Contact

Hersen- en schedelchirurgie

  1. Hersen- en schedelchirurgie

Er zijn vele aandoeningen binnen de schedel die in aanmerking komen voor chirurgische behandeling door een neurochirurg. De neuroloog zal u zonodig doorverwijzen naar de neurochirurg en uw situatie met hem bespreken.

Denk hierbij aan tumoren binnen de hersenen, tumoren van de hersenvliezen, een hersenontsteking, hydrocefalie (waterhoofd), verschillende soorten bloedingen of vaatafwijkingen. De klachten die u kunt hebben, kunnen nogal verschillen; bijvoorbeeld hoofdpijn, gedragsveranderingen, vermindering van concentratie- en oriëntatievermogen, verandering van het zicht of een verminderde controle over uw ledematen.

Dit heeft onder andere te maken met de plek en de grootte van de aandoening. In veel gevallen zal er een luikje in de schedel gemaakt moeten worden om op de juiste plek te kunnen opereren. Het openen van de schedel noemt men een craniotomie. Het uitgenomen stukje schedel wordt na de operatie weer teruggeplaatst. Patiënten die een craniotomie ondergaan, verblijven minimaal één nacht ter observatie op de Intensive care. Op deze afdeling kan uw gezondheid kort na een dergelijke operatie intensiever gecontroleerd worden.

Wanneer het maken van een luikje in de schedel niet nodig is, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een drain naar de buikholte bij een waterhoofd of een hypofyseoperatie via de neus, dan komt u na de operatie doorgaans terug op de verpleegafdeling.

Een enkele keer is chirurgisch ingrijpen bij traumatisch hersen- en schedelletsel nodig na bijvoorbeeld een ongeval of geweld.

 

Ervaringen