Contact
  1. Snel contact met zorgverlener via e-coach MM

Geerard Verheule kreeg in 2015 de diagnose multipel myeloom (ziekte van Kahler). Dit is een vorm van beenmergkanker. Hij is sindsdien regelmatig in Isala te vinden voor behandelingen. Contact met de zorgverleners is er ook via de multipel myeloom e-coach.

Echtpaar Verheule gebruiken e-coach MM

‘Dat werkt heel makkelijk’, vertelt zijn vrouw Hanneke, die de app voor hem beheert. ‘Laatst vroegen wij ons bijvoorbeeld af of mijn man valeriaan mocht innemen. Ik stuurde deze vraag via de e-coach en kreeg even later een reactie van de verpleegkundige. Het bleek niet te mogen in combinatie met zijn medicatie. Heel fijn dat je op deze manier snel contact kunt leggen en antwoord krijgt.’

Digitale coach

De e-coach MM is in 2020 gestart in een pilotfase. Het is een digitale coach die ondersteuning biedt tijdens de behandeling van multiple myeloom. Met het inzetten van de digitale coach kunnen behandelaren hun patiënten ook op afstand begeleiden. Zorgverleners krijgen bovendien meer informatie over iemands gezondheidstoestand en kunnen sneller reageren op veranderingen.

Heeft een patiënt last van bijwerkingen of andere medische klachten? Dan kan hij of zij de arts of regieverpleegkundige via de app op de hoogte stellen. Zo kan voorkomen worden dat iemand onnodig lang pijn heeft of onverwacht in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Regieverpleegkundige Karin Kamminga: ‘Mijn ervaring is dat patiënten via de e-coach sneller laten weten als er problemen zijn. Ik denk dat het laagdrempeliger voelt. Een mailtje of berichtje is natuurlijk zo getypt en verstuurd. En een bijkomend voordeel is dat de zorgverlener meer tijd heeft om te reageren. Hij kan eerst iets uitzoeken voordat hij antwoord geeft.’

Medicatie bijhouden

Iets waar veel patiënten met multipel myeloom mee worstelen, zijn de vele geneesmiddelen die ze moeten innemen op verschillende momenten. Voor Geerard en Hanneke is dit een minder groot probleem. ‘Ik houd het altijd goed bij in een boekje en ben het helemaal gewend op deze manier’, vertelt Hanneke. ‘Maar ik kan me goed voorstellen dat dit voor sommige mensen heel lastig is. Voor hen is de medicatiemodule in de app zeker handig.’

‘Overzicht van de medicatie is er vaak vooral niet als mensen nog maar net de diagnose multipel myeloom hebben gekregen’, vult Karin aan. ‘De e-coach is erg gericht op het eerste jaar na diagnose en de medicatiemodule is een belangrijke functionaliteit daarin. Innamemomenten en eventuele klachten worden geregistreerd en gemonitord. Wij zorgverleners kunnen ook bij deze gegevens. Zo kunnen we gelijk zien of iemand de medicijnen volgens schema inneemt. Want medicatietrouw is heel belangrijk voor patiënten met deze ziekte. Daar kun je echt winst boeken in kwaliteit van leven.’

Gebruiksvriendelijk

Naast de medicatiemodule zijn er nog meer functies in de e-coach die handig zijn voor zowel patiënten als zorgverleners. Karin: ‘Patiënten kunnen bijvoorbeeld aangeven wat ze de volgende keer met de dokter willen bespreken. Hier kan de arts zich dan van te voren op voorbereiden. Ook vragen we patiënten een week voor de afspraak met de arts een vragenlijst in te vullen. Zo komen eventuele problemen sneller aan het licht en kunnen zorgverleners actie ondernemen als ze dit nodig vinden.’

Niet iedereen is even digitaal onderlegd. Vooral voor mensen op hoge leeftijd kan een e-coach soms een uitdaging zijn. Toch lijkt de e-coach MM zelfs voor deze groep vrij makkelijk in gebruik. ‘Mocht een patiënt er toch veel moeite mee hebben, dan is de app ook heel makkelijk te bedienen door een familielid of mantelzorger, zoals mevrouw Verheule voor haar man doet.’

Onderzoek

Toen bleek dat zowel zorgverleners als patiënten enthousiast waren over de e-coach MM, is het gebruik ervan uitgebreid. Vanaf maart 2021 beginnen de betrokken Isala-medewerkers met een gerandomiseerd onderzoek. Hierin gebruikt de ene groep patiënten de e-coach wel en de andere groep niet. Op die manier kunnen ze onderzoeken in welke mate de app daadwerkelijk meerwaarde heeft.

Karin: ‘We verwachten dat het onderzoek een duidelijk verschil in kwaliteit van leven van beide groepen gaat aantonen. Omdat de app het mensen makkelijker om medicatietrouw te blijven. Dit moet ook effect hebben op de overleving van patiënten. Of dit daadwerkelijk het geval is, moet uiteindelijk blijken. De studie zal zo’n twee jaar duren.’

*De pilot is een samenwerking tussen afdelingen Klinische farmacie en Oncologisch centrum van Isala, Connected Care Centrum en Sananet  en Amgen.

Gerelateerd nieuws