Contact
  1. 6658-Slokdarmkanker (PID): H4 Controle herstel

Patiënten Informatie Dossier

​Controles na de behandeling

De controles na een genezende behandeling zijn bedoeld om het opnieuw optreden van kanker op te sporen en om na te gaan of u nog klachten heeft van de behandeling. Over het algemeen zal deze controle bestaan uit een gesprek over hoe het met u gaat. Of u goed kunt eten en drinken is een van de onderwerpen. Aanvullend onderzoek zoals een CT-scan of gastroscopie zal alleen plaatsvinden als u klachten heeft.

Als u bent geopereerd, zult u worden gecontroleerd door de chirurg en door de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is een gespecialiseerde verpleegkundige die is opgeleid om, naast de verpleegkundige zorg, ook medische controles uit te voeren. Het controleschema dat voor u van toepassing is, zal met u worden besproken, maar ziet er in het algemeen als volgt uit:

Tabel van folder Slokdarmkanker (PID): H4 
Wanneer controle Hoe vaak controle
Na de operatie drie tot zes weken
Jaar 1 Elke drie maanden
​Jaar 2 ​Elke zes maanden
​Jaar 3-5 ​Eén keer per jaar
​Na 5 jaar ​Afhankelijk van wat de chirurg voorstelt

Als uw ziekte niet meer te genezen is, zal in samenspraak met u, uw huisarts en de betrokken specialisten afgesproken worden wie voor u uw eerste aanspreekpersoon is bij vragen of problemen.

Omgaan met de nieuwe situatie

Het krijgen van kanker, de behandeling en alles wat ermee samenhangt, is ingrijpend. Ingrijpend, omdat de diagnose kanker bedreigend is en er veel gebeurt waarover u geen controle heeft. Als de behandeling achter de rug is, begint u eigenlijk pas de ervaringen van de afgelopen periode te verwerken. Bij het verwerken kunnen verschillende gevoelens naar boven komen:

  • angst om dood te gaan;
  • verdriet;
  • angst voor het terugkeren van de kanker;
  • onzekerheid;
  • boosheid en onrechtvaardigheid van ‘het lot’.

Verwerken betekent dat u alles wat u heeft meegemaakt, een plekje geeft zodat u weer verder kunt. Als de verwerking goed verloopt, merkt u vanzelf dat de daarbij behorende gevoelens langzaam maar zeker minder heftig worden. Emoties kunt u bevechten, overwinnen, verstandelijk beredeneren, uiten, verdringen en ontkennen. Allemaal manieren om grip te krijgen, om er op uw manier mee om te gaan. Wat een goede manier is, kan niemand u vertellen.

Enkele adviezen voor het omgaan met uw emoties:

  • (Meer) informatie zoeken.
  • Professionele (medische) hulp of psychische ondersteuning zoeken bij uw huisarts of binnen het ziekenhuis bij de regieverpleegkundige oncologie, maatschappelijk werker, psycholoog of diëtist.
  • Gesprekgroepen bijwonen of deelnemen aan een revalidatieprogramma.
  • Erover blijven praten wanneer u dat wilt. Uw omgeving kan denken dat als de behandeling voorbij is, u ook weer als vanouds functioneert. Zoek daarom iemand die naar u wil luisteren en u begrijpt.

Uw partner en anderen in uw naaste omgeving hebben, net als u, de tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Ook dat gaat met verschillende emoties gepaard. Zij kunnen zich machteloos voelen als u verdriet of pijn heeft, moe bent en meer afhankelijk bent. Door samen over het verdriet te praten, stelt u elkaar in staat het te uiten. Dit kan u dichter bij elkaar brengen en maakt dat u het verdriet samen kunt delen. Soms hebben partners ieder hun eigen verdriet en blijkt het moeilijk dit verdriet samen te delen. Het kan dan goed zijn op zoek te gaan naar een manier om toch over dit verdriet te kunnen praten, bijvoorbeeld met een vriend of professionele hulpverlener.

IntermeZZo

Intermezzo is een kleinschalige, laagdrempelige ontmoetingsplek tussen huis en ziekenhuis voor volwassenen en kinderen met kanker, hun familieleden, vrienden en mantelzorgers. Een plek waar mensen met kanker en hun naasten tot rust kunnen komen en weer nieuwe energie kunnen opdoen.

Lastmeter

Als bijlage van dit PID is de zogenoemde ‘Lastmeter’ opgenomen. Deze meter biedt u de mogelijkheid om zelf aan uw verpleegkundige of arts te laten weten hoe het met u gaat. Het kan helpen in gesprek te gaan over zorgen of problemen die u door uw ziekte en/of behandeling ervaart. De regieverpleegkundige Oncologie zal u ook vragen om op bepaalde momenten deze lastmeter in te vullen. De werkwijze is dat u eerst op de ‘thermometer’ aangeeft hoeveel last u de afgelopen week heeft gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied. Daarna vult u de probleemlijst in voor eventueel ervaren problemen in de afgelopen week.

Laatst gewijzigd 30 november 2021 / 6658 / P