Contact
  1. 7620-Aortaklepingreep TAVI (PID): H3 De opname

Patiënten Informatie Dossier

Aanmelden en naar de afdeling

Op de dag van opname voor de ingreep meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de Centrale balie. U wordt naar het laboratorium gebracht om bloed te laten prikken. Ook kan het voorkomen dat u nog andere onderzoeken moet laten doen; dit hoort u bij de Centrale balie.

Vervolgens gaat u naar de verpleegafdeling Cardiologie of Thoraxchirurgie. De afdeling waar u heen gaat hangt af via welke toegang in uw lichaam de implantatie wordt uitgevoerd. 

U heeft op de dag van opname een aantal gesprekken:

  • met de specialist die uw TAVI uitvoert
  • met de anesthesist die u informatie geeft over de narcose (alleen als u onder narcose gaat)
  • de zaalarts (arts assistent) op de verpleegafdeling Cardiologie of physician assistant op afdeling Thoraxchirurgie
  • de verpleegkundige voor een opnamegesprek
  • medewerker Apotheek Service Punt voor controle van uw actuele medicatie

Het hangt af van uw ingreep (lokale verdoving of algehele verdoving), of u eventueel nog met weekendverlof mag voordat ude ingreep krijgt. 

Specialisten op de verpleegafdeling

Medisch specialist

Dit is de cardioloog of thoraxchirurg die de TAVI zal uitvoeren. U ziet hem hoogstwaarschijnlijk vlak voor de TAVI, en op de plek waar de TAVI wordt uitgevoerd (de hartkatheterisatiekamer).

Het is mogelijk dat u de specialist niet meer ziet tijdens uw opnameperiode in het ziekenhuis. De medische zorg wordt gedaan door de zaalartsen.

Anesthesist

Als de ingreep onder narcose wordt gedaan, zal de anesthesist u hierover informatie geven. De anesthesist komt de dag vóór de TAVI ingreep bij u langs. Hij schrijft waar nodig al medicatie voor.

Zaalarts/ physician assistant

De zaalarts doet het lichamelijk onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk in staat bent de ingreep te ondergaan. Hij informeert of er de laatste tijd veranderingen in uw gezondheidstoestand zijn opgetreden. Het is belangrijk dat u eventuele bijzonderheden over uw gezondheid meldt.
Als er nog aanvullend onderzoek is gedaan, krijgt u hiervan de uitslag. Soms kunnen de uitslagen van de onderzoeken afwijkend zijn. Het komt soms voor dat daardoor de TAVI moet worden uitgesteld.

De zaalarts informeert u ook over het reanimatiebeleid. Lees meer in de folder '(Niet) reanimeren'.

Verpleegkundige

De verpleegkundige verzamelt de verpleegkundige gegevens die nodig zijn voor een goed verloop van de opname. Eventueel controleert zij of de informatie van het eerder voorbereidend opnamegesprek op de preoperatieve polikliniek nog actueel is. Zij zal ook uw bloeddruk meten.
Ook krijgt u van haar informatie over de gang van zaken op de opnamedag en de dag van de ingreep. Verder geeft zij u uitleg over de gang van zaken tijdens het verblijf op de afdeling en over de telefoonnummers van de afdeling(en).

Zij geeft u een rondleiding over de afdeling en laat uw kamer zien.

Medewerker Apotheek Service Punt (ASP)

De apothekersassistent neemt de medicijnen die u thuis gebruikt, met u door. In dat gesprek kunt u melden als u medicijnen anders gebruikt dan in het overzicht staat. Bent u voor bepaalde stoffen of medicijnen overgevoelig (allergisch)? Geef dit dan door aan de apothekersassistent.

Medewerkers die u ziet tijdens uw verdere verblijf

Laboranten en OK-assistenten

Deze mensen assisteren de cardioloog en/of thoraxchirurg bij de TAVI. Zij hebben blauwe pakken aan. U ziet ze op de hartkatheterisatiekamer, vlak voor de ingreep.

