Contact

Meestgestelde vragen

 1. Meestgestelde vragen
Punt Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Heeft u een vraag? Wellicht vindt u het antwoord al in deze lijst met meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u contact opnemen met het Fertiliteitscentrum.

Kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID)

Tot welke leeftijd kan ik voor een behandeling bij jullie terecht?
Wij hanteren een leeftijdsgrens tot 43 jaar voor inseminaties en IVF- of ICSI-behandelingen. Deze grens is nationaal vastgesteld.

Wijziging in vergoeding KID-behandeling
Vanaf 1 april 2020 wordt KID bij alleenstaande vrouwen en lesbische paren zonder medische oorzaak voor onvruchtbaarheid (anders dan de afwezigheid van een mannelijke partner), niet langer vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering. Het Ministerie van VWS heeft besloten dat KID-behandelingen bij vrouwen zonder mannelijke partner, voortaan vergoed worden vanuit een subsidieregeling. Er worden maximaal 12 KID-behandelingen uitgevoerd.

Hoe is de vergoeding geregeld?

 • Als tijdens onderzoek of behandeling blijkt dat er een medische oorzaak voor verminderde vruchtbaarheid is (anders dan de afwezigheid van een mannelijke partner), dan wordt uw behandeling vergoed door uw ziektekostenverzekering.
 • Zonder medische oorzaak worden onderzoeken en behandelingen vergoed vanuit de subsidieregeling.
 • Het onderzoeks- of behandeltraject kan ook beginnen met vergoeding vanuit de subsidieregeling. Maar als tijdens het traject blijkt dat er een medische oorzaak is, vindt vergoeding plaats vanuit uw ziektekostenverzekering.
 • Daarnaast is het mogelijk dat u al vóór 1 april behandeld werd met vergoeding vanuit uw zorgverzekering en na deze datum in de subsidieregeling komt.

Wat betaalt u zelf?

 • Iedereen die onderzoek en/of een behandeling ondergaat die door de ziektekostenverzekering wordt vergoed, spreekt eerst zijn eigen risico aan. De hoogte van het eigen risico is tenminste € 385,-. Dit is afhankelijk van uw verzekeringspolis. Dit bedrag betaalt u elk kalenderjaar eerst zelf, voordat het door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.
 • In de subsidieregeling is een eigen bijdrage opgenomen van € 192,50. Dit is een eenmalige eigen bijdrage. Ook als uw behandelingen in meer dan één kalenderjaar vallen.
 • Afhankelijk van hoe uw traject verloopt, kan het gebeuren dat u zowel uw eigen risico voor de zorgverzekering als de eigen bijdrage van € 192,50 moet betalen. Afhankelijk van het verloop van uw onderzoeken en behandeling, zijn de extra kosten vergeleken met de huidige vergoedingswijze dan maximaal € 192,50. Let op: het bedrag kan niet in termijnen worden betaald. U dient dit bedrag te pinnen bij het Isala Fertiliteitscentrum. Een andere betalingswijze is helaas niet mogelijk.
 • Genoemde kosten staan los van de kosten van het donorsperma zelf.
 • Wij doen de administratieve afhandeling van uw behandeling. Daar hoeft u zelf niets voor te doen.

Wat zijn de kosten voor het gebruik van donorsperma?
Voor het gebruik van donorsperma tijdens een behandeling kunt u rekening houden met de volgende bijkomende kosten (naast de kosten van de behandeling zelf) en wachttijden:

 • Behandeling met donor van Zwolse donorbank: vanaf 1 januari betaalt u voor de diensten van onze spermadonorbank een eigen bijdrage voor IUI, IVF en ICSI met donorsperma. Per behandeling is de eigen bijdrage €74 incl. btw. Dit zijn de kosten voor werving, screening, invriezen en bewaren van donorsperma. De bijdrage kunt u alleen per pin voldoen bij uw eerstvolgende afspraak. Staat u al op onze wachtlijst? Dan informeren wij u persoonlijk over deze eigen bijdrage. De actuele wachttijden vindt u onder Wachttijden.
 • Behandeling met sperma van eigen donor: kosten voor invriezen van sperma. U dient ook rekening te houden met een quarantaineperiode van het sperma van een half jaar.
 • Behandeling met donorsperma uit buitenland: kosten voor donorsperma en transport (zie website Cryos). U kunt zelf uw donor uitzoeken en u kunt snel beginnen met behandelingen.

