Contact
 1. 7545-Wekedelentumoren (PID): H1 Inhoudsopgave, inleiding en contact

Patiënten Informatie Dossier

In dit Patiënten Informatie Dossier (PID) vindt u informatie over uw ziekte (of de ziekte die u mogelijk heeft) en uw behandeling in Isala Oncologisch centrum. Veel van de informatie die u tijdens gesprekken met artsen en verpleegkundigen krijgt, vindt u terug in dit PID. Uiteraard lichten wij in de gesprekken toe wat in uw unieke, persoonlijke situatie van toepassing is. Soms kan dit iets afwijken van de algemene informatie in dit PID.

​Inhoudsopgave

(De bijlagen worden toegevoegd als dit voor u van toepassing is)

Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Contact

Hoofdstuk 2: Wekedelentumoren en onderzoek

Hoofdstuk 3: Behandelingen bij wekedelentumoren 

 • Optionele bijlage: behandelwijzer chemotherapie

Hoofdstuk 4: Nazorg en controle

 • Optionele bijlage: Lastmeter

Hoofdstuk 5: Omgaan met kanker en aanvullende informatie

 

Inleiding

U heeft zojuist van uw arts gehoord dat u wekedelenkanker heeft. Samen met uw arts heeft u ook over de behandeling gesproken. Er komt dan veel informatie op u af. Het is onmogelijk om al deze informatie in een keer te onthouden. Daarom krijgt u dit Patiënten Informatie Dossier (PID). In dit dossier vindt u alle informatie om u voor te bereiden op de behandelingen. Zo kunt u het thuis op elk moment rustig nalezen.
Het PID is uw persoonlijk eigendom. Neem het mapje mee naar elk bezoek aan Isala. Wij vullen het dan steeds aan met de informatie die u op dat moment nodig heeft. Zo is het PID steeds afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Regieverpleegkundige

De regieverpleegkundige oncologie is uw vaste aanspreekpunt tijdens de gehele periode van (aanvullende) onderzoeken, behandeling en controle. Regieverpleegkundigen oncologie zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal van hen is verpleegkundig specialist/ physician assistent. Zij zijn zelfstandig bevoegd om een aantal medische taken uit te voeren.

 • De regieverpleegkundige is op werkdagen telefonisch bereikbaar voor overleg of vragen.
 • Zij geeft u informatie over uw ziekte en behandeling.
 • Zij voert medische controles uit, zelfstandig of onder toezicht van een medisch specialist.
 • Zij kan u ondersteunen bij het omgaan met uw ziekte en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven.
 • Zij kan u zo nodig verwijzen naar andere zorgverleners binnen en buiten Isala.

Belangrijk tijdens uw behandeltraject

Voor de komende periode vinden wij het volgende belangrijk:

 • Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende medisch specialist of regieverpleegkundige.
 • Schrijf eventueel uw vragen op en neem ze mee naar een volgende afspraak. Er is ruimte om uw vragen te stellen.
 • Wanneer er zaken gebeuren die niet aan uw verwachtingen voldoen of die naar uw idee anders of beter kunnen, dan horen wij dit graag. Uw opmerkingen bieden ons de mogelijkheid de zorg steeds beter af te stemmen op de behoeften van onze patiënten.

Multidisciplinaire overleg

Als een weke delen tumor is vastgesteld, bespreekt een team van deskundigen uw situatie. Dit noemen we het multidisciplinaire overleg (MDO). Hierbij zijn volgende specialisten aanwezig:

 • chirurg;
 • radioloog( medisch specialist deskundig op het gebied van beeldvorming);
 • patholoog (medisch specialist die cel- en weefselonderzoek uitvoert);
 • nucleair geneeskundige (medisch specialist van de afdeling nucleaire geneeskunde, waar onderzoek met behulp van
 • radioactieve stoffen plaatsvindt);
 • radiotherapeut (medisch specialist deskundig op het gebied van bestraling);
 • internist oncoloog (medisch specialist deskundig op het gebied van kankerbehandeling met medicijnen);
 • plastisch chirurg;
 • regieverpleegkundige oncologie/ verpleegkundig specialist/ physician assistent

Dit multidisciplinaire behandelteam bepaalt welke (combinatie van) behandeling(en) voor u zinvol is en wat het doel van uw behandeling is.

Ons team werkt ook nauw samen met het expertisecentrum sarcomen van het Radboud- UMC te Nijmegen. In principe worden alle patiënten besproken in het multidisciplinair team van het Radboud-UMC.

