Contact

Onze service

  1. Onze service

Vrijwel altijd wordt u door een specialist verwezen naar onze afdeling voor de behandeling van kanker. Dat kan een specialist zijn van Isala, maar ook een specialist van een ander ziekenhuis. Vanaf het eerste contact tot het eind van uw behandeling staat er op onze afdeling een vast team van deskundige en betrokken professionals voor u klaar. Zo heeft u gedurende uw behandeling zoveel mogelijk vertrouwde gezichten om u heen.

Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, ziet de radiotherapeut u binnen een week. Daarna wordt in overleg met u binnen zo kort mogelijke tijd gestart met de behandeling. In de voorbereiding en tijdens het bestralingstraject doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden. Hierbij denken we aan grote en kleine zaken, zoals gespecialiseerde doktersassistentes voor de huidverzorging bij bestraling. Ook krijgt u een uitgebreide voorlichting over uw behandeling.

Met uw vragen kunt u altijd terecht op deze website, bij onze patiëntenvoorlichters of bij de regieverpleegkundige van het specialisme waar u onder behandeling bent.

Parkeren

Met ingang van 18 april 2022 is parkeren op het eigen terrein van de afdeling Radiotherapie helaas niet meer mogelijk. Parkeren kan op P1. U krijgt van het secretariaat een parkeerpas. Op de dag van de laatste bestraling kunt u de parkeerpas weer inleveren bij de balie van het secretariaat.

Taxi of ambulance

Ook als u met de taxi of de ambulance naar de afdeling Radiotherapie gaat, heeft u een parkeerpas nodig. De taxi- of ambulancechauffeur kan uw pas gebruiken om langs de slagboom te komen. Als u nog niet over een pasje beschikt, kan de chauffeur langs de slagboom door zich te melden via een intercom.

Aanvragen parkeerpas

Tijdens uw eerste afspraak op onze afdeling krijgt u van de secretaresse het ‘Aanvraagformulier Parkeerpas’. Na dit te hebben ingevuld, ontvangt u de pas waarmee u gratis kunt parkeren op P1. Er zijn geen kosten aan de pas verbonden. Uw pas zal worden geblokkeerd wanneer uw bestralingsbehandeling is afgelopen.

Ervaringen