Contact
  1. 6675-Hersentumoren (PID): H3 Behandeling hersentumor
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

Nadat de voorlopige diagnose is gesteld, kan de juiste behandeling worden bepaald. Het behandelvoorstel wordt vastgesteld door een multidisciplinair team. In dit hoofdstuk vindt u informatie over de behandeling bij een hersentumor.

Behandelvoorstel

De behandeling wordt bepaald door de aard en plaats van de hersentumor, maar ook de leeftijd en de algehele conditie van de patiënt spelen een rol. Wanneer er sprake is van een secundaire hersentumor (ook wel hersenmetastase genoemd), dan is de behandeling ook afhankelijk van:

  • de aard van de primaire tumor;
  • de aanwezigheid en plaats van eventuele andere uitzaaiingen in het lichaam;
  • het aantal uitzaaiingen in de hersenen.

Bij verdenking op een hersentumor, bespreekt een multidisciplinair team de situatie van de patiënt. Dit team bestaat uit neurochirurgen, neurologen, oncologen (specialisten op het gebied van kanker), radiotherapeuten (bestralingsartsen), pathologen (artsen die cellen en weefsel onderzoeken), radiologen (deskundigen op het gebied van beeldvorming, zoals CT- en MRI-scans) en de regieverpleegkundige. Het team maakt een behandelplan voor uw persoonlijke situatie. De overleving, maar ook de kwaliteit van het leven zal daarbij aandacht hebben. Uiteraard wordt het behandelvoorstel zorgvuldig met u besproken en neemt u uiteindelijk een beslissing over deze voorgestelde behandeling.

In specifieke gevallen kan voor een afwachtend beleid worden gekozen. Dit is soms mogelijk wanneer de indruk bestaat dat er sprake is van een primaire, laaggradige hersentumor waarvan u geen of weinig klachten heeft. Hierbij blijft de patiënt onder controle bij de neuroloog en worden er regelmatig MRI-scans gemaakt.

Operatie

Over een hersenoperatie leest u meer in de folders 'Craniotomie' en 'Biopsie'. Na de operatie onderzoekt de patholoog het verwijderde tumorweefsel. Ook de uitslag van dit weefselonderzoek wordt besproken door het multidisciplinaire team. Daar wordt besloten hoe de controles er uit zullen zien en/of aanvullende behandeling noodzakelijk is.

Radiotherapie en chemotherapie

Wanneer er sprake is van een goedaardige hersentumor dan is aanvullende behandeling niet noodzakelijk. Bij een primaire kwaadaardige hersentumor volgt vaak aanvullende behandeling in de vorm radiotherapie (bestraling), en/of chemotherapie. Wanneer het om een secundaire hersentumor (uitzaaiing) gaat, dan zal ook een specialist betrokken zijn die deskundig is op het gebied van de tumor waarvan de uitzaaiing afkomstig is (de primaire tumor). Er kan mogelijk behandeling volgen in de vorm radiotherapie (bestraling), chemotherapie en/of doelgerichte therapie. Een regieverpleegkundige die deskundig is ten aanzien van de behandeling van de primaire tumor zal u begeleiden.

Andere geneesmiddelen die onderdeel kunnen uitmaken van de behandeling, zijn middelen die vochtontwikkeling in de hersenen remmen (dexamethason) en middelen die epileptische aanvallen onderdrukken.

Meer informatie

Meer informatie hierover leest u in de folder 'Radiotherapie bij een hersentumor'. Informatie over chemotherapie en doelgerichte therapie leest u in de 'Behandelwijzer Chemotherapie' en 'Behandelwijzer Doelgerichte therapie'.

Voorlichtingsfilms

Welkom op de Dagverpleging

Wanneer patiënten voor een chemokuur komen, verblijven zij op de afdeling Dagverpleging. Wij laten u graag zien hoe de Dagverpleging van Isala Zwolle werkt zodat u weet wat u te wachten staat.


Radiotherapie bij een hersentumor

 

 

Laatst gewijzigd 18 februari 2019 / 6675 / P