Contact
 1. 7545-Wekedelentumoren (PID): H1 Inhoudsopgave, inleiding en contact
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten Informatie Dossier

In dit Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u informatie over uw ziekte (of de ziekte die u mogelijk heeft) en uw behandeling in Isala Oncologisch centrum. Veel van de informatie die u tijdens gesprekken met artsen en verpleegkundigen krijgt, vindt u terug in dit PID. Uiteraard lichten wij in de gesprekken toe wat in uw unieke, persoonlijke situatie van toepassing is. Soms kan dit iets afwijken van de algemene informatie in dit PID.

​Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Contact

Hoofdstuk 2: Wekedelentumoren en onderzoek

Hoofdstuk 3: Behandelingen bij wekedelentumoren 

(de bijlage wordt toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

 • Optionele bijlage: behandelwijzer chemotherapie

Hoofdstuk 4: Omgaan met kanker en aanvullende informatie

 • Handige adressen

Inleiding

U heeft zojuist van uw arts gehoord dat u wekedelenkanker heeft. Samen met uw arts heeft u ook over de behandeling gesproken. Er komt dan veel informatie op u af. Het is onmogelijk om al deze informatie in een keer te onthouden. Daarom krijgt u dit Patiënten Informatie Dossier (PID). In dit dossier vindt u alle informatie om u voor te bereiden op de behandelingen. Zo kunt u het thuis op elk moment rustig nalezen.
Het PID is uw persoonlijk eigendom. Neem het mapje mee naar elk bezoek aan Isala. Wij vullen het dan steeds aan met de informatie die u op dat moment nodig heeft. Zo is het PID steeds afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Behandeling wekedelentumoren in Isala

Tijdens uw behandeling vinden wij het belangrijk dat u:

 • het altijd aangeeft als u iets niet begrijpt;
  Vraag om opheldering aan de desbetreffende zorgverlener of aan uw regieverpleegkundige.
 • weet dat er tijdens elke afspraak ruimte is om uw vragen te stellen;
  Het is handig om deze voorafgaand aan een gesprek voor uzelf op te schrijven.
 • het aan ons vertelt als er dingen gebeuren die niet aan uw verwachtingen voldoen;
  Met uw suggesties en opmerkingen kunnen wij onze zorg nog beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.
 • zoveel mogelijk iemand meeneemt naar uw afspraken.
  Twee horen immers meer dan één.

Regieverpleegkundige oncologie

Als u behandeld wordt voor kanker, maakt u kennis met de regieverpleegkundigen oncologie. Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Zij kunnen u en uw naasten begeleiden tijdens en na uw behandeling. De regieverpleegkundige:

 • geeft uitleg over de behandeling en de eventuele gevolgen hiervan op uw dagelijks leven;
 • is op werkdagen telefonisch bereikbaar om uw vragen te beantwoorden;
 • kan u handvatten bieden bij de verwerking van uw ziekte of eventueel doorverwijzen naar een andere, meer gespecialiseerde zorgverlener;
 • staat voor u klaar om de vragen en onzekerheden die u of uw naasten bezighouden te bespreken.

Registratie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse kankerregistratie. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk betere resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

De commissie die toezicht houdt op deze registratie bewaakt de bescherming van uw privacy aan de hand van de wettelijke regels die daarvoor van toepassing zijn. Wilt u meer lezen over deze registratie? Lees dan de folder ‘Registratie van kanker’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De regieverpleegkundige kan de folder eventueel voor u printen.

Er zijn ook andere registraties (per ziektebeeld) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw medisch specialist of regieverpleegkundige.

Contact

De regieverpleegkundigen, chirurgen en internist-oncologen bereikt u via (038) 424 34 87 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Regieverpleegkundigen oncologie

 • Diana Hovenga
 • Esther van Krimpen.

Chirurgen

 • Dr. A.B. Francken
 • Dr. E.M. Noorda
 • Dr. M. Bouwmeester
 • Dr. F.N.L. Versluijs
 • Dr. E.G.J.M. Pierik
 • Dr. A.P.P.J.E Kusters.

Radiotherapeuten

 • Dhr. dr. G. Paardekooper
 • Dhr. dr. O. Reerink.

Plastisch chirurgen

 • Dr. P. Houpt
 • Dr. T.R. de Jong
 • Dr. M.L.E. Overgoor
 • Dr. A. van Rijssen
 • Dr. M.A. Tellier
 • Dr. J.H. van Uchelen
 • Dr. M.P. van Wijk.

Internist- oncologen

 • Dr. J.W.B. de Groot
 • Dr. H.B. Fiebrich
 • Dr. W.A. van der Steeg
 • Dr. M. Tascilar.

Facebookpagina Isala Oncologisch centrum

Bekijk ook de facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws:
www.facebook.com/isalaoncologischcentrum.

Laatst gewijzigd 15 juli 2021 / 7545 / P