Contact
  1. 6675-Hersentumoren (PID): H3 Behandeling hersentumor

Patiënten Informatie Dossier

Nadat de voorlopige diagnose is gesteld, kan de juiste behandeling worden bepaald. De behandeling wordt bepaald door de aard en plaats van de hersentumor, maar ook de leeftijd en de algehele conditie van de patiënt spelen een rol. In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over de behandeling bij een hersentumor.

Wanneer er sprake is van een secundaire hersentumor, dan is de behandeling ook afhankelijk van:

  • de aard van de primaire tumor
  • de aanwezigheid en plaats van eventuele andere uitzaaiingen in het lichaam
  • het aantal uitzaaiingen in de hersenen.

Wanneer er sprake is van verdenking op een hersentumor, dan wordt uw situatie besproken in een multidisciplinair team. Dit is een wekelijks overleg waar meerdere specialisten aanwezig zijn: de neurochirurg, neuroloog, oncoloog (specialist op het gebied van kanker), radiotherapeut (bestralingsarts), patholoog (arts die cellen of weefsel onderzoekt), radioloog en de regieverpleegkundige. 

Er wordt een behandelplan gemaakt voor uw persoonlijke situatie. De overleving, maar ook de kwaliteit van het leven zal daarbij aandacht hebben. Uiteraard wordt het behandelvoorstel uitgebreid met u besproken en neemt u uiteindelijk een beslissing aan de hand van dit voorstel.

Voor een afwachtend beleid kan worden gekozen als de indruk bestaat dat er sprake is van een primaire, laaggradige hersentumor waarvan u geen of weinig klachten heeft. Hierbij blijft u onder controle bij de neuroloog en worden er regelmatig MRI-scans gemaakt.

Operatie

Over een hersenoperatie leest u meer in de bijlagen Craniotomie en Biopsie. Na de operatie onderzoekt de patholoog het verwijderde tumorweefsel. Ook de uitslag van het weefselonderzoek wordt besproken door het multidisciplinaire team. Daar wordt besloten hoe de controles er uit zullen zien en/of aanvullende behandeling noodzakelijk is.

Aanvullende behandelingen

Wanneer er sprake is van een goedaardige hersentumor dan is aanvullende behandeling niet noodzakelijk. Bij een primaire kwaadaardige hersentumor kan mogelijk aanvullende behandeling volgen in de vorm radiotherapie (bestraling), en/of chemotherapie.

Wanneer het om een secundaire hersentumor (uitzaaiing) gaat, dan zal ook een specialist betrokken zijn die deskundig is op het gebied van de tumor waarvan de uitzaaiing afkomstig is. Er kan mogelijk behandeling volgen in de vorm radiotherapie (bestraling), chemotherapie en/of doelgerichte therapie.

Andere geneesmiddelen die onderdeel kunnen uitmaken van de behandeling, zijn middelen die vochtontwikkeling in de hersenen remmen (dexamethason) en middelen die epileptische aanvallen onderdrukken.

Meer informatie

23 november 2018 / 6675 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.