Contact

Over de afdeling

  1. Over de afdeling

Op de afdeling Interne geneeskunde werken internisten. Zij houden zich bezig met het voorkomen, onderzoeken en behandelen van ziekten van de inwendige organen. Bij de behandeling van ziekten kan een internist medicatie voorschrijven, leefstijlveranderingen adviseren of doorverwijzen naar een ander specialisme.

Een internist opereert niet zelf, maar kan dat wel adviseren. Als er een operatie nodig is, verwijst de internist u naar het juiste ‘snijdende’ specialisme. Sommige aandoeningen vragen, door hun complexe ziektebeeld, om een behandeling door meerdere zorgverleners. Als u een behandeling ondergaat waarbij verschillende specialisten betrokken zijn, is de internist meestal de specialist die het overzicht houdt. Bijvoorbeeld bij de zorg rondom kanker of chronische ziekten. Alle zorgverleners werken nauw samen.

Poliklinieken en centra

Binnen het team internisten heeft elke internist zijn eigen specialisatie, zoals:

  • Ouderengeneeskunde
  • Diabetes
  • Dialyse en nefrologie
  • Endocrinologie
  • Hemotologie
  • Infectieziekten
  • Oncologie
  • Porfyrie
  • Vasculaire geneeskunde

Door zijn brede basiskennis kijkt de internist verder dan één orgaan. De internist behandelt niet alleen specifieke ziekten maar ook als niet duidelijk is wat er met u aan de hand is, wordt u verwezen naar een internist. Die probeert de oorzaak van uw klachten te achterhalen.

Begeleiding dichtbij

Niet alleen binnen het ziekenhuis, maar ook met zorgverleners buiten het ziekenhuis heeft de internist nauwe afstemming. Bijvoorbeeld met uw huisarts. Zo wordt uw huisarts ook nauw betrokken bij uw behandeling en kan de huisarts ook een deel van de begeleiding op zich nemen. Zo komt u alleen naar het ziekenhuis wanneer het nodig is.

Goede zorg

Kwaliteit en veiligheid vinden wij erg belangrijk en besteden hier dan ook veel aandacht aan. Wij willen dat u zich welkom voelt en dat u de zorg krijgt die voor u op dat moment wenselijk is. Daarom vragen wij met regelmaat naar uw ervaring. 

Ervaringen