Contact

Hysterosalpingografie (HSG)

  1. Hysterosalpingografie (HSG)

Foto baarmoeder en eileiders

Hysterosalpingografie (HSG) is een röntgenonderzoek waarbij een foto wordt gemaakt van de baarmoeder en de eileiders. Het volgende wordt in beeld gebracht:

  • de vorm van de baarmoederholte en eventuele afwijkingen;
  • de toegankelijkheid van de eileiders.

Een gewone röntgenfoto laat vooral botstructuren zien. De baarmoeder en de eileiders zijn op zo’n foto helaas niet te zien. Ze zijn wel zichtbaar te maken door een röntgencontrastmiddel in de baarmoederholte te brengen. Dat gebeurt tijdens een HSG.

Waarom een HSG?

Bij sommige vrouwen zijn de eileiders afgesloten. In de eileiders wordt bij de eisprong de eicel opgevangen. Als de eileider afgesloten is, kunnen de zaadcellen de eicel niet bereiken. Daardoor kan er geen bevruchting van de eicel plaatsvinden. Hierdoor ontstaat er geen zwangerschap.

Als vrouwen vruchtbaarheidsproblemen hebben, kan via een oriënterend vruchtbaarheidsonderzoek (fertiliteitsonderzoek) onderzocht worden wat de oorzaak hiervan is. Een HSG kan hier onderdeel van uitmaken.

Isala Fertiliteitscentrum

Isala Fertiliteitscentrum is het grootste niet-academische fertiliteitscentrum in Nederland. U kunt bij ons bijna alle vruchtbaarheidsonderzoeken en -behandelingen doorlopen. Hierbij staat kwaliteit voorop. Ons team is klein, makkelijk bereikbaar en betrokken. Wij zetten ons daarbij volledig in voor uw maximale kans op een zwangerschap.

Specialisme en centra