Contact
  1. 5210-Transurethrale resectie prostaat
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Informatie over de verwijdering van het prostaatweefsel via de plasbuis (urethra)

Bij een thansurethrale prostaatoperatie wordt het prostaatweefsel verwijderd dat de plasbuis dichtdrukt. Dit gebeurt via de plasbuis (urethra). Hier informeren wij u alvast over de gang van zaken rondom de operatie, zodat u zich beter kunt voorbereiden.

Voorbereiding

Vooronderzoek op Preoperatief Bureau

Nadat u met uw behandelend arts heeft besproken dat u een operatieve ingreep zult ondergaan, maakt u een afspraak voor een preoperatief onderzoek. Voordat de anesthesioloog (medisch specialist die zorgt voor de verdoving) kan overgaan tot het toedienen van de narcose, heeft hij namelijk gegevens nodig over uw gezondheid om eventuele risico’s tijdens de operatie uit te sluiten. Daarom zal hij onder andere vragen of u al eerder geopereerd bent en of u medicijnen gebruikt.

Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze in de originele verpakking mee naar uw afspraak op het Preoperatief Bureau. Of u vult de namen in op het preoperatief formulier dat u van de secretaresse hebt gekregen.

In de folder ‘Verdoving (anesthesie)’ kunt u meer informatie vinden over de verdoving.

Oproep voor opname

Ongeveer een week vóór uw operatie neemt de planningscoördinator van de polikliniek Urologie telefonisch contact met u op. Zij geeft u de opnamedag, het opnametijdstip en de operatiedag door. Mocht u telefonisch niet bereikbaar zijn, stelt zij u hiervan schriftelijk op de hoogte.

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zal zij namens de uroloog doorgeven wanneer u daarmee stopt. Ook zal zij u vragen om bij opname de medicijnen die u gebruikt, in originele verpakking mee te nemen naar het ziekenhuis. Heeft u vragen over uw opnameperiode, dan kunt u deze stellen aan de planningscoördinator via telefoonnummer: (038) 424 24 40.

Opname

Meldt u zich op de afgesproken tijd bij de centrale balie in de centrale hal van het ziekenhuis. Een gastheer of – vrouw brengt u vervolgens naar de verpleegafdeling. Daar heeft u een gesprek met een verpleegkundige over de gang van zaken op de afdeling. Aansluitend krijgt u een korte rondleiding. De medicijnen die u gebruikt en meegenomen heeft naar het ziekenhuis, kunt u afgeven aan de verpleegkundige. Zij zal vragen wie als contactpersoon voor u wil optreden. De verpleegkundige zal u zo veel mogelijk gedurende uw opnameperiode begeleiden.

Voorbereiding op de operatie

In de loop van de ochtend krijgt u medicijnen (premedicatie) die voorgeschreven zijn door de anesthesioloog. Door deze medicijnen kunt u zich beter ontspannen.

Wanneer u aan de beurt bent, brengt een verpleegkundige van de afdeling u naar de operatiekamer. U ontmoet hier de anesthesioloog. U heeft hem of een van zijn collega’s gesproken op het Preoperatief Bureau.

Operatie

Nadat de anesthesioloog de verdoving heeft toegediend, begint de operatie. De uroloog brengt een instrument in de plasbuis, waarmee hij kan opereren. Aan het instrument zit een metalen lusje dat verhit kan worden. Het prostaatweefsel wordt elektrisch stukje voor stukje weggesneden. Alleen het weefsel dat de plasbuis dichtdrukt, wordt weggehaald. Met spoelvloeistof worden de weggesneden stukjes afgevoerd. Het weggesneden weefsel gaat naar het laboratorium voor onderzoek. Gemiddeld duurt de operatie één uur.

Tijdens de operatie krijgt u een blaaskatheter. Deze blaaskatheter is noodzakelijk om bloedstolsels uit de blaas te spoelen.

Na de operatie

Na de operatie gaat u voor korte tijd naar de uitslaapkamer (recovery). Als u weer voldoende bij kennis bent en de controles van bijvoorbeeld bloeddruk en ademhaling in orde zijn, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Herstel

Wanneer u weer op uw eigen afdeling bent, werken uw behandelaars samen met u aan uw herstel. De verpleegkundige zal op de operatiedag regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur meten. Dezelfde dag of de dag erna wordt u verteld hoe de operatie is verlopen. De katheter wordt verwijderd als er geen bloedstolsels meer aanwezig zijn.

Nadat uw katheter verwijderd is, kan een aantal dingen anders zijn dan u gewend bent:

  • U kunt ongewild wat urine verliezen.
  • Er kan nog wat bloed in uw urine voorkomen.
  • Soms kunt u niet plassen, terwijl u aandrang heeft.
  • Het plassen kan met kleine beetjes gaan.
  • Om uw blaas goed door te spoelen, drinkt u ongeveer twee liter vocht per dag en als het warm weer is meer.

Pijn

De arts heeft met de verpleegkundige besproken welke medicijnen u tegen de pijn krijgt. Blijft u ondanks deze medicijnen pijn houden, geeft u dat dan door aan een verpleegkundige. Zij zal u in overleg met de arts extra of andere medicijnen geven.

Weer naar huis

Afhankelijk van uw herstel kunt u de na twee tot drie dagen na de operatie weer naar huis. De verpleegkundige zal uw contactpersoon van uw ontslag op de hoogte stellen, als u dat zelf niet kunt. Zij zal ook eventueel hulp met de thuiszorg met u regelen.

Uitslag

Zodra de uroloog de uitslag van het weefselonderzoek heeft ontvangen van het laboratorium, bespreekt hij deze met u en eventueel uw familie. Meestal krijgt de uroloog de uitslag zeven dagen na de operatie. Is de uitslag niet tijdens uw opname bekend, dan zal de uroloog deze op de polikliniek bespreken. De verpleegkundige zal deze afspraak op de polikliniek voor u regelen.

Na het ontslag

De eerste drie tot zes weken is het beter dat u:

  • geen alcohol drinkt;
  • geen zware lichamelijke arbeid verricht;
  • niet fietst;
  • geen seksueel contact heeft.

Tot enige weken na uw ontslag uit het ziekenhuis (ongeveer zes weken) kan er nog wat bloed in de urine voorkomen. Ook kan de aandrang tot plassen anders zijn dan u gewend bent.

Seksualiteit

Er is een verschil in de seksualiteit. De beleving van het orgasme blijft hetzelfde, maar het blijft vaak ‘droog’, omdat bij de zaadlozing het sperma in de blaas terechtkomt en vervolgens wordt uitgeplast.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Zwolle of Kampen

Urologie
(038) 424 27 40 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Meppel

Urologie
(0522) 23 38 22 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.

De folder ‘Opname in Isala’ kan u ook helpen bij de voorbereiding op de operatie. Deze brochure krijgt u van de secretaresse van de urologen.

Laatst gewijzigd 6 februari 2019 / 5210