Contact
Kopbeeld

Over de afdeling

  1. Over de afdeling

Interne geneeskunde van Isala heeft alle specialisaties in huis, namelijk nefrologie, diabetes, oncologie, hematologie, endocrinologie, infectieziekten, vasculaire geneeskunde en ouderengeneeskunde.

Op de afdeling Interne geneeskunde werken internisten. Zij houden zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van de inwendige organen. Bij de behandeling van ziekten kan een internist medicatie voorschrijven, leefstijlveranderingen adviseren of doorverwijzen naar een ander specialisme.

Een internist opereert niet zelf, maar kan dat wel adviseren. Als er een operatie nodig is, verwijst de internist u naar het juiste ‘snijdende’ specialisme. Als u een behandeling ondergaat waarbij verschillende specialisten betrokken zijn, is de internist meestal de specialist die het overzicht houdt.

Binnen het team internisten heeft elke internist zijn eigen specialisatie, zoals: nefrologie, diabetes, oncologie, hematologie, endocrinologie, infectieziekten, vasculaire geneeskunde en ouderengeneeskunde. Ondanks deze specialisatie zal een internist, bij een gezondheidsprobleem, nooit het lichaam als geheel uit het oog verliezen.

Samenwerkingsverbanden

Internisten werken in teamverband. Bijvoorbeeld bij de zorg rond een operatie, in een behandeltraject van kanker of als u voor meerdere (chronische) ziekten wordt behandeld. Sommige aandoeningen vragen, door hun complexe ziektebeeld, om een behandeling door meerdere zorgverleners. Deze zorgverleners werken nauw samen. Zij bundelen hun kennis en kunde en werken als een team. Zo kunnen zij uw behandeling nog beter op elkaar afstemmen.

Interne geneeskunde is onderdeel van:

  • Diabetescentrum
  • HIV-behandelcentrum
  • Hepatitis-behandelcentrum
  • Oncologisch centrum
  • Dialysecentrum

En werkt samen met:

  • Traumacentrum
  • Verpleeghuizen
  • Huisartsen

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.