Contact

Indienen lokale haalbaarheid niet-WMO plichtig onderzoek

  1. Indienen lokale haalbaarheid niet-WMO plichtig onderzoek

Indienen lokale haalbaarheid niet-WMO plichtig onderzoek

Deze categorie is bedoeld voor alle niet-WMO plichtig onderzoek dat niet door HBO studenten wordt gedaan.

Informatie over indienen is ook te vinden in de handleiding VGO in StudyManagement én de handleiding Lokale Haalbaarheid Isala en StudyManagement. U vindt beide handleidingen onder: Lokale haalbaarheid in Isala onder 'templates, links en formulieren'

 

Verplichte documenten

Tabel verplichte documenten
Documenten Document Categorie in StudyManagement Toelichting
Onderzoeksprotocol/onderzoeksopzet C1 Meest recente versie die in goedkeuringsbrief wordt genoemd.
Amendementen C2 Inclusief goedkeuringsbrieven
PIF lokaal aangepast E1/E2 Indien van toepassing. Bv. DCRF model proefpersoneninformatie voor nWMO-onderzoek
Toestemmingsformulier E1/E2 Indien van toepassing
Onderzoekscontract K3 Format CCMO met track changes. Voor uitwisseling van retrospectief verzamelde data of lichaamsmateriaal kan ook een Data transfer Agreement of Material Transfer Agreement worden gebruikt.
Niet-WMO verklaring erkende METC A4 Indien van toepassing
Vragenlijsten/dagboeken enzovoort F1-4 Indien van toepassing
Financial Disclosure Isala J3 Verplicht bij onderzoek met product (geneesmiddel, voedingssupplement, medical device, software etc.) en als een commerciële partij bij de studie betrokken is. 

Contract

  • Het contract kan ter beoordeling worden geüpload in Study Management.
  • Geef in het tabblad ‘Aanmelding lokale haalbaarheid’ aan dat deze beschikbaar is.
  • De beoordelaar krijgt een notificatie en zal het contract in beoordeling nemen.
  • Bij akkoord wordt het contract aan de Raad van bestuur aangeboden ter ondertekening.
  • Na ondertekening krijgt de indiener daarvan een bericht en is het contract op te halen bij Innovatie en Wetenschap.
  • Na ondertekening door alle partijen dient het contract te worden geüpload in Study management.

Goedkeuring

De goedkeuring voor lokale haalbaarheid ontvangt de indiener via de mail.

Niet-WMO verklaring

Een verklaring van een erkende METC dat uw onderzoek niet WMO-plichtig is kan nodig zijn voor publicatie van de studieresultaten. Er kan door tijdschriften e.d. worden gevraagd dat de verklaring al is afgegeven bij start van de studie. In Study Management kan worden aangegeven of er een officiële nwmo-verklaring van de METC Isala gewenst is. De Niet-WMO verklaring wordt geüpload onder het tabblad ‘Documenten’ en de indiener krijgt daar een melding van.

Kosten lokale haalbaarheid NWMO

Tabel kosten lokale haalbaarheid nwmo
Industrie Overige sponsor Geen sponsor
€1.000

Niet-wmo verklaring reeds aanwezig: €0
Niet-wmo verklaring niet aanwezig: €500

€0

Voor een officiële nwmo-verklaring, afgegeven door de METC Isala, worden kosten berekend à €200.

Ervaringen