Behandeling wekedelentumoren in Isala

Tijdens uw behandeling vinden wij het belangrijk dat u:

 • het altijd aangeeft als u iets niet begrijpt;
  Vraag om opheldering aan de desbetreffende zorgverlener of aan uw regieverpleegkundige.
 • weet dat er tijdens elke afspraak ruimte is om uw vragen te stellen;
  Het is handig om deze voorafgaand aan een gesprek voor uzelf op te schrijven.
 • het aan ons vertelt als er dingen gebeuren die niet aan uw verwachtingen voldoen;
  Met uw suggesties en opmerkingen kunnen wij onze zorg nog beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.
 • zoveel mogelijk iemand meeneemt naar uw afspraken.
  Twee horen immers meer dan één.

Regieverpleegkundige oncologie

Als u behandeld wordt voor kanker, maakt u kennis met de regieverpleegkundigen oncologie. Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Zij kunnen u en uw naasten begeleiden tijdens en na uw behandeling. De regieverpleegkundige:

 • geeft uitleg over de behandeling en de eventuele gevolgen hiervan op uw dagelijks leven;
 • is op werkdagen telefonisch bereikbaar om uw vragen te beantwoorden;
 • kan u handvatten bieden bij de verwerking van uw ziekte of eventueel doorverwijzen naar een andere, meer gespecialiseerde zorgverlener;
 • staat voor u klaar om de vragen en onzekerheden die u of uw naasten bezighouden te bespreken.

Registratie

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen zorgverleners gegevens vast in uw medisch dossier. Sommige gegevens uit uw medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse kankerregistratie. Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan om meer over kanker te weten te komen. Daardoor ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk betere resultaten in de zorg voor patiënten met kanker.

De commissie die toezicht houdt op deze registratie bewaakt de bescherming van uw privacy aan de hand van de wettelijke regels die daarvoor van toepassing zijn. Wilt u meer lezen over deze registratie? Lees dan de folder ‘Registratie van kanker’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De regieverpleegkundige kan de folder eventueel voor u printen.

Er zijn ook andere registraties (per ziektebeeld) die landelijk worden uitgevoerd voor kwaliteitscontrole en verbetering. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in deze registraties. Bespreek dit met uw medisch specialist of regieverpleegkundige.

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de patiënten met een weke delen tumor.

Regieverpleegkundigen oncologie

 • Jorieke Grondhuis
 • Diana Hovenga
 • Esther van Krimpen

Chirurgen

 • Dr. M. Bouwmeester
 • Dr. A.B. Francken
 • Dr. E. Steller

Physician assistent

A.P. Veringa

Radiotherapeuten

 • Dhr. dr. G. Paardekooper
 • D. Lipman
 • Dhr. dr. O. Reerink

Plastisch chirurgen

 • Dr. F. Brolmann
 • Dr. T.R. de Jong
 • Dr. M.L.E. Overgoor
 • Dr. A. van Rijssen
 • Dr. G. van Rijt
 • Dr. M.A. Tellier
 • Dr. B. Verwer
 • Dr. M.P. van Wijk

Internist- oncologen

 • Dr. H.B. Fiebrich
 • Dr. J.W.B. de Groot
 • Dr. W.A. van der Steeg
 • Dr. M. Tascilar

Polikliniek

U bereikt de regieverpleegkundigen, chirurgen en internist-oncologen via het telefoonnummer van de mamma/ weke delen polikliniek in Zwolle en via de Beterdichtbij app. Bij dringende vragen verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen:
088 624 34 87 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Locatie hoofdgebouw (V2.2)

Operatieplanning

088 624 62 10 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 - 11.00 uur)

Plastisch chirurgie

088 624 56 36
Bereikbaar op dinsdag van 10.00 – 11.30 uur en 13.30 – 16.00 uur
Woensdag van 9.30 – 13.00 uur
Donderdag van 9.00 – 13.00 uur
Locatie gebouw P

Voor spoedgevallen bereikt u ons op 088 624 56 36

Radiotherapie

088 624 54 49 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Locatie gebouw R

Receptie

088 624 50 00 (bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week)

Facebookpagina Isala Oncologisch centrum

Bekijk ook de facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws:
www.facebook.com/isalaoncologischcentrum.

Laatst gewijzigd 8 maart 2024 / 7545 / P