleegkundige thuiszorg voor u.

Is een ontslag naar huis niet mogelijk doordat u na de operatie nog teveel ondersteuning nodig heeft, dan bespreken wij samen met u en uw familie, wat de beste alternatieven zijn. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor revalidatie of dat een (tijdelijke) opname in een verzorg- of verpleeghuis wordt geadviseerd.

Ervaringen