Contact
 1. 6686-Behandelwijzer chemotherapie (PID): H1 Inhoudsopgave inleiding

In deze behandelwijzer vindt u informatie over chemotherapie in Isala Oncologisch centrum. Veel van de informatie die u tijdens gesprekken met artsen en verpleegkundigen krijgt, vindt u terug in de behandelwijzer. Uiteraard lichten wij in de gesprekken toe wat in uw unieke, persoonlijke situatie van toepassing is. Soms kan dit iets afwijken van de algemene informatie in deze behandelwijzer.

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding
 • Hoofdstuk 2: Contact (deze informatie ontvangt u tijdens uw afspraak)
 • Hoofdstuk 3: Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?
 • Hoofdstuk 4: Kuurspecifieke informatie (deze informatie ontvangt u tijdens uw afspraak)
 • Hoofdstuk 5: Beschermende maatregelen
 • Hoofdstuk 6: Bijwerkingen en praktische informatie

Uw behandelwijzer

U heeft zojuist van uw arts gehoord dat u chemotherapie krijgt. Samen met uw arts heeft u ook over de behandeling gesproken. Er komt dan veel informatie op u af. Het is onmogelijk om al deze informatie in een keer te onthouden. U kunt deze behandelwijzer thuis op elk moment rustig nalezen. Neem het mapje mee naar elk bezoek aan Isala. Wij vullen het dan steeds aan met de informatie die u op dat moment nodig heeft. Zo is het mapje steeds afgestemd op uw persoonlijke situatie.

In deze behandelwijzer spreken we over de arts en de verpleegkundige. De arts is meestal de behandelend specialist, maar wij bedoelen daarmee soms ook de huisarts. De verpleegkundige kan de oncologieverpleegkundige zijn die u op de afdeling ziet, of de regieverpleegkundige oncologie die u vooral op de polikliniek ziet. Tijdens de behandelperiode kan het voorkomen dat u behalve met de artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis, ook contact heeft met de huisarts, de tandarts en de thuiszorg. Het is belangrijk dat ook zij weten welke behandeling en adviezen u krijgt.

Chemotherapie

Wat is chemotherapie?

Chemotherapie is een behandeling van kanker met cytostatica. Cytostatica zijn medicijnen die een celdodend effect hebben of de celdeling van kankercellen remmen. Na het toedienen van de chemotherapie komen de cytostatica in uw bloed terecht. Via het bloed worden de medicijnen door het hele lichaam verspreid. Zo kunnen zij kankercellen vrijwel overal in het lichaam bereiken.

Cytostatica grijpen in op de groei van kankercellen. Sommige cytostatica tasten de kankercel aan op het moment waarop de kankercel zich deelt. Andere cytostatica pakken de kankercel aan op een ander moment. Er zijn tientallen verschillende soorten cytostatica. Daarnaast reageren kankercellen ook verschillend op cytostatica. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken wordt vaak een combinatie van verschillende cytostatica gebruikt. Deze vullen elkaars werking dan aan.

Bijwerkingen

Door de chemotherapie kunt u last krijgen van bijwerkingen. Of u bijwerkingen krijgt, kunnen we van te voren niet voorspellen. Of u wel of geen bijwerkingen heeft, zegt niets over hoe goed de chemotherapie werkt. U leest meer over bijwerkingen in hoofdstuk 6 'Bijwerkingen en praktische informatie'.

Wat is het doel van chemotherapie?

Een behandeling met chemotherapie kan gegeven worden:

 • met genezing als doel. Dit is een curatieve behandeling.
 • na een operatie om het risico te verkleinen dat de kanker terugkomt. Dit wordt adjuvante chemotherapie genoemd. Een adjuvante behandeling heeft net als een curatieve behandeling als doel: genezing.
 • vóór een operatie; dit wordt neo-adjuvant genoemd. 
 • Om de ziekte te remmen of de klachten te verminderen. Dit wordt gedaan als genezing niet meer mogelijk is. Dit is een palliatieve behandeling. Bij een palliatieve behandeling kan de levensverwachting mogelijk kort zijn, maar er zijn ook patiënten die jarenlang leven met een ziekte die niet te genezen is.

Uw arts en verpleegkundige bespreken uitgebreid met u met welk doel u chemotherapie krijgt.

Andere medicijnen

Andere medicijnen kunnen invloed hebben op de werking van cytostatica. Het is daarom belangrijk dat uw behandelend arts weet welke medicijnen u nog meer gebruikt. Ook als het gaat om pijnstillers, voedingssupplementen of vitaminetabletten. Voedingssupplementen en vitaminetabletten kunnen de werking van de chemotherapie tegengaan. Het wordt daarom afgeraden om deze tijdens de chemotherapiebehandeling te gebruiken.

Kuur

Na het toedienen van de cytostatica volgt doorgaans een “rustperiode”. Deze rustperiode kan uit  enkele dagen of weken bestaan. Zo’n periode van toediening en rust noemen we een kuur. Over het algemeen schrijft uw arts u meerdere kuren voor.

Dagverpleging en verpleegafdeling Oncologie - hematologie

Tijdens het toedienen van de chemotherapie via een infuus, verblijft u op de afdeling Dagverpleging. Als u het fijn vindt dat uw naaste bij u blijft tijdens de behandeling, overleg dit dan met de verpleegkundigen. We vragen u (en uw bezoek), wel rekening te houden met eventuele kamergenoten.

Als u op de verpleegafdeling Oncologie - hematologie ligt terwijl u chemotherapie krijgt, dan gelden de algemene bezoekregels. Op zaal mag u tijdens de bezoekuren twee bezoekers ontvangen. Als u geïsoleerd wordt verpleegd, vertelt de verpleegkundige u de regels voor uw bezoek.

Voorlichtingsfilm

Met een filmpje laten wij u graag zien hoe de Dagverpleging van Isala Zwolle werkt. Zo weet u wat u te wachten staat. Op de Dagverpleging van Isala Meppel is de werkwijze ongeveer hetzelfde.

Screenshot video dagverpleging

Planning chemotherapie

Op de dagverpleging werken planners/secretaresses. Zij plannen uw chemotherapie in. Bij het starten van de eerste chemokuur, krijgt u te horen op welke dag en tijdstip u in het ziekenhuis verwacht wordt.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6686 / P