Verpleegkundigen Hartbewaking en verpleegafdeling

U wordt na de ingreep naar de afdeling Hartbewaking op V4.5 gebracht of direct naar de verpleegafdeling. Dit hangt af van uw ingreep. Er zijn per dag 3 diensten: dagdienst, avonddienst en nachtdienst. Elke dienst is er een (andere) verpleegkundige die voor u zorgt. Hij/zij is dus uw aanspreekpunt.

Gespecialiseerd verpleegkundigen Chance@home

Om te herstellen, is het niet altijd nodig om in het ziekenhuis te liggen. Dit kan ook prima thuis, zolang u de juiste begeleiding krijgt. De zaalarts zal indien u in aanmerking komt voor een thuisbehandeling, dit met u bespreken. Isala biedt u die begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home. Komt u in aanmerking voor thuisbehandeling, dan bezoeken zij u op de afdeling.

Zaalarts

De zaalarts is verbonden aan een afdeling. U zult dus verschillende zaalartsen zien, aangezien u op verschillende afdelingen ligt (hartbewaking en verpleegafdeling). Meestal zijn dit artsen in opleiding en zij werken altijd onder supervisie van een cardioloog.

De zaalarts is overdag aanwezig op de afdeling en bespreekt dagelijks de patiënten met de verpleegkundige. De zaalarts spreekt het medisch beleid af in overleg met de superviserend cardioloog en zal dit aan u meedelen wanneer ze visite komen lopen. Op de afdeling werken ook physician assistants, zij doen hetzelfde werk als de zaalartsen.

Echolaboranten

Na de TAVI wordt er een echo van uw hart gemaakt. Dit gebeurt door echolaboranten. Zij dragen witte uniformen. De echo’s worden op de functieafdeling gemaakt. U wordt daarheen gebracht. Soms komt het voor dat de echo’s op de Hartbewaking of verpleegafdeling gedaan worden.

Hoe lang blijf ik in het ziekenhuis?

Gemiddeld verblijft u 3 tot 4 dagen in het ziekenhuis. Dit is een richtlijn. Het kan zijn dat uw opname langer of korter duurt. Dit hangt af van de ingreep/toegangsroute en hoe de TAVI en het herstel verloopt.

Van opname tot ontslag

Dag van ingreep

U moet een aantal uren van tevoren nuchter zijn, dit hoort u van de verpleegkundige. U krijgt operatiekleding aan, eventuele rustgevende medicatie en uw eigen overige medicijnen (indien deze niet tijdelijk zijn gestopt). Wanneer de afdeling wordt gebeld dat u naar de HCK (hartkatheterisatiekamer) mag komen, wordt u in uw bed daar naartoe gebracht. Daar komt u op de behandeltafel te liggen. Daarna wordt met de ingreep begonnen (zie ook hoofdstuk 4).

Na de ingreep

Na het eventuele verblijf op de Hartbewaking, komt u weer terug op de afdeling. Daar gaat u weer proberen te bewegen. U begint ook aan uw revalidatie.

Ontslag

Als u uit een ander ziekenhuis bent verwezen, gaat u, in overleg met de zaalarts, meestal de dag na de TAVI met de zorgambulance terug naar uw eigen ziekenhuis om daar verder te revalideren totdat u met ontslag kan.

Wanneer u in aanmerking komt voor een thuisbehandeling, dan kan het zijn dat u gemiddeld 2 dagen na de ingreep naar huis gaat met zorg vanuit Chance@home.

Bent u een Isala patiënt, dan gaat u vanuit de verpleegafdeling met gemiddeld 3 dagen met ontslag met ziekenhuisverplaatste zorg via Chance@home, behalve als anders met u wordt afgesproken. Meer informatie over de thuisbehandeling vindt u in de folder Thuisbehandeling Chance@home na een aortaklepingreep (TAVI)

Laatst gewijzigd 28 februari 2023 / 7620 / P