Contact
 1. 6673-Hersentumoren (PID): H1 Inhoudsopgave, inleiding contact

Patiënten Informatie Dossier

U heeft van uw arts gehoord dat u een hersentumor heeft. Misschien moet er nog extra onderzoek plaatsvinden om meer duidelijkheid te krijgen over uw situatie. U krijgt in de komende periode veel informatie over uw ziekte, de onderzoeken en de behandelingen die er misschien komen. Het is voor veel mensen niet makkelijk al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (=PID) kan u hierbij helpen.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave, inleiding en contact

Hoofdstuk 2: Hersenen, tumoren en onderzoek

Hoofdstuk 3: Behandeling en controle bij een hersentumor

Hoofdstuk 4: Veranderingen van emoties, gedrag en cognitie

Hoofdstuk 5: Wat kunt u zelf doen?

Hoofdstuk 6: Aanvullende informatie

Optionele bijlagen en folders:

 • Biopsie van een hersentumor
 • Operatie van een hersentumor (craniotomie)
 • Epilepsie
 • Dexamethason
 • Behandelwijzer chemotherapie
 • Als behandeling van uw hersentumor of uitzaaiingen in de hersenen niet meer mogelijk is
 • Veilig de weg op bij hersentumoren en uitzaaiingen in de hersenen

(U ontvangt de optionele bijlagen of folders als ze voor u van toepassing zijn.)

Vast aanspreekpunt

De verpleegkundig specialist neuro-oncologie is uw vaste aanspreekpunt tijdens de hele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Verpleegkundig specialisten zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Zij zijn bevoegd om zelfstandig een aantal medische taken uit te voeren. Ze begeleiden mensen met kwaadaardige hersentumoren (gliomen). Soms steunen zij ook mensen met andere soorten tumoren.

De verpleegkundig specialist:

 • is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor overleg of vragen.
 • geeft informatie over uw ziekte en behandeling.
 • voert medische controles uit.
 • kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven.
 • kan u verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala, als dat nodig is.

Belangrijk tijdens uw behandeling

Voor de komende periode vinden wij het volgende belangrijk:

 • Als iets niet duidelijk is, vraag dan uw arts of verpleegkundig specialist om het nog een keer uit te leggen.
 • Schrijf uw vragen op en neem ze mee naar een volgende afspraak. Er is altijd tijd om uw vragen te stellen.
 • Als u dat wilt, mag uw naaste meeluisteren via de telefoon tijdens een gesprek. U mag het gesprek ook opnemen. Bespreek dit dan aan het begin van het gesprek met de arts of verpleegkundige.
 • Als er iets gebeurt dat niet past bij uw verwachtingen of volgens u anders of beter kan, vertel het ons. Daardoor kunnen wij de zorg steeds beter afstemmen op de behoeften van onze patiënten.

Registratie

Als u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgeslagen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor leren we meer over kanker, ontstaan betere behandelingen en uiteindelijk ook beter werkende resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

Een speciale commissie bewaakt de bescherming van uw privacy in deze databank volgens wettelijke regels. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de folder 'Registratie van kanker' van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). U kunt deze folder gratis downloaden via de website www.iknl.nl.

Er zijn ook andere registraties (per ziekte) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen het opslaan van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw arts of verpleegkundig specialist.

Contact

In Isala zijn verschillende medewerkers betrokken bij de zorg voor patiënten met een hersentumor.

Verpleegkundig specialist neurologische oncologie

 • Annemarie Verduijn
 • Christel Lammerink

088 624 27 85 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
regie.neuro@isala.nl

Bij spoedvragen en vragen over lichamelijke klachten kunt u het beste telefonisch contact opnemen en niet via de mail.

Neurochirurgen

 • T.T.A. Aalders, 088 624 53 57
 • T.A.M. Bouwens, 088 624 5387
 • M. Foumani, 088 624 53 59
 • M. Podlogar, 088 624 78 98
 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Neurologen

 • U. Khatib
 • A. Otten
 • S.K.L. Polman
 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 088 624 24 58.

Oncologen

 • A.H. Honkoop
 • H.B. Fiebrich
 • R.T. Lugtenberg 
 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 088 624 60 40.

Radiotherapeuten (bestralingsartsen)

 • C. de Groot
 • J. Vos
 • ____________________

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur via 088 624 54 49.

Dagverpleging

Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur via 088 624  13 30.

Verpleegafdelingen

 • Neurologie
  Locatie V4.2
  088 624 14 20
 • Neurochirurgie
  Locatie V2.5
  088 624 12 50

Postadres

Uw postadres in Isala is: 
Isala 
T.a.v. mevrouw / de heer ... 
Afdeling … , kamer … 
Postbus 10400 
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. van Heesweg 2 
8075 AB Zwolle

Bezoektijden en bezoek

Kijk voor de actuele bezoektijden en aantal bezoekers op www.isala.nl/bezoektijden

Website en Facebookpagina

Bekijk ook de website van Neurologische oncologie en de Facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws.

Verantwoording

De meeste illustraties in dit PID zijn afkomstig van www.neurochirurgiezwolle.nl. Ook is gebruik gemaakt van de website van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie en van voorlichtingsmateriaal van het VU Medisch Centrum.

Laatst gewijzigd 17 februari 2023 / 6673 / P