Contact

Van verwijzing naar operatie

  1. Van verwijzing naar operatie

Vanuit een grote regio kunt u als patiënt verwezen worden naar afdeling Neurochirurgie van Isala. Deze regio beslaat ruim een miljoen mensen, die wonen in een gebied dat zich uitstrekt van Lelystad tot Apeldoorn en van Harderwijk tot Hardenberg.

Binnen onze afdeling zijn vijf neurochirurgen werkzaam en één physician assistant. U heeft als patiënt een vaste neurochirurg die u op de polikliniek, de verpleegafdeling en bij een eventuele controle afspraak spreekt.

Als u geopereerd wordt, komt u op de wachtlijst. Op het moment dat uw operatie is ingepland, wordt u geïnformeerd door de secretaresse van uw neurochirurg. U meldt zich dan op de aangegeven dag en tijdstip in het ziekenhuis. Tijdens het opnamegesprek controleren wij de gegevens die al van u bekend zijn en vullen deze eventueel aan. Daarnaast vertelt de verpleegkundige hoe de opname er naar verwachting voor u uit zal zien. Natuurlijk is er ruimte om uw vragen te stellen in dit gesprek.

Binnen ons team, dat bestaat uit verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen en stagiaires, werken we met het systeem van patiëntentoewijzing. Dit houdt in dat u een of meer dagen zorg krijgt van dezelfde verpleegkundige. Die ‘vaste’ verpleegkundige is uw aanspreekpunt en u kunt bij hem of haar terecht met uw vragen. Daarnaast zijn onder andere de secretaresse, service assistenten, facilitair medewerkers en operationeel leidinggevenden werkzaam op de afdeling.

De afdeling Neurochirurgie werkt samen met tal van disciplines binnen het ziekenhuis, voorbeelden hiervan zijn de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, revalidatiearts, diëtist en internist.

Ervaringen