Contact
  1. 7622-Aortaklepingreep TAVI (PID): H5 Na de operatie

Patiënten Informatie Dossier

Hartbewaking/ verpleegafdeling

U wordt na de TAVI naar de Hartbewaking of verpleegafdeling Cardiologie gebracht. Dit hangt af van de toegangsroute van de ingreep, of de TAVI zonder of met narcose is uitgevoerd en hoe het met u gaat direct na de TAVI. Normaal gesproken liggen patiënten maximaal 1 dag op de hartbewaking en worden daarna overgeplaatst naar de verpleegafdeling.

Uw eerste contactpersoon wordt na de ingreep door de cardioloog of thoraxchirurg op de hoogte gebracht dat de TAVI klaar is en neemt met hem/haar door hoe het is gegaan.

Een TAVI is een ingreep, waarna u eerst wat vaker in de gaten gehouden moet worden. Uw bloeddruk, ademhaling en hartritme worden dus heel goed in de gaten gehouden. Dit betekent dat u aan een bewakingsmonitor ligt en de verpleegkundige regelmatig een bloeddrukcontrole doet.
U zult ook weer snel gaan bewegen. De verpleegkundige en fysiotherapeut ondersteunen u daarbij.

Pijn

Er kan wondpijn bestaan na de behandeling. Het is van belang dat u uw klachten zoals pijn doorgeeft aan de verpleegkundige. Hij of zij zal u meerdere keren per dag vragen om aan de pijn een cijfer te geven tussen 0 en 10. Mede afhankelijk daarvan geeft hij/zij u pijnbestrijding.

Fysiotherapie

Na de ingreep komt een fysiotherapeut bij u langs om te beoordelen of u begeleiding of oefeningen nodig heeft na de ingreep. Mocht het nodig zijn, dan kan de fysiotherapeut vaker bij u langskomen.

Laatst gewijzigd 28 februari 2023 / 7622 / P