Contact

Wetenschappelijk onderzoek

  1. Wetenschappelijk onderzoek

Het fertiliteitscentrum wil zich blijven ontwikkelen en optimale patiëntenzorg leveren. Daarom nemen wij actief deel aan landelijk wetenschappelijk onderzoek binnen ons vakgebied en zetten zelf ook wetenschappelijke studies op.

Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek gebeurt zorgvuldig en integer volgens de landelijke Good Clinical Practice (GCP) normen. U kunt dan ook het verzoek krijgen om deel te nemen aan onze wetenschappelijke studies.

Dit wordt begeleid door onze researchverpleegkundigen Henriëtte Hulsebos en Karin van den Berg-Bovenhoff. Zij werken ook voor een deel als fertiliteitsverpleegkundige. Zo houden zij affiniteit met de patiënten die mogelijk aan een onderzoek meedoen. De taken van de researchverpleegkundigen houden globaal in:

  • Voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek.
  • Beschermen van de fysiologische, psychologische, sociale emotionele integriteit van patiënten die aan researchprojecten deelnemen.
  • Verzamelen en verwerken van onderzoeksgegevens en voorwaarden scheppen om de toegewezen researchprojecten binnen Fertiliteit en Isala optimaal te laten verlopen.

Onze researchverpleegkundigen hebben de opleiding ‘leergang research ondersteuning’ afgerond, zijn GCP gekwalificeerd en nemen de lopende studies onder hun hoede.

De researchverpleegkundigen zijn voor al uw vragen en/of opmerkingen elke woensdag en donderdag telefonisch te bereiken via (038) 424 77 83 of 424 73 23. U kunt ook mailen naar research.fertiliteit@isala.nl.

Ervaringen