Contact

Meestgestelde vragen

  1. Meestgestelde vragen

Heeft u een vraag? Wellicht vindt u het antwoord al in deze lijst met meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiotherapie.

Zon en bestraling

Mag ik in de zon?
Het is nooit verstandig om op het heetst van de dag zonder bescherming te gaan zonnen. Als u kort geleden bent bestraald, kunt u op het bestraalde gebied beter een kledingstuk dragen. Gebruik een goede zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor of een middel dat het zonlicht helemaal tegenhoudt (een “sunblock”). Uw huid is kort na de bestraling namelijk overgevoelig. Door de zon kan jeuk optreden en soms ontstaan wondjes. Ook in het eerste jaar na de behandeling is het belangrijk dat u extra voorzichtig bent met zonnen en gebruik van de zonnebank.

Radioactiviteit

Ben ik radioactief en daardoor een gevaar voor mijn omgeving?
Nee, na de bestraling blijft er geen straling achter in het lichaam, ook niet in zweet, urine, ontlasting of sperma. U bent dus niet radioactief en daardoor vormt u geen gevaar voor uw omgeving. Bij inwendige bestraling, ook wel brachytherapie genoemd, brengen we radioactief materiaal in of bij de tumor aan. In verband met de straling treffen we daarbij speciale veiligheidsmaatregelen. Nadat het radioactief materiaal uit het lichaam is verwijderd, is er geen straling meer in het lichaam aanwezig.

Periode van bestraling

Kan de bestraling nog een keer herhaald worden?
Wanneer u een hoge dosis bestraling heeft gehad, kan dit niet meer op hetzelfde gebied in het lichaam herhaald worden. Wanneer we dit wel zouden doen, dan kunnen andere organen, met name het ruggenmerg, onherstelbare schade oplopen. Of u in aanmerking komt voor een nieuwe bestraling is afhankelijk van de hoeveelheid straling die gegeven is, de lengte van de periode tussen de eerste en mogelijk tweede bestraling en het gebied dat voor bestraling in aanmerking komt.

Valt mijn haar uit door de bestraling en komt het weer terug?
Alleen op het gebied waarop u bestraald wordt, kan uw haar uitvallen. Het terugkomen van het haar is afhankelijk van de dosis die u op het bestraalde gebied gekregen heeft. Uw radiotherapeut kan u hier meer over vertellen.

Mag je roken tijdens de periode waarin je bestraald wordt?
Roken is slecht voor uw gezondheid. Zeker in een periode waarin u ziek bent, raden wij het u sterk af. Het is mogelijk dat roken een negatief effect heeft op de bestraling en dat bijwerkingen toenemen. Daarom adviseren wij u tijdens en na een bestraling niet te roken.

Kanker

Mag ik werken of sporten als ik kanker heb of moet ik rust houden?
Uw lichaam geeft zelf meestal heel goed aan of het rust nodig heeft. Luister daarom naar uw lichaam en volg zoveel mogelijk uw gevoel. In de praktijk blijkt u soms meer te kunnen dan u zelf of de mensen in uw omgeving inschatten. Als u weer wilt gaan werken of sporten, moet u dat zeker niet laten. Het is echter verstandig hierover met uw radiotherapeut te overleggen.

Is kanker besmettelijk?
Nee, kanker is niet besmettelijk. Verkoudheid en griep kunt u door niezen en hoesten overbrengen, maar kanker beslist niet. Daarom is er geen reden bang te zijn voor mensen die kanker hebben.

Is roken een belangrijke oorzaak van kanker?
Ja, roken vergroot de kans op kanker sterk. Bijna iedereen weet dat je van roken longkanker kan krijgen. Het is echter niet de enige kankersoort. Ook kanker van de tong, mond, keel, strottenhoofd, luchtpijp, blaas en baarmoederhals kunnen ontstaan door roken.

Krijgen mensen die alcohol drinken vaker kanker?
Af en toe een glaasje is niet kankerverwekkend. Mensen die regelmatig veel alcohol drinken, lopen wel een groter risico op kanker. Vooral veel onverdunde, sterke drank kan kanker in de mond, de keelholte en de slokdarm veroorzaken. Roken vergroot daarbij de kans op deze soorten kanker. Verder hebben mensen die jarenlang veel alcohol drinken een grotere kans op kanker van de lever. De combinatie van roken en alcohol vergroot de kans op kanker.

Als ik behandeld ben voor kanker, moet ik dan gecontroleerd worden?
Na de behandeling blijft u nog jaren onder medische controle. Het doel van de controles is het beoordelen van het behandelingsresultaat. Ook kunnen eventuele bijwerkingen worden behandeld. Voor de langere termijn dienen de controles om een eventuele terugkeer van de aandoening zo snel mogelijk te ontdekken. We kunnen dan direct een behandeling instellen. De duur van de controles varieert en is afhankelijk van het soort gezwel waarvoor u behandeld bent. Voor verdere vragen kunt u bij uw radiotherapeut terecht.

Chemotherapie

Wat is chemotherapie?
Chemotherapie is de behandeling van kanker met speciale medicijnen: cytostatica. Cytostatica remmen de deling van kankercellen of doden ze. Ze kunnen op verschillende manieren worden toegediend; per infuus, per injectie of als tablet. Voor chemotherapie moet u meestal naar het ziekenhuis. Vaak worden de cytostatica poliklinisch toegediend. Het kan ook voorkomen dat u de medicijnen thuis mag innemen. De duur van de behandeling verschilt per patiënt. Sommige soorten kanker moeten langer behandeld worden dan andere. Ook het stadium van de ziekte en het al dan niet aanwezig zijn van uitzaaiingen hebben invloed op de duur van de behandeling.

Ervaringen