Contact

Obstetrie en Gynaecologie

  1. Obstetrie en Gynaecologie

Met zestien gynaecologen, twee fellows, en één of twee chef de cliniques is de afdeling Gynaecologie van Isala één van de grootste van ons land. Het is een specialisme met een aantal topklinische functies op het gebied van verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde, te weten: perinatologie, IVF/ICSI, antenale diagnostiek, bekkenbodemcentrum met opleiding, endometriosecentrum, gynaecologische oncologie en geavanceerd ultrageluidsonderzoek.

Elke gynaecoloog heeft zich, naast algemene gynaecologie en verloskunde, gespecialiseerd in één of meer aandachtsgebieden, zoals endoscopische chirurgie, oncologie, perinatologie, prenatale diagnostiek, seksuologie, urogynaecologie en voortplantingsgeneeskunde.

Speciale poliklinieken
Naast de polikliniek Gynaecologie, voor algemene gynaecologische, oncologische en seksuologische problemen, kent het specialisme nog zes gespecialiseerde poliklinieken:

  • cervixpolikliniek;
  • menopauzepolikliniek;
  • menstruatiepolikliniek;
  • bekkenbodempolikliniek;
  • fertiliteitscentrum;
  • verloskunde.

Op deze laatstgenoemde polikliniek vinden de zwangerschapscontroles en de prenatale diagnostiek plaats. Het Fertiliteitscentrum is buiten Isala gesitueerd, in een apart gebouw op loopafstand van het hoofdgebouw. Hier zijn naast drie gynaecologen en twee klinisch embryologen, twee klinisch psychologen ook vier fertiliteitsartsen werkzaam.

Aios
Het brede werkterrein én de aanwezigheid van een aantal topklinische functies, bieden jou als aios een uitdagende leeromgeving. Als je voor jouw keuzestage voor Isala kiest, is het mogelijk om te kiezen voor oncologie, perinatologie, prenatale diagnostiek, minimaal invasieve gynaecologie, seksuologie en fertiliteit.

Duur van de opleiding

De opleiding tot gynaecoloog duurt zes jaar. De eerste twee jaar daarvan vindt plaats in een niet-universitair ziekenhuis. De volgende twee jaar volg je in het UMC Groningen, en het vijfde en zesde jaar weer in een niet-universitair ziekenhuis. Het zesde jaar kun je ook gebruiken om in een van de clusterziekenhuizen of elders een specifiek aandachtsgebied te ontwikkelen.

Opleiders

Curriculum

Het opleidingscurriculum bestaat uit stages in de aandachtgebieden obstetrie, perinatologie, algemene gynaecologie, oncologie en voortplantingsgeneeskunde. De opleiders in de betrokken ziekenhuizen maken clusterbrede afspraken over de invulling van de opleiding. In de regio Noord- en Oost-Nederland wordt veel aandacht besteed aan curriculumopbouw en onderwijsvernieuwing en is de opleiding persoonlijk toegesneden op de wensen van de aios.

Subspecialisaties en doorstroommogelijkheden

Na jouw registratie als specialist kun je je verder specialiseren in een van de subspecialisaties perinatologie, oncologie, bekkenbodem of voortplantingsgeneeskunde.

contact

Contact met de Isala Academie

Heb je vragen? De medewerkers van Bureau arts-assistenten van de Isala Academie staan je graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 624 62 20, of stuur een mail via baa@isala.nl.

Contact en locatie