Moet ik in de buurt wonen?
Nee, u hoeft niet in de buurt van Zwolle te wonen om voor een behandeling bij het Isala Fertiliteitscentrum in aanmerking te komen.

Heb ik een verwijzing nodig?
Ja, u heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Mag ik mij bij meerdere klinieken inschrijven?
Ja; wilt u dan wel aangeven dat u niet langer gebruik wil maken van de wachtlijst? Zo hoeven anderen op de wachtlijst niet onnodig lang te wachten.

Hoe lang is de wachtlijst voor de spermabank in Zwolle?
De lengte van de wachtlijst varieert. Voor het gebruik van donorsperma tijdens een behandeling kunt u rekening houden met de volgende bijkomende wachttijden.

 • Behandeling met donor van Zwolse donorbank: De wachtlijst varieert. De actuele wachttijden vindt u onder Wachttijden.
 • Behandeling met sperma van eigen donor: kosten voor invriezen van sperma. U dient ook rekening te houden met een quarantaineperiode van het sperma van een half jaar.
 • Behandeling met donorsperma uit buitenland: kosten voor donorsperma en transport (zie website Cryos). U kunt zelf uw donor uitzoeken en u kunt snel beginnen met behandelingen.

Kan ik mij voor de zekerheid, naast het gebruik van een eigen of buitenlandse donor, ook inschrijven voor de wachtlijst van de Zwolse donorbank?
Ja; wilt u dan wel aangeven dat u niet langer gebruik wil maken van de wachtlijst? Zo hoeven anderen op de wachtlijst niet onnodig lang te wachten.

Vanaf welk moment kom ik op de wachtlijst?
In principe na het eerste intakegesprek, tenzij er eerst nader onderzoek wordt gedaan.

Wat is de beginprocedure? Hoeveel afspraken zijn er en wat kan ik hiervan verwachten?
U heeft eerst een intakegesprek, daarna eventueel een telefonisch consult voor de uitslag. Als er geen afwijkingen zijn bij het oriënterend vruchtbaarheidsonderzoek , dan heeft u pas weer een gesprek bij de start van de behandelingen (startgesprek KID).

Leeftijd

Tot welke leeftijd kan ik een IUI- of een IVF/ICSI-behandeling ondergaan?
Bij een IUI-behandeling is de maximum leeftijd 43 jaar mits er geen andere factoren meespelen. Een IVF- of ICSI-behandeling is mogelijk voor vrouwen tot maximaal 41 jaar en tot 43 jaar, mits zij een normale FSH-AFC waarde hebben.

Kosten en vergoeding

Wat zijn de kosten van een vruchtbaarheidsbehandeling?
De laatste jaren zijn er heel wat wijzigingen doorgevoerd wat betreft de vergoedingen van fertiliteitsbehandelingen. Wij raden u daarom aan om eerst bij uw zorgverzekeraar te informeren naar eventuele vergoedingen en eigen bijdragen. Onderaan Wachttijden vindt u informatie over de tarieven van de meest voorkomende vruchtbaarheidsbehandelingen.

Houdt u er in ieder geval rekening mee dat bij het eerste bezoek aan de polikliniek Fertiliteit zowel voor de vrouw als voor de man een consult in rekening wordt gebracht. De kosten hiervan worden, na aftrek van uw (gehele) eigen risico, in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar.

Het declaratiesysteem in Nederland kent alleen gemiddelde tarieven. Het factuurbedrag voor de partner is onafhankelijk van het aantal bezoeken, onderzoeken en behandelingen. Tijdens elk consult is aanwezigheid van beide partners gewenst, ook om zeker te weten dat beide partners achter de kinderwensbehandeling staan. Beide partners krijgen een rekening van de consulten en/of behandelingen. Ook als er geen behandeling of onderzoek is gedaan, wordt een rekening van het consult gedeclareerd. Onze financiële administratie stuurt de rekening van patiënt en partner door naar uw zorgverzekeraar.

De vergoeding van de kosten van een IVF-behandeling verschilt per zorgverzekeraar. Controleer welk bedrag uw verzekeraar vergoedt. Voor degenen die de behandeling zelf moeten betalen: het tarief voor een IVF-behandeling ligt ongeveer tussen €2.000,00 en €2.500,00. De kosten voor de medicijnen liggen tussen €1.000,00 en €2.000,00, afhankelijk van de gebruikte dosering. Deze bedragen zijn een indicatie; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij paren die meerdere jaren onder behandeling blijven in ons centrum wordt (in de meeste gevallen) ook voor de partner jaarlijks een rekening gedeclareerd.

