Contact
 1. 6686-Behandelwijzer chemotherapie (PID): H1 Inhoudsopgave inleiding

Patiënten Informatie Dossier

In dit Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u informatie over de behandeling met chemotherapie in Isala Oncologisch centrum. Veel van de informatie die u tijdens gesprekken met artsen en verpleegkundigen krijgt, vindt u terug in dit PID. Uiteraard lichten wij in de gesprekken toe wat in uw unieke, persoonlijke situatie van toepassing is. Soms kan dit iets afwijken van de algemene informatie in dit PID.

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding
 • Hoofdstuk 2: Contact (deze informatie ontvangt u tijdens uw afspraak)
 • Hoofdstuk 3: Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?
 • Hoofdstuk 4: Kuurspecifieke informatie (deze informatie ontvangt u tijdens uw afspraak)
 • Hoofdstuk 5: Beschermende maatregelen
 • Hoofdstuk 6: Bijwerkingen en praktische informatie

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige oncologie is uw vaste aanspreekpunt tijdens de gehele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Regieverpleegkundigen oncologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal van hen is verpleegkundig specialist. Verpleegkundig specialisten zijn zelfstandig bevoegd om een aantal medische taken uit te voeren.

 • De regieverpleegkundige is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor overleg of vragen.
 • Zij geeft u informatie over uw ziekte en behandeling.
 • Zij voert medische controles uit, zelfstandig of onder toezicht van een medisch specialist.
 • Zij kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven.
 • Zij kan u zo nodig verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala.

Belangrijk tijdens uw behandeltraject

Voor de komende periode vinden wij het volgende belangrijk:

 • Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende medisch specialist of regieverpleegkundige.
 • Schrijf eventueel uw vragen op en neem ze mee naar een volgende afspraak. Er is ruimte om uw vragen te stellen.
 • Wanneer er zaken gebeuren die niet aan uw verwachtingen voldoen of die naar uw idee anders of beter kunnen, dan horen wij dit graag. Uw opmerkingen bieden ons de mogelijkheid de zorg steeds beter af te stemmen op de behoeften van onze patiënten.

Registratie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse kankerregistratie. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk betere resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

De commissie die toezicht houdt op deze registratie bewaakt de bescherming van uw privacy aan de hand van de wettelijke regels die daarvoor van toepassing zijn. Wilt u meer lezen over deze registratie? Lees dan de folder ‘Registratie van kanker’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De regieverpleegkundige kan de folder eventueel voor u printen.

Er zijn ook andere registraties (per ziektebeeld) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw medisch specialist of regieverpleegkundige.

Chemotherapie

Wat is chemotherapie?

Chemotherapie is een behandeling van kanker met cytostatica. Cytostatica zijn medicijnen die een celdodend effect hebben of de celdeling van kankercellen remmen. Na het toedienen van de chemotherapie komen de cytostatica in uw bloed terecht. Via het bloed worden de medicijnen door het hele lichaam verspreid. Zo kunnen zij kankercellen vrijwel overal in het lichaam bereiken.

Cytostatica grijpen in op de groei van kankercellen. Sommige cytostatica tasten de kankercel aan op het moment waarop de kankercel zich deelt. Andere cytostatica pakken de kankercel aan op een ander moment. Er zijn tientallen verschillende soorten cytostatica. Daarnaast reageren kankercellen ook verschillend op cytostatica. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, wordt tijdens uw chemotherapie vaak een combinatie van verschillende cytostatica gebruikt. Deze vullen elkaars werking dan aan.

Bijwerkingen

Door de chemotherapie kunt u last krijgen van bijwerkingen. Of u bijwerkingen krijgt, kunnen we van te voren niet voorspellen. Of u wel of geen bijwerkingen heeft, zegt niets over hoe goed de chemotherapie werkt. Hier leest u meer over in hoofdstuk 6 'Bijwerkingen en praktische informatie'.

Wat is het doel van chemotherapie?

Een behandeling met chemotherapie kan gegeven worden:

 • met genezing als doel. Dit is een curatieve behandeling.
 • na een operatie om het risico te verkleinen dat de kanker terugkomt. Dit wordt adjuvante chemotherapie genoemd. Een adjuvante behandeling heeft net als een curatieve behandeling als doel: genezing.
 • vóór een operatie; dit wordt neo-adjuvant genoemd. 
 • Om de ziekte te remmen of de klachten te verminderen. Dit wordt gedaan als genezing niet meer mogelijk is. Dit is een palliatieve behandeling.

Uw arts en verpleegkundige bespreken uitgebreid met u met welk doel u chemotherapie krijgt.

Andere medicijnen

Andere medicijnen kunnen invloed hebben op de werking van cytostatica. Het is daarom belangrijk dat uw behandelend arts weet welke medicijnen u nog meer gebruikt. Ook als het gaat om pijnstillers, voedingssupplementen of vitaminetabletten. Voedingssupplementen en vitamines kunnen de werking van de chemotherapie tegengaan.

Kuur

Na het toedienen van de cytostatica volgt doorgaans een “rustperiode”. Deze rustperiode kan uit  enkele dagen of weken bestaan. Zo’n periode van toediening en rust noemen we een kuur. Over het algemeen schrijft uw arts u meerdere kuren voor.

Dagverpleging

Tijdens het toedienen van de chemotherapie, verblijft u op de afdeling Dagverpleging. Zorg dat u op tijd komt. Wij kunnen uw behandeling dan goed inplannen. Op de Dagverpleging zijn geen bezoektijden, maar als u het fijn vindt dat uw naasten bij u blijven tijdens de behandeling, kan dat meestal wel. Overleg dit dan met de verpleegkundigen. In Isala Zwolle mogen twee bezoekers mee. In Isala Meppel is er wat minder ruimte en mag er één bezoeker mee. We vragen u (en uw bezoek) wel rekening te houden met eventuele kamergenoten.

Als u op de verpleegafdeling Oncologie - hematologie ligt terwijl u chemotherapie krijgt, dan gelden de algemene bezoekregels. Op zaal mag u tijdens de bezoekuren twee bezoekers ontvangen. Als u geïsoleerd wordt verpleegd, vertelt de verpleegkundige u de regels voor uw bezoek.

Voorlichtingsfilm

Met een filmpje laten wij u graag zien hoe de Dagverpleging van Isala Zwolle werkt. Zo weet u wat u te wachten staat. Op de Dagverpleging van Isala Meppel is de werkwijze ongeveer hetzelfde.

Screenshot video dagverpleging

Planning chemotherapie

Op de dagverpleging werken planners/secretaresses. Zij plannen uw chemotherapie in. Bij het starten van de eerste chemokuur, krijgt u te horen op welke dagen en tijdstippen u in het ziekenhuis verwacht wordt.

3 mei 2019 / 6686 / P

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.