Contact

Stoma

  1. Stoma

Een stoma is een kunstmatige uitgang dat door een opening in de buik naar buiten is gebracht en op de huid is vastgemaakt. U krijgt een stoma als de ontlasting of urine uw lichaam niet op de natuurlijke manier kan verlaten. Bijvoorbeeld als door een ziekte aan uw darmen of urinewegen uw darm (deels) of blaas is weggehaald.

Type stoma

De keuze voor een bepaald type stoma is afhankelijk van uw situatie. Gaat het om een darmstoma (colostoma of ileostoma) of urinestoma (urostoma), waarom is de stoma nodig en is de stoma tijdelijk of blijvend?
Hoe u de stoma ervaart, is voor iedereen verschillend. Waarom u een stoma krijgt, hoe het ziekteproces verloopt en of de operatie was gepland of met spoed is uitgevoerd zijn factoren die een rol spelen.

Ingrijpende gebeurtenis

Een stoma krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. Het begint al met een vervelende situatie - een ziekte of ongeluk - waardoor een stoma aangelegd moet worden. Daar komt bij dat uw lichaam door de stoma is veranderd. Wie een stoma krijgt, heeft tijd nodig om dit lichamelijk en mentaal te verwerken.

Vast aanspreekpunt

Binnen Isala werken verpleegkundig consulenten stoma die u hierbij helpen. Dit zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor patiënten met een stoma. U kunt bij de consulenten terecht met vragen en problemen rondom de stomazorg. Niet alleen vóór de operatie waarbij u een stoma krijgt, maar ook daarna. Op de polikliniek houden zij spreekuur voor patiënten, hun partner en/of familie.

Wat mag u verwachten?

Verpleegkundig consulenten stoma kunnen u op de volgende manier ondersteunen:

Adviseren

Het geven van advies over de stoma, de operatie en de gevolgen voor het dagelijks leven. Ook denken zij mee bij het oplossen van praktische problemen.

Ondersteunen

Het bieden van ondersteuning aan u en/of uw partner/familie wanneer u binnenkort een stoma krijgt of wanneer u net een stoma heeft gekregen. Is de operatie langer geleden, dan kunnen zij alsnog een aanspreekpunt voor u zijn.

Informeren

Het geven van mondeling, schriftelijk of digitale informatie over bijvoorbeeld uw stoma, hulpmiddelen, voeding, patiëntenverenigingen en hun activiteiten, leveranciers en vergoedingen.

Uw eerste bezoek

Voor uw eerste bezoek op de polikliniek sturen wij u een digitale brochure via MijnIsala of via de mail. Het is de bedoeling dat u deze brochure doorneemt voor uw eerste afspraak. Noteer ook alvast uw vragen. De consulent beantwoordt uw vragen tijdens het eerste bezoek.

Contact

Als u een stoma krijgt, belt de verpleegkundig consulent stoma u om een eerste afspraak te maken.

Bent u al jaren niet meer bij een stomaconsulent geweest, maar wenst u toch graag weer eens een afspraak? Overleg dan met de stomaverpleegkundige of u een verwijzing moet regelen via uw huisarts.

U bereikt de verpleegkundig consulenten op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur via telefoonnummer 088 624 73 56.

Beweeg wel, voor een spoedig herstel

Het is altijd belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wordt u binnenkort opgenomen bij Isala? Dan kan extra bewegen uw lichaam nog meer versterken, zodat u sneller herstelt van uw operatie. Want, een goed begin is het halve werk!