Eigen bijdrage donorsperma

Voor de diensten van onze Zwolse spermadonorbank betaalt u een eigen bijdrage voor IUI, IVF en ICSI met donorsperma. Per behandeling is de eigen bijdrage €74 incl. btw. Dit zijn de kosten voor werving, screening, invriezen en bewaren van donorsperma. De bijdrage kunt u alleen per pin voldoen bij uw eerstvolgende afspraak. Staat u al op onze wachtlijst? Dan informeren wij u persoonlijk over deze eigen bijdrage.

Eigen bijdrage voor transport lichaamsmateriaal

Voor het transport van uw gecryopreserveerd (in stikstof ingevroren) lichaamsmateriaal -zoals embryo's, eicellen of sperma- naar een andere kliniek, betaalt u een eigen bijdrage. Deze bijdrage kost per transport €123,50 incl. btw. Deze kosten kunt u alleen per pin voldoen.

Vallen bewaarkosten voor ingevroren embryo’s onder het eigen risico?

Als u vanuit uw zorgverzekering recht heeft op vergoeding van een IVF- of ICSI-behandeling, dan krijgt u de kosten voor het invriezen en opslaan van embryo’s (bewaarkosten) vergoed. Deze vergoeding valt onder het verplicht eigen risico. Neem contact op met uw zorgverzekeraar of controleer uw polisvoorwaarden voor meer informatie over eventuele vergoedingen en eigen bijdragen.

Bijsluiters

Waar vind ik de meest recente bijsluiters van de medicijnen/geneesmiddelen: Augmentin, Clomid, Microgynon, Progynova en Provera?
Deze bijsluiters vindt u in onderstaand overzicht:

Spermabank/-donor

Heeft Isala een spermabank?
Ja, de spermabank is een onderdeel van het Isala Fertiliteitscentrum. Hier wordt sperma opgeslagen voor medische doeleinden. De spermabank voorziet mensen van donorsperma, als zij niet op een andere manier kinderen kunnen krijgen. Ook wordt er sperma bewaard van mannen die vruchtbaarheidsproblemen (kunnen) krijgen, bijvoorbeeld door een medische ingreep. De spermabank maakt het voor hen mogelijk om in de toekomst toch vader te worden. De spermabank van Isala is als orgaanbank erkend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij werken volgens de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal.

Hoe word ik spermadonor?
Neem contact met ons op via spermadonorbank@isala.nl. Ook als u iemand kent die spermadonor wil zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op, wij geven graag meer informatie.

Spuitinstructies

Waar vind ik spuitinstructies?
Op www.menopur.nl en www.youtube.com staan diverse filmpjes over spuitinstructies. Zoek op:

 • Spuitinstructie Pregnyl-Geertgen.nl (5000 IE)
 • Spuitinstructie dubbele dosis Pregnyl-Geertgen.nl (10.000 IE)
 • Spuitinstructie Puregon-Geertgen.nl
 • Spuitinstructie Gonal-F-Geertgen.nl
 • Spuitinstructie Cetrotide-Geertgen.nl

Embryo's

Hoeveel embryo’s worden geplaatst?
Vanaf 2013 is een nieuwe regelgeving van kracht ten aanzien van het aantal terug te plaatsen embryo’s. Deze is tot stand gekomen omdat bij IVF/ICSI-behandelingen veel meerlingen onstaan. Deze meerlingen brengen extra risico’s voor kinderen en moeder mee en leiden tot hoge kosten voor de gezondheidszorg. De nieuwe regelgeving bepaalt dat bij vrouwen tot 38 jaar bij de eerste en tweede IVF/ICSI-behandeling (bij een derde behandeling eventueel twee embryo’s in overleg met het paar), in alle gevallen, één embryo geplaatst mag worden. Onafhankelijk van bijvoorbeeld embryokwaliteit en of ze ingevroren kunnen worden. Van deze regel kan niet afgeweken worden, omdat de verzekeraar de behandeling dan niet vergoedt.

