Contact

Pluim van Freya

  1. Pluim van Freya

Het Fertiliteitscentrum heeft van patiëntenvereniging Freya een pluim ontvangen. Freya kent een pluim toe aan fertiliteitsklinieken die voldoen aan de door de patiëntenvereniging opgestelde kwaliteitscriteria. Het fertiliteitscentrum in Zwolle voldoet aan al deze criteria.

De toekenning van pluimen hangt samen met de Monitor Fertiliteitszorg die op www.freya.nl te raadplegen is. De beroepsgroepen ondersteunen dit initiatief en zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de kwaliteitscriteria.

Pluimen

Alleen klinieken die voldoen aan specifieke, door Freya opgestelde kwaliteitscriteria, ontvangen een Pluim. Bij de ziekenhuizen verricht Freya ook een tweejaarlijks onderzoek naar de patiënttevredenheid van de fertiliteitsafdelingen in Nederland.

Monitor Fertiliteitszorg

Met de introductie van de Monitor Fertiliteitszorg stelt Freya niet alleen de patiënt in de gelegenheid een bewuste keuze te maken, tegelijkertijd worden klinieken gestimuleerd de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren. In de Monitor Fertiliteitszorg zijn alle klinieken in Nederland opgenomen die medische zorg bieden aan paren met een vruchtbaarheidsstoornis. Op basis van criteria die men zelf selecteert, wordt de patiënt een lijst geboden met ziekenhuizen waar men terecht kan. In dit resultatenscherm kan men er desgewenst nog voor kiezen (maximaal drie) ziekenhuizen in detail met elkaar te vergelijken.

Ga naar de Monitor Fertiliteitszorg.

Ervaringen