Contact

Informatie voor uitvaartverzorgers

  1. Informatie voor uitvaartverzorgers

U ondersteunt als uitvaartverzorger de nabestaanden van een overledene in Isala. Op deze pagina vindt u alle informatie over de dienstverlening van het Mortuarium en andere praktische zaken.

Verzorging van de overledene

Wanneer iemand overleden is op de verpleegafdeling van Isala bieden de verpleegkundigen op de verpleegafdeling de overledene de eerste verzorging. Is iemand overleden op de Spoedeisende hulp of de IC, dan verzorgen de medewerkers van het Mortuarium de eerste piëteitsvolle verzorging van de overledene. U als uitvaartverzorgende neemt de verdere verzorging op zich.

Ophalen van de overledene

Wanneer een overledene overgebracht wordt naar huis of uitvaartcentrum kan de persoon tijdens openingstijden opgehaald worden met een daarvoor geëigend vervoermiddel. Tot die tijd wordt de persoon in het mortuarium in de koeling opgebaard. Eventueel kan een overledene, na overleg met het mortuarium, ook na openingstijden opgehaald worden. Op locatie Zwolle worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Op locatie Meppel wordt u toegang verleend door de surveillance medewerker. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Op de pagina Contact en locaties vindt u de routebeschrijving.

Opbaren en afscheid nemen

Patiënten die voor 8.00 uur op de verpleegafdeling overleden zijn, kunnen diezelfde dag tot 18.00 uur opgehaald worden. Patiënten die na 8.00 uur zijn overleden kunnen tot 12.00 uur de volgende dag opgehaald worden. Er worden hiervoor geen kosten voor koeling in rekening gebracht. Na deze periode rekent het mortuarium wel kosten voor koeling. Hiervoor gelden de onderstaande tarieven.

Voor patiënten die op de spoedeisende hulp zijn overleden of via de GGD of Justitie naar het mortuarium worden gebracht, geldt het tarief voor opbaren vanaf het eerste uur.

Het mortuarium van Isala Zwolle heeft een opbaarkamer, waar afscheid van overledenen plaats kan vinden. U kunt met de medewerker van het mortuarium overleggen wanneer deze ruimte beschikbaar is.
Het mortuarium van Isala Meppel heeft geen opbaarkamer.

Openingstijden mortuarium, locatie Zwolle
  • Maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.30 uur
  • Zaterdag, zondag en op feestdagen: 14.00 - 18.00 uur

Orgaan- en weefseldonatie

Wanneer een overledene toestemming heeft gegeven voor orgaan- en/of weefseldonatie in het donorregister of de nabestaanden geven toestemming voor donatie, dan start de donatiefunctionaris samen met de behandelend arts de procedure voor orgaan- en weefseldonatie op. Totdat de donatie heeft plaatsgevonden worden geen kosten voor koeling in rekening gebracht. Vierentwintig uur na donatie gaan de onderstaande tarieven gelden.

Obductie

De pathologen van de afdeling Pathologie voeren voor het mortuarium ook obducties uit. Wordt er een obductie-onderzoek gedaan? Dan worden er totdat de obductie heeft plaatsgevonden geen kosten in rekening gebracht. Vierentwintig uur na de obductie gelden de onderstaande tarieven.

Kosten

In onderstaande tabel leest u alles over de tarieven per 1 januari 2024.

Verzorging en opbaren

Tabel tarieven Dienstverlening Mortuarium 
Dienstverlening Declaratiecode Isala Zwolle Isala Meppel
Piëteitsvolle verzorging overledene afkomstig van SEH of IC
(uitgebreide verzorging langer dan dertig minuten)
810001 € 185 € 185
Aankleden door mortuariummedewerker 810002 € 86 € 86

Aanbrengen camouflage make-up

810026 € 86 geen dienstverlening

Restauratie van overledene (indien mogelijk)
Voor een volwassene wordt vanaf het derde uur kosten in rekening gebracht.

810022 € 57 geen dienstverlening

Gebruik van opbaarkamer tijdens openingstijden
Over het eerste uur worden geen kosten berekend. Aansluitend per blok van 1 uur.

810004 € 86 geen dienstverlening
Gebruik van opbaarkamer buiten openingstijden
Per blok van 1 uur
810004 € 86 geen dienstverlening

Toeslag ophalen overledene buiten openingstijden  

810007 € 142,50 Geen toeslag, mits de overledene nog verzorgd moet worden door een medewerker van het mortuarium

Koeling per dag

810009 € 108,50 € 108,50

Gebruik koeling/vriezer door Justitie
Per dag

810021 € 108,50 geen dienstverlening

Overig

Tabel Overige kosten Mortuarium 
Dienstverlening Declaratiecode Isala Zwolle Isala Diaconessenhuis Meppel
Beschermingshoes voor overledene 810011 € 57 € 57

Assisteren bij schouwarts (GGD - Justitie)

810018 € 200 geen dienstverlening

Vochtdrainage

810025 € 150 € 150
Vochtblokker 810024 € 57 € 57

Verwijderen ICD / Pacemaker

810008 € 68,50 € 68,50

Formulieren voor vervoer buitenland / uitstel / medical statement

810010 € 28,50 € 28,50

Huur obductieruimte

810017 € 343 geen dienstverlening

 

Ervaringen