Bij vrouwen van 38 tot 43 jaar mogen maximaal twee embryo’s geplaatst worden. Als u hiervoor in aanmerking komt, is het ook mogelijk om slechts één embryo terug te laten plaatsen, omdat u niet het risico wil lopen op een meerlingzwangerschap. Dit kunt u bij uw behandelend arts aangeven. Het kan dat u volgens de regelgeving in aanmerking komt voor plaatsing van twee embryo’s. Maar dat er medische redenen zijn waarom het niet verantwoord is om zwanger te worden van een tweeling. In die gevallen zal op medische indicatie maar één embryo geplaatst worden. Als dit op u van toepassing is, bespreekt uw behandelend arts dit met u.

Wat gebeurt er met ‘overgebleven’ embryo’s?
Als embryo’s al twee jaar ingevroren zijn, stuurt het IVF-laboratorium u een brief. Hierop kunt u als volgt reageren:

 • U neemt contact op met het Fertiliteitscentrum (of uw eigen behandelende kliniek) en laat de embryo’s ontdooien en plaatsen.
 • U geeft per telefoon door dat de ingevroren embryo’s bewaard moeten blijven.
 • U geeft per brief door dat de ingevroren embryo’s bewaard moeten blijven.
 • U stuurt ons de ‘Verklaring voor vernietiging van ingevroren embryo’s’. De embryo’s worden dan vernietigd.
 • U laat niets horen en krijgt na een tot twee jaar opnieuw een brief. Als u dan weer niet reageert, worden de embryo’s volgens contract vernietigd.
Let op: Zorg ervoor dat het fertiliteitscentrum een actueel adres van u heeft. Als wij u niet kunnen bereiken, mogen wij de ingevroren embryo’s vernietigen.

Hoe worden embryo’s ingevroren en ontdooid?
Het invriezen van embryo’s gaat in grote lijnen als volgt:

 • De embryo’s worden in een vloeistof gebracht die water aan het embryo onttrekt. Hierdoor lopen de embryo’s weinig of geen schade op bij het invriezen. De cellen van het embryo lijken dan te krimpen.
 • De embryo’s worden uit de vloeistof opgezogen in een rietje en langzaam ingevroren. Dit gebeurt met een vriesapparaat dat gekoppeld is aan vloeibaar stikstof (-196ºC). Dit hele proces duurt ongeveer 2,5 uur.
 • Na het invriezen worden de rietjes met embryo’s in een buisje gedaan en bewaard in een groot stikstofvat.

Het ontdooien van embryo’s voor plaatsing gaat in grote lijnen als volgt:

 • De embryo’s worden in aflopende concentraties van het invriesmedium gezet. Hierdoor krijgen ze langzaam hun oorspronkelijke grootte terug; de cellen zwellen weer op. Nu wordt zichtbaar of de embryo’s schade hebben geleden door het invriezen.
 • Een uur na het ontdooien wordt beoordeeld of de embryo’s geplaatst kunnen worden.

Het kan voorkomen dat er nog meer embryo’s ontdooid moeten worden. Of dat de kwaliteit van de embryo’s twijfelachtig is. In het laatste geval maken we met u een afspraak onder voorbehoud voor een plaatsing. Let op: een embryo waarvan enkele cellen kapot zijn (degeneratie), kan zich verder normaal ontwikkelen. Degeneratie van cellen wil ook niet zeggen dat het toekomstige kindje hierdoor afwijkingen krijgt. Dit komt omdat de cellen nu nog totipotent zijn, iedere cel bezit nog alle kenmerken die nodig zijn om een embryo gezond verder te laten groeien. De enige voorwaarde voor een zwangerschap is dat er nog voldoende van die totipotente cellen zijn.

Na de beoordeling van de embryo’s wordt u gebeld. Een laboratoriummedewerker vertelt u hoeveel embryo’s er ontdooid zijn. Ook hoort u of een plaatsing mogelijk is, en zo ja, wanneer.

Medisch dossier

Ik wil graag inzage in mijn medisch dossier, hoe regel ik dat?
U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt om inzage vragen: mondeling bij de zorgverlener die u behandelt of schriftelijk per e-mail. Voor meer informatie ga naar Rechten, plichten en klachtenbehandeling.

Wachttijden

Waarom zijn jullie wachttijden lang(er); enkele maanden in plaats van enkele weken?
We krijgen momenteel veel aanmeldingen waardoor we op het moment geen korte(re) toegangstijden kunnen garanderen. Bent u reeds doorverwezen? Wij doen ons uiterste best om uw afspraak te bespoedigen. Als er eerder plaats is, dan nemen we contact met u op.