Contact
 1. 7623-Aortaklepingreep TAVI (PID): H6 Weer naar huis

Patiënten Informatie Dossier

Het ontslag

Als u vanuit ons ziekenhuis naar huis gaat

Zaalarts / physician Assistant

De zaalarts of de physician assistant bespreekt met u minimaal een dag van tevoren wanneer u met ontslag mag. Hij bespreekt met u de verwachtingen over uw herstel.

Verpleegkundige

Een dag voor ontslag heeft u ‘s middags of ‘s avonds tijdens het bezoekuur een afsluitend gesprek met de verpleegkundige en uw direct betrokkenen. Overlegt u van tevoren met uw partner of familielid wie hierbij aanwezig is.

Dit gesprek gaat over de gehele opnameperiode in ons ziekenhuis en over de herstelperiode die nog voor u ligt. Onderwerpen die worden besproken zijn: gebruik van medicatie, leefregels en revalidatie.

Ontslag met Chance@Home

Wanneer u in aanmerking komt voor een thuisbehandeling, dan kan het zijn dat u gemiddeld 2 dagen na de ingreep naar huis gaat met zorg vanuit Chance@home.
Bent u een Isala patiënt? Dan gaat u vanuit de verpleegafdeling met gemiddeld 3 dagen met ontslag met ziekenhuis verplaatste zorg via Chance@home, tenzij anders met u wordt afgesproken.

Voor meer informatie lees de folder ‘Thuisbehandeling Chance@home na een aortaklepingreep (TAVI)’.

Als u tijdens uw opname wordt overgeplaatst naar uw eigen ziekenhuis

Als u wordt overgeplaatst naar uw eigen ziekenhuis, hoort u dit meestal een dag van tevoren van de zaalarts. Op de dag van de overplaatsing wordt u in de loop van de dag met de ambulance naar uw eigen ziekenhuis gebracht. De zaalarts, apotheek en verpleegkundige verzorgen een schriftelijke overdracht voor de zorgverleners in uw eigen ziekenhuis. In uw eigen ziekenhuis wordt de revalidatie voortgezet.

Ontslag naar een revalidatieplek

Wanneer uw conditie het niet toelaat om thuis te revalideren, kan het nodig zij om dit op een revalidatieplek te doen. De noodzaak hiervoor wordt bepaald en besproken met u tijdens opname.

Ontslagpapieren

Als de informatie voor uw huisarts en apotheek klaar is, kunt u opgehaald worden. U krijgt de volgende papieren mee:

 • Voorlopige ontslagbrief;
 • Medicatieoverzicht;
 • Bij aanpassing van medicatie: een recept waarmee u uw (nieuwe) thuismedicatie bij uw eigen apotheek of bij de Isala apotheek kunt ophalen;
 • Bij gebruik van acenocoumarol of marcoumar: een kaart van de trombosedienst;
 • Folder Hartrevalidatie na TAVI (informatie voor patiënt);
 • Folder Hartevalidatie na TAVI (informatie voor verwijzer);
 • Folder Leefregels na TAVI;
 • Als dit voor u geldt: folder Pacemaker/ICD.

De ontslagbrief wordt na uw ontslag naar uw huisarts gestuurd, u krijgt een voorlopige ontslagbrief mee naar huis. Als u geen patiënt bent van Isala, maar via een ander ziekenhuis bent verwezen, wordt de brief ook naar uw eigen cardioloog verstuurd.

Leefregels na TAVI

Eenmaal thuis na de TAVI ingreep bent u nog niet meteen weer de oude. U kunt nog klachten hebben als vermoeidheid, lusteloosheid en kortademig zijn. U kunt ook nog onzeker zijn, u heeft een spannende tijd achter de rug. Het is van tevoren moeilijk te voorspellen hoe uw herstel verloopt. Dit verschilt van persoon tot persoon.

Bij uw verdere herstel speelt u zelf een belangrijke rol. U bouwt langzaam uw dagelijkse activiteiten weer op. Gebruik hierbij de Leefregels na TAVI en het Beweegrecept. Deze informatie krijgt u mee bij ontslag uit het ziekenhuis. De verpleegkundige heeft u adviezen gegeven over wat u kunt doen om verder te herstellen. Op geleide van uw klachten kunt u uw dagelijkse activiteiten weer oppakken.

Volgt u de leefregels die gelden voor de manier waarop een nieuwe hartklep bij u is geïmplanteerd. U dient zich daar zoveel mogelijk aan te houden.

Controles na opname

Wanneer Isala uw eigen ziekenhuis is:

 • krijgt u een oproep voor een poliklinische vervolgafspraak bij uw eigen cardioloog, met voorafgaand mogelijk nog aanvullende onderzoeken (bijvoorbeeld een echo van het hart, pacemakercontrole, ECG en/of laboratoriumonderzoek).

Wanneer Isala niet uw eigen ziekenhuis is: 

 • krijgt u een oproep voor een poliklinische vervolgafspraak bij een TAVI cardioloog in Isala, met voorafgaand mogelijk nog aanvullende onderzoeken (bijvoorbeeld transthoracaal echo-cor, pacemakercontrole, ECG en/of laboratoriumonderzoek). Overige vervolgafspraken worden gepland bij uw eigen cardioloog.
Laatst gewijzigd 5 december 2023 / 7623 / P