Contact
 1. 5614-Behandelwijzer chemotherapie (PID): H3 Wanneer contact opnemen ziekenhuis?
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Neem bij onderstaande klachten direct contact op met het ziekenhuis. Ook wanneer de klacht 's avonds, 's nachts of in het weekend ontstaat:

 • koorts van 38,5°C of hoger;
 • koude rillingen;
 • kortademigheid, benauwdheid;
 • een bloedneus die langer dan 30 minuten aanhoudt; 
 • aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan 30 minuten);
 • pijn die niet reageert op de voorgeschreven medicatie.

Neem bij onderstaande klachten ook contact op met het ziekenhuis. Deze klachten kunnen doorgaans wachten tot overdag: 

 • braken, langer dan 24 uur;
 • misselijkheid, of misselijkheid waardoor u de voorgeschreven medicatie niet kunt innemen;
 • diarree, langer dan 24 uur;
 • obstipatie (verstopping), langer dan 3 dagen;
 • bloed in de ontlasting of urine, pikzwarte ontlasting;
 • aanhoudend hoesten;
 • huiduitslag;
 • witte of pijnlijke plekjes in de mond;
 • vaak kleine beetjes plassen, een branderig gevoel bij het plassen. 

Als u twijfelt of onzeker bent over bepaalde klachten, mag u altijd bellen.

Contact

Tijdens kantooruren

Tijdens kantooruren belt u met de regieverpleegkundige:


(uw regieverpleegkundige vult hier het juiste telefoonnummer voor u in). Als het nodig is, overlegt de regieverpleegkundige met uw behandelend specialist. Soms verwijst zij u ook naar uw huisarts. 

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren (‘s avonds, ’s nachts en in het weekend) belt u naar de receptie. Vraag dan naar de dienstdoende arts-assistent Interne geneeskunde. Vertel de dienstdoende arts-assistent dat u met chemotherapie wordt behandeld.

(038) 424 50 00

Ondersteuningsconsulent

Uit onderzoek blijkt dat mensen die leven met of na kanker vaak ingrijpende, soms blijvende gevolgen van hun ziekte en behandeling ervaren. Om die groep mensen en hun naasten te helpen, biedt Isala Oncologisch centrum de ondersteuningsconsulent. Een ondersteuningsconsulent is een ervaren oncologieverpleegkundige die in Nazorgcentrum IntermeZZo met de patiënt en zijn naaste(n) bespreekt wat het betekent om te leven met kanker.
In het gesprek gaat het over alle niet-medische zaken; de gevolgen van de ziekte en de behandeling voor het dagelijks leven. Denk aan vermoeidheid, emoties, relaties, seksualiteit en werk. U leest meer informatie in de folder ‘Uw afspraak bij de ondersteuningsconsulent’ of informeer bij uw regieverpleegkundige.

11 maart 2021 / 5614 / P