Contact

Kosten en vergoeding

  1. Kosten en vergoeding

De laatste jaren zijn er heel wat wijzigingen doorgevoerd wat betreft de vergoedingen van vruchtbaarheidsbehandelingen. Wij raden u daarom aan om eerst bij uw zorgverzekeraar te informeren naar eventuele vergoedingen en eigen bijdragen. Ook kunt u meer informatie vinden op de pagina Prijzen, rekening en verzekering. Zo leest u bijvoorbeeld met welke zorgverzekeraars Isala een contract heeft afgesloten en bij wie u terecht kunt met vragen over bijvoorbeeld de rekening die u heeft ontvangen.

Kosten eerste afspraak

Houd er rekening mee dat bij uw eerste bezoek aan het Fertiliteitscentrum, zowel voor de vrouw als voor de man, een consult DBC in rekening wordt gebracht. De kosten hiervan worden, na aftrek van uw (gehele) eigen risico, meestal vergoed door uw zorgverzekeraar.

Het declaratiesysteem in Nederland kent alleen gemiddelde tarieven. Het factuurbedrag voor uw partner is onafhankelijk van het aantal bezoeken, onderzoeken en behandelingen. Tijdens elke afspraak dient u beiden aanwezig te zijn. Zo weten wij zeker dat u allebei achter de vruchtbaarheidsbehandeling staat. U krijgt ook beiden een rekening van de consulten en/of behandelingen. Ook als er geen behandeling of onderzoek is gedaan. Onze financiële administratie stuurt de rekening van u en uw partner door naar uw zorgverzekeraar.

Tarievenlijst vruchtbaarheidsbehandelingen

De vergoeding van de kosten van een IVF behandeling verschilt per zorgverzekeraar. Controleer welk bedrag uw verzekeraar vergoedt. Kijk hiervoor op de tarievenlijst 2024 voor vruchtbaarheidsbehandelingen. Deze is gebaseerd op de landelijk geldende DBC tarieven (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit). Deze bedragen zijn een schatting; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Afhankelijk van uw situatie worden deze tarieven wel, gedeeltelijk of niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Ervaringen