Contact
  1. 7117-Sentinel node (schildwachtklier) procedure bij borstkanker

U ondergaat een onderzoek om de schildwachtklier op te sporen. De schildwachtklier noemen we ook wel poortwachtersklier of sentinel node. Dit is de eerste lymfeklier waarin de lymfevaten uitmonden, vanuit het gebied waar injecties worden gegeven in verband met borstkanker. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Lymfestelsel

Door het lymfestelsel in het menselijk lichaam stroomt lymfevocht. Het lymfestelsel is grotendeels vergelijkbaar met het bloedvatenstelsel, waarin bloed circuleert. In tegenstelling tot het bloedvatensysteem is het lymfestelsel alleen een afvoerend systeem.

Lymfevocht

Lymfevocht ontstaat in alle weefsels van het lichaam. Via kleinere naar grotere lymfevaten wordt het lymfevocht uiteindelijk weer vermengd met het bloed. Op centrale punten in het lichaam bevinden zich lymfeklieren. Kankercellen kunnen zich verspreiden via het lymfevocht en worden door de lymfeklieren vaak tegen gehouden. Lymfevocht vanuit de borst stroomt door lymfeklieren in de oksel.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
  • Op de dag van het onderzoek kunt u, als de operatie die dag niet plaatsvindt, gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Melden

Locatie Isala Zwolle of Isala Meppel

Voor uw afspraak meldt u zich bij binnenkomst aan bij de aanmeldzuil. Dit doet u met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs). Als u de stappen heeft doorlopen, ontvangt u een afsprakenticket. Hierop staat de tijd van uw afspraak, de wachttijd en de route. Heeft u een afspraak in het Hoofdgebouw (V) in Zwolle? Dan komt u opnieuw een aanmeldzuil tegen op de verdieping waar u de afspraak heeft. U kunt in de aangegeven wachtruimte plaatsnemen.

Locatie Saxenbrugh Medisch Centrum Hardenberg

Voor elke afspraak meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil in de centrale hal. Op het scherm verschijnt de wachtruimte waarin u plaats kunt nemen. Op het afgesproken tijdstip wordt u daar door een medewerker opgehaald. Mocht het aanmelden niet lukken, dan kunt u zich melden bij de balie van Radiologie (nummer 25).

Het onderzoek

  • U krijgt drie injecties met een radioactieve vloeistof rondom de tumor in uw borst.
  • Daarna mag u de afdeling verlaten en wordt u op de afgesproken tijd terug verwacht voor de foto’s.
  • Voor het maken van de foto´s maken we gebruik van een camera die vlak boven u of naast u staat. Het maken van de foto´s duurt ongeveer 30 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek wordt met uw chirurg-oncoloog besproken. Deze informeert u over de uitslag, voorafgaand aan de operatie.

Let op
Als u binnen 3 dagen na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt daarom een vliegbrief mee. Voor de brief hebben we de datum van de heen- en terugreis nodig en de vliegduur.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de afdeling Nucleaire geneeskunde in Zwolle.
U belt met de afdeling in Zwolle, óók als u op een andere locatie onder behandeling bent.

Zwolle

Nucleaire geneeskunde
088 624 52 38 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)

Laatst gewijzigd 5 augustus 2022 / 7117

Gerelateerde folders