Contact
 1. 7619-Aortaklepingreep TAVI (PID): H2 Voor de opname

Patiënten Informatie Dossier

Beoordeling en screening voor TAVI

U bent door uw cardioloog verwezen voor mogelijke behandeling van de aortaklep. Na deze verwijzing wordt eerst beoordeeld of een TAVI-ingreep voor u mogelijk is. Daarbij hoort ook een screening, dat is een uitgebreid onderzoek.

Screening middels HartTeam en TAVI-team

In het HartTeam zit een cardioloog en thoraxchirurg. Hier worden gemaakte onderzoeken (een echo van het hart, een hartkatheterisatie, een CT-scan, overige onderzoeken) besproken. En daar wordt gekeken of u in aanmerking kan komen voor een aortaklepvervanging middels openhartoperatie of dat een TAVI een meer passende behandeling zou zijn.

Als u in aanmerking zou kunnen komen voor een TAVI, wordt u besproken in het TAVI-team. Hier zitten een cardioloog en thoraxchirurg die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van een TAVI.
Vooraf wordt er, als deze nog niet gemaakt is, een CT-scan verricht om te kunnen beoordelen of de TAVI technisch gezien mogelijk is. Dat heeft te maken met de toegangsweg, de klepsoort en de klepmaat). Wanneer u akkoord bent bevonden voor een TAVI, worden de CT beelden verstuurd naar de firma van de TAVI-hartkleppen om definitief de klepsoort/klepmaat te kiezen. U wordt nadien wederom besproken in het TAVI-team.

U krijgt na deze bespreking(en) via uw eigen cardioloog te horen wat de uitkomst van de bespreking is.

Thuisbezoek voor screening TAVI

Wanneer u binnen 30 km rondom Zwolle woont kan er een thuisbezoek voor screening TAVI worden gepland. Dit houdt in dat er afspraak wordt gemaakt voor het beoordelen van uw klachten en of u fit genoeg bent om de ingreep aan te kunnen. De aanvraag voor de screening wordt op verzoek vanuit het HartTeam gedaan. De coördinator Chance@home zal telefonisch contact met u opnemen om een datum van bezoek te plannen. Hiervan ontvangt u een afspraakbevestiging met aanvullende informatie.
U wordt op de dag van het thuisbezoek gebeld over het tijdsdeel waarop de verpleegkundige bij u komt.

Tijdens het thuisbezoek komt het volgende aan de orde:

 • U krijgt informatie over de eventuele hartklepingreep (TAVI)
 • De verpleegkundige en u nemen samen een vragenlijst door
 • De verpleegkundige vraagt u naar de lichamelijke klachten die u op dat moment heeft
 • De verpleegkundige controleert de bloeddruk, pols en gewicht
 • De verpleegkundige neemt bloed af als voorbereiding op de mogelijke ingreep
 • Mocht het nodig zijn, dan maakt de verpleegkundige een hartfilmpje (ECG)
 • De verpleegkundige en u nemen samen de thuismedicatie door
 • De verpleegkundige doet een algemeen lichamelijk onderzoek. Hier hoort ook een looptest bij.
 • Vergoeding
 • Het thuisbezoek via Chance@home valt onder de basiszorg van uw zorgverzekering en wordt dus vergoed. De vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Uitkomst TAVI-team

In dit team zitten cardiologen en thoraxchirurgen die zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van een TAVI. Zij zullen alle verrichte onderzoeken beoordelen en besluiten of een TAVI de beste behandeling voor u is. De uitkomst van deze bespreking krijgt u van uw eigen cardioloog.

Als een TAVI voor u niet de beste behandeling is, dan kunnen er nog andere behandelingen zijn:
• Een hartklepvervanging op de ‘klassieke’ manier: een openhartoperatie
• Medicijnen.

Soms is voor een juist besluit nog een extra gesprek met u nodig. Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met zowel de cardioloog als de thoraxchirurg op de combi-poli. Zij spreken met u de situatie door om samen met u een goed besluit te nemen over welke behandeling u krijgt.

Preoperatief poliklinisch gesprek met TAVI specialist

U wordt, als u akkoord bent bevonden voor TAVI, poliklinisch gezien door de TAVI specialist. Dit is ter voorbereiding op de voorgenomen TAVI ingreep. Dit kan met een cardioloog of een thoraxchirurg zijn.
Hierin worden de ingreep en opname met uw doorgenomen. Als u vragen heeft, kunt u ze gerust tijdens het gesprek stellen.

Mocht er door omstandigheden geen preoperatief poliklinisch spreekuur gepland kan worden, dan zal het gesprek met de specialist bij opname in het ziekenhuis plaatsvinden.

Anesthesie

De anesthesie kan plaatsvinden onder 2 verschillende manieren:

 • Lokale verdoving
 • Algehele verdoving (narcose). 

TAVI onder lokale verdoving

Bij een TAVI onder lokale verdoving bent u gedurende de ingreep wakker. Dit zorgt ervoor dat u na de ingreep niet eerst hoeft bij te komen van de narcose en u sneller weer kunt gaan bewegen. U heeft dan verder ook geen bijwerkingen van een eventuele narcose (bijvoorbeeld geheugenproblemen achteraf).
Deze manier van verdoving kan alleen als de ingreep via de lies kan gebeuren (femoraal) en het bloedvat in de lies percutaan (met een prik) aangeprikt kan worden.

TAVI onder algehele narcose

Bij een TAVI onder algehele narcose wordt u volledig in slaap gebracht. Deze manier van verdoven kan bij een TAVI via de lies met een cutdown (chirurgische snee in de lies), via de arteria subclavia (bij het sleutelbeen), direct aortic (via een mini-sternotomie, via het borstbeen) en apicaal (tussen de ribben door).

Vooraf 

Oproep voor TAVI

Zodra duidelijk is dat een TAVI voor u de beste behandeling is, kan de datum voor de ingreep ingepland worden. De opnameplanning cardiologie neemt ongeveer een week voor de ingreep telefonisch contact met u op voor een datum en tijdstip van de TAVI. De opnameplanning spreekt ook de voorbereidingen op de ingreep met u door. Een bevestiging hiervan ontvangt u ook per brief thuis.

Als u in deze periode andere gezondheidsproblemen krijgt zoals verkoudheid of griep, moet u contact opnemen met de opnameplanning op telefoonnummer 088  624 27 61. In dat geval kan het nodig zijn de TAVI uit te stellen. 

Wat neem ik mee als ik word opgenomen voor de ingreep?

 • een actueel medicatieoverzicht. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek;
 • medicijnen die u gebruikt (in de originele verpakking, voor een paar dagen);
 • toiletartikelen (zo nodig brillenkoker/gebitsprothesebakje);
 • nachtkleding en gemakkelijk zittende kleding voor overdag;
 • legitimatiebewijs: paspoort of identiteitskaart;
 • geschikte schoenen (stevig en passend).

Waardevolle spullen

Wij adviseren u dringend zo min mogelijk mee te nemen naar het ziekenhuis. Laat daarom waardevolle spullen thuis. Denk hierbij aan sieraden (ook uw trouwring die tijdens de ingreep af moet), geld en uw mobiele telefoon. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er iets zoek raakt.

Zorg na ontslag

Verwacht u na uw ontslag uit het ziekenhuis nog persoonlijke of huishoudelijke zorg thuis nodig te hebben? Wilt u dan bij familie, vrienden of buren informeren wie u daarmee kan helpen? Als dit voor u niet mogelijk is en u wilt wel gebruik maken van zorg thuis, dan kunt u contact opnemen met de transferverpleegkundige van het Steunpunt Zorg 088 624 56 00.

Contactpersoon

Wij verzoeken u om bij opname voor de ingreep de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon door te geven aan de verpleegkundige. De contactpersoon kan namens u uw direct betrokkenen informeren over hoe het met u gaat. Ook is hij of zij tevens het aanspreekpunt voor de zorgverleners. Telefonische informatie over u wordt alleen aan uw contactpersoon verstrekt. Dit gebeurt ter bescherming van uw privacy.

Registratie medische gegevens

Om onze kwaliteit van zorg te kunnen meten, worden de gegevens van alle operaties geregistreerd en anoniem verwerkt. Door toenemende regelgeving zijn wij verplicht uw toestemming te vragen om uw gegevens anoniem te mogen gebruiken voor kwaliteitsonderzoek en rapportage.

Voeding en conditie

In de periode voorafgaand aan de ingreep is een zo goed mogelijke voedingstoestand en conditie belangrijk. Dit kunt u bereiken door goed te eten met een energie- en eiwitrijke voeding en te bewegen. Ons advies is om, voor zover uw klachten het toelaten, te blijven bewegen maar intensieve inspanning en belasting te vermijden.

Bent u eerder opgenomen geweest met een delier (tijdelijke verward) of heeft u geheugenstoornissen? Dan is het goed om tijdens de opname in het ziekenhuis gebruik te maken van rooming in. Dit houdt in dat een familielid of naaste bij u op de kamer slaapt. Meer informatie hierover vindt u in de folder 'Overnachten in ziekenhuis bij onrustig, angstige of verwarde patiënt'.

Laatst gewijzigd 28 februari 2023 / 7619 / P