Contact
 1. 6673-Hersentumoren (PID): H1 Inhoudsopgave, inleiding contact
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

U heeft zojuist van uw arts gehoord dat u een hersentumor heeft en met hem besproken welke behandeling u daarvoor ondergaat. Gedurende de behandeling krijgt u veel informatie. Het is voor veel mensen niet makkelijk al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (=PID) is bedoeld als ondersteuning. Het bevat informatie om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de behandeling en het is ook een naslagwerk.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave, inleiding en contact

Hoofdstuk 2: Hersentumoren en onderzoek

(de bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Optionele bijlage: Biopsie
 • Optionele bijlage: Craniotomie

Hoofdstuk 3: Behandeling bij een hersentumor

(de bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Optionele bijlage: Meningeoom
 • Optionele bijlage: Kwaadaardige hersentumoren
 • Optionele bijlage: Hersenmetastasen
 • Optionele bijlage: Epilepsie
 • Optionele bijlage: Dexamethason
 • Optionele bijlage: Behandelwijzer chemotherapie

Hoofdstuk 4: Emoties, gedrag en cognitie

Hoofdstuk 5: Aanvullende informatie

(de bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Optionele bijlage: Palliatieve zorg bij een hersentumor

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige oncologie is uw vaste aanspreekpunt tijdens de gehele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Regieverpleegkundigen oncologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal van hen is verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten zijn zelfstandig bevoegd om een aantal medische taken uit te voeren.

 • De regieverpleegkundige is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor overleg of vragen.
 • Zij geeft u informatie over uw ziekte en behandeling.
 • Zij voert medische controles uit, zelfstandig of onder toezicht van een medisch specialist.
 • Zij kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven.
 • Zij kan u zo nodig verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala.

Belangrijk tijdens uw behandeltraject

Voor de komende periode vinden wij het volgende belangrijk:

 • Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende medisch specialist of regieverpleegkundige.
 • Schrijf eventueel uw vragen op en neem ze mee naar een volgende afspraak. Er is ruimte om uw vragen te stellen.
 • Wanneer er zaken gebeuren die niet aan uw verwachtingen voldoen of die naar uw idee anders of beter kunnen, dan horen wij dit graag. Uw opmerkingen bieden ons de mogelijkheid de zorg steeds beter af te stemmen op de behoeften van onze patiënten.

Registratie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse kankerregistratie. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk betere resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

De commissie die toezicht houdt op deze registratie bewaakt de bescherming van uw privacy aan de hand van de wettelijke regels die daarvoor van toepassing zijn. Wilt u meer lezen over deze registratie? Lees dan de folder 'Registratie van kanker' van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De regieverpleegkundige kan de folder eventueel voor u printen.

Er zijn ook andere registraties (per ziektebeeld) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw medisch specialist of regieverpleegkundige.​

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met een hersentumor.

Regieverpleegkundige neurologische oncologie

 • Annemarie Verduijn, verpleegkundig specialist

Zij is telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdag van 8.30 tot 17.00 uur en op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 uur via (038) 424 27 85. Voor spoedvragen is er tijdens kantoortijden (8.30 tot 17.00 uur) altijd iemand beschikbaar om u te woord te staan via hetzelfde telefoonnummer. Voor vragen die niet met spoed beantwoord hoeven worden, kunt u ook mailen naar regie.neuro@isala.nl
Locatie V4.1

Neurochirurgie

 • T.T.A. Aalders, (038) 424 53 57
 • W.A. van den Brink, (038) 424 53 59
 • W.R. Bouwknegt, (038) 424 54 53
 • M. Foumani, (038) 424 53 59
 • D. Nanda, (038) 424 53 58
 • M. Podlogar, (038) 424 78 98
 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Locatie V4.1

Neurologie

 • A. Otten
 • S.K.L. Polman
 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via (038) 424 24 58.
Locatie V4.1

Interne geneeskunde

 • A.H. Honkoop
 • J.C. de Graaf
 • H.B. Fiebrich
 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via (038) 424 60 40.
Locatie V2.0

Radiotherapie

 • W.J.F. du Bois
 • C. de Groot
 • J. Vos
 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via (038) 424 54 49.
Locatie Gebouw R

Dagverpleging

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur via (038) 424 13 30.
Locatie V3.3

Verpleegafdelingen

 • Neurologie
  Locatie V4.2
  (038) 424 14 20
 • Neurochirurgie
  Locatie V4.5
  (038) 424 12 50

Spoedeisende hulp

Ook bereikbaar buiten kantoortijden via (038) 424 50 00.

Postadres

Uw postadres in Isala is: 
Isala 
T.a.v. mevrouw / de heer ... 
Afdeling … , kamer … 
Postbus 10400 
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. van Heesweg 2 
8075 AB Zwolle

Bezoektijden en bezoek

Kijk voor de actuele bezoektijden en aantal bezoekers op www.isala.nl/bezoektijden

Website en Facebookpagina

Bekijk ook de website van Neurologische oncologie en de Facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws.

Verantwoording

De meeste illustraties in dit PID zijn afkomstig van www.neurochirurgiezwolle.nl. Ook is gebruik gemaakt van de website van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie en van voorlichtingsmateriaal van het VU Medisch Centrum.

 

Laatst gewijzigd 15 juli 2021 / 